Stress

Hur hjälper jag en stressad medarbetare?

28 juni 2019

Jag har en medarbetare som visar tydliga tecken på stress. Vad kan jag göra för att stötta?

Det är viktigt att medarbetaren själv får beskriva hur hen upplever sin arbetssituation och säga vad för slags stöd hen behöver. Använd er av företagshälsovården.

Hjälp medarbetaren med prioriteringen av arbetsuppgifterna. Skriv en lista om så behövs.

Medarbetaren måste veta vad som förväntas av hen och ha resurserna att utföra de arbetsuppgifter hen tilldelas. Visa tydligt vad som är gott nog för en dags arbete.

Att omfördela arbetsuppgifter i arbetsgruppen kan vara en lösning, men det är viktigt att det görs i samråd med medarbetaren så att hen inte känner att hen blir fråntagen en arbetsuppgift som hen tycker är rolig och stimulerande. Det kan nämligen kännas omotiverande för en person som är ambitiös och vill göra ett bra jobb.

Chef Direkt ger svar på just dina frågor om anställnings­villkor, lön, arbets­miljö, rättigheter och fackliga medlemsförmåner. Kontaktuppgifter hittar du här.