• ”Jag ser stora fördelar med att vi ska kunna backa upp varandra”, säger Daniel Sjögren.

Ledarskap

Konst att fixa dubbelstyre

28 juni 2019

Hur hittar man två chefer som både ska vara lika och olika? Skellefteå har för första gången samrekryterat två nya enhetschefer som ska dela ledarskapet på ett äldreboende.

I Skellefteå har 35 av 40 enhetschefer inom äldreomsorgen gemensamt ledarskap. Men då har det i regel handlat om att man lyft upp biträdande chefer. Att samrekrytera två helt nya chefer till ­Höjdens äldreboende var något helt annat.

– Vi tenderar ju att vilja ha chefer som liknar varandra. Här ska de gärna ha olika kompetenser, säger verksamhetschef Linda Dehlin.

Höjdens äldreboende var utsatt för hård kritik för ett par år sedan och har också präglats av många chefsbyten.

– Därför var det extra viktigt att få stabilitet i ledarskapet, säger Linda Dehlin. 

Med hjälp av en HR-konsult gjordes personlighetstester av de sökande. Resultaten, personlighetsprofilerna, lades sedan på varandra för att utröna vilka sökande som matchade bäst.

– Det är viktigt att man har gemensamma värderingar, och att man kan ha en öppen och prestigelös kommunikation, säger Linda Dehlin.

Det stämmer bra med forskaren Marianne Döös resultat. Hon har studerat delat ledarskap i 20 år och kommit fram till att det krävs en ”relationell bottenplatta” för att det ska fungera.

Två chefer har nu rekryterats till Höjdens boende. Daniel Sjögren har redan tillträtt, hans kollega börjar snart.

– Vi har samma inställning till jobbet och är båda för ett tillitsbaserat ledarskap. Sen är jag till exempel mer intresserad av att jobba med komplicerade rehab­ärenden medan jag tycker att rutinuppföljningar tar mycket energi. Målet är att min kollega ska komplettera mig.

Och utmaningar?

– Att man måste checka av beslut med sin kollega. Som chef vill man ju bestämma. När vi ses ska vi börja med att noggrant prata igenom ledarskapet så att vi har samma andemening i små beslut i vardagen, säger han.