• Anita Klockare.

Arbetsmiljö

”Arbetsgivaren spelar med vår hälsa”

28 juni 2019

Arbetsbelastningen för enhetschefer inom hemtjänsten i Luleå kommun är stor, och flera har därför slutat eller funderar på att göra det. ”Arbetsgivaren spelar med vår hälsa”, säger en av dem.

Arbetstiden är förlagd mellan 8 och 17, men Lisa är på jobbet klockan sju varje dag för att hinna träffa sina medarbetare innan de försvinner ut till brukarna.

– Det är omöjligt för mig att sedan gå hem i tid, med tanke på hur mycket som åligger oss enhetschefer. Så jag jobbar in flextid fem timmar i veckan, eller 20 timmar per månad, som jag aldrig hinner ta ut. Och all flextid som överstiger 40 timmar tas bort, de försvinner ut i cyberspace. Jag jobbar alltså gratis några timmar per år, säger Lisa, som egentligen heter något annat, men vill vara anonym för att inte riskera att gå miste om arbetsgivaren som referens när hon söker nya jobb.

Enligt Lisa är det framför allt tillsättning av vikarier samt rehabiliteringsärenden som tar så mycket extra tid i anspråk.

– Det skulle underlätta om HR-funktionen kunde stötta oss med administrationen i rehab-biten, så kunde vi enhetschefer ta fortsatt ansvar kring samtal och möten, säger hon.

Vision är inkopplat, och har lyft frågan till arbetsgivaren.

– Vi har tagit upp de punkter som enhetscheferna har framfört. Den 22 maj ska vi ha uppföljningsmöte med arbetsgivaren som då ska presentera en åtgärdsplan, säger Anita Klockare, chefsombud i Visions Luleåavdelning.

När det gäller frågan om flextid som inte ersätts över 40 timmar är parterna dock redan överens, enligt Anita Klockare.

– Det ska regleras. Cheferna ska få betalt. Samtidigt uppmanar vi dem att inte jobba över så mycket. De måste lämna över ansvaret till sina chefer.