• Per-Erik Ellström.

Utveckling

En mix av kompetensutveckling ger bäst effekt

28 juni 2019

Ja. Det är professor Per-Erik Ellströms korta svar på frågan om kompetensutveckling för chefer är viktigt. Men, menar han, det är skillnad på kompetensutveckling och kompetensutveckling.

Per-Erik Ellström är knuten till Linköpings universitet och forskar om kompetensutveckling och lärande i arbetslivet.

– Många efterfrågar kompetensutveckling, men frågan är vad de egentligen menar. Handlar det om att åka iväg från jobbet på konferens och bevista föreläsningar? Eller handlar det om att vilja utvecklas på den egna arbetsplatsen och lära sig nya saker?

Vad menar du själv?

– Jag delar in kompetensutveckling i tre kategorier: formell utbildning, där man skaffar sig kvalifikationer och kanske får intyg eller certifikat. Sedan finns icke-formell utbildning, som seminarier, arbetsplatsträffar och mentorskap. Den tredje brukar kallas informell utbildning, som är vardagslärande i arbetet.

Vilken kategori är bäst?

– Bäst är att kombinera alla tre. Men en formell utbildning ger inte mycket effekt om den inte följs upp och får tillämpning i det dagliga arbetet.

Hur viktigt är det för chefer i offentlig sektor?

– Väldigt viktigt. Det händer mycket i synen på chefsrollen. I ett längre tidsperspektiv har den gått från administrativt och produktionsinriktat ledarskap till ett mer utvecklingsinriktat och coachande ledarskap. Regeringen och SKL driver på för tillitsbaserad styrning, och så har vi ökad digitalisering, som båda förändrar och påverkar ledarskapet. Arbetsgivare som ger möjlighet att utvecklas och göra karriär blir dessutom attraktiv.

Hur ger kompetensutveckling mest effekt?

– Innehållet ska vara relevant och kopplat till verksamhetens utvecklingsstrategi. Sedan krävs praktisk tillämpning och att satsningen har viss varaktighet.