• Michaela Månlycke är nöjd med löne­utvecklingen och att det rekryteras fler chefer.

Lön och villkor

Här får de mer och blir fler

27 juni 2019

Medellönen för enhetschefer i äldreomsorgen ökade med 4,4 procent i fjol, visar Tidningen Visions kartläggning. Alvesta är en av de kommuner där löneutvecklingen varit förhållandevis bra. Orsaken kan vara… Växjö.

Snittlönen för kommunanställda enhetschefer i äldreomsorgen var i fjol 42 849 kronor i månaden, visar Tidningen Visions undersökning. Jämfört med året innan är det en ökning med 4,4 procent eller 1 800 kronor i månaden.

Medellönen varierar förstås mellan olika kommuner, och lönerna är överlag högst i Stockholmsområdet. Men det kan vara ganska stora skillnader även mellan grannkommuner på andra håll i landet. Och när det går snabbt att pendla kan lönen vara ett konkurrensmedel.

I Alvesta kommun har enhetschefernas medellön ökat förhållandevis bra, och snittlönen är också hög jämfört med närliggande kommuner.

– Cheferna har varit prioriterade i lönerevisionen. Dels för att det varit svårt att rekrytera, dels för att vi har Växjö så nära, säger Michaela Månlycke, enhetschef i hemtjänsten i Alvesta och även Visions chefsombud.

Med ett pendlingsavstånd på mindre än en halvtimme är det inget större problem för den som bor i Alvesta att jobba i Växjö. Bättre villkor har varit ett medel att behålla erfaren personal och klara nyrekrytering.

Michaela Månlycke började som biträd-
ande enhetschef 2016. Sedan dess har hennes lön ökat från 35 000 till 44 000 kronor i månaden. 

– 9 000 kronor på tre år. Det är bra. Men då har jag ju också bytt tjänst, säger hon.

Alvesta har också satsat på att utöka antalet enhetschefer. Michaela Månlycke är en av två enhetschefer i hemtjänsten. För närvarande ansvarar hon för 40 medarbetare i flera hemtjänstområden.

– 40 är för mycket, särskilt när de är lokaliserade på tre olika ställen i kommunen. Nu håller vi på att rekrytera två chefer till.

Vad innebär det för dig?

– Jag kommer att ha ungefär 20 medarbetare. Och ska ägna mer tid åt utvecklingsfrågor. Det blir roligt.  

enhetschef äldreomsorg

Kommun              Medellön 2018

Växjö                    41 224

Alvesta                  46 167

Uppvidinge           44 400

Tingsryd                39 213

Vetlanda                46 079

Sävsjö                    42 791

Undersökningen gjordes i december 2018. Uppgifterna om medellöner har begärts in från kommunerna