• Karin Franke.

Utveckling

Ny app hjälper chefer att stötta varandra

28 juni 2019

Karin Franke, personalstrateg i Region Stockholm, är med och jobbar fram en app som regionens chefer ska kunna använda för att hålla kontakt med varandra.

Vad är nyttan med chefs-appen?

– Syftet är att den ska göra det lättare för cheferna att stödja varandra, till exempel att hitta en mentor. Den som kan tänka sig att vara mentor ska kunna gå in och berätta om sina erfarenheter och sitt sätt att jobba. Den som är adept ska kunna gå in och hitta en mentor som ser ut att passa. Det ska vara ett sätt att uppgradera sättet som personer möts på, att det ska bli tydligare kontaktvägar.

Vilka ska kunna använda appen?

– Alla chefer ska ha tillgång till varandra.

Ska vem som helst kunna anmäla sig som mentor?

– Alla chefer som går i någon av våra utbildningsinsatser ska kunna göra det. Men vi funderar också på någon form av nomineringsprocess, eller ett anmälningsförfarande där de som är intresserade får svara på några frågor innan de kan bli mentorer. Det för att säkra lämpligheten.

Ska det finnas några andra funktioner vid sidan av mötesplatsen för mentorer och adepter?

– Vi vill också att det ska gå att ordna grupper där de som är intresserade av speciella frågor ska kunna vara med och diskutera.

När ska appen vara klar att börja användas?

– Än så länge är vi i ett inledningsskede. Vi jobbar bland annat med att göra tekniken robust och säker. Det dröjer minst ett år innan vi kan vara igång.