Lön och villkor

Skippade korta kontrakt

6 september 2018

I Sörmlands landsting är det numera tillsvidareanställning som gäller för chefer. Det ger ökad trygghet för alla, menar både arbetsgivare och anställda.

Vem är rätt person att bedöma fördelar och nackdelar med tidsbegränsade förordnanden respektive tillsvidareanställning? Sannolikt någon som prövat båda anställningsformerna, och då är det svårt att hitta någon med större erfarenhet än Cecilia Blomkvist i Landstinget Sörmland. Hon har jobbat i landstinget i 25 år och hunnit med att vara både medarbetare och chef med olika anställningsformer.

När Cecilia Blomkvist 1993 började som medicinsk sekreterare, eller läkarsekreterare som det hette på den tiden, tillämpade landstinget treåriga chefsförordnanden. Som fackligt aktiv medarbetare satt Cecilia Blomkvist i basenhetsrådet som bland annat lämnade synpunkter på om chefer skulle få sina förordnanden förlängda.

– Det var nog inte så roligt för cheferna att bli synade med lupp var tredje år. Och som medarbetare var det också ganska jobbigt att behöva granska sin chef. Det hände ju att man var kritisk mot en chef som trots det fick förlängt förordnande, och då blev situationen som medarbetare förstås ganska obekväm, minns Cecilia Blomkvist.

Så småningom blev hon enhetschef och fick själv under några år prova på att jobba på förordnande. Fram till 2012 när landstinget tog ett politiskt beslut att cheferna i stället skulle vara tillsvidareanställda.

– Personligen spelade det inte någon roll för mig. Fördelen med förordnanden var att det var lätt att kliva av och säga ”nej, nu vill jag inte vara chef längre”. Och den som gjorde det fick efter förhandling behålla en procentsats av tillägget som beräknades utifrån hur länge man varit chef, säger Cecilia Blomkvist.

– Men, fortsätter hon, det är tryggare med tillsvidareanställning, inte bara för cheferna utan även för medarbetarna. Det var alltid jobbigt med osäkerheten kring vad som skulle hända efter tre år.

I samband med att landstinget ändrade anställningsform för cheferna satsade man också på utbildning. Bland annat en grund- och påbyggnadsutbildning i en chefs- och ledarakademi och utbildning i löneprocessen. Därtill infördes medarbetarundersökningar där anställda bedömer ledarskapet.

Cecilia Blomkvist blev 2009 administrativ enhetschef på Ekensbergs vårdcentral. Hon har gått utbildningarna och också sett hur resultaten i medarbetarenkäterna förändrats.

– Första tiden var rätt tuff och överlag fick ledarskapet dåligt betyg i undersökningarna. Sedan har det vänt från rött till gulgrönt. Målen i verksamheten har blivit tydligare och själv har jag utvecklats i mitt ledarskap, säger Cecilia Blomkvist som det här året också fått hoppa in i rollen som vårdenhetschef för hela mottagningen.

Är det bra att Vision driver kravet att chefer ska ha tillsvidareanställning?

– Ja, det är en facklig fråga. Det innebär en trygghet för cheferna, och som sagt också för medarbetarna. Det blir lugnare för alla. Det innebär också att vi har väldigt noggranna riktlinjer kring hur rekryteringen av chefer ska gå till.

Kajsa Fisk, personaldirektör i landstinget, betonar också att det inte bara handlar om anställningstrygghet utan också ska medföra att rekryteringarna görs noggrannare.

– Jag har själv vid en tidigare anställning hos en annan arbetsgivare förhandlat bort ett eget förordnande. När man närmar sig slutdatumet kan det uppstå en oro. Det är onödigt. Tillsvidareanställning ger trygghet och verksamheten ska känna att det är en långsiktig satsning, säger Kajsa Fisk.

På vilket sätt ger det bättre trygghet och långsiktighet?

– Framför allt för de personer vi anställer som chefer och för medarbetarna som ska känna att det är långsiktigt och stabilt. Men också för oss som arbetsgivare, att rekryteringen görs så gediget att det skapar trygghet.

I landstinget Sörmland finns ungefär 400 chefstjänster. De flesta har tillsvidareanställning, men det görs också undantag från grundregeln.

– Vi har läkare och någon specialistsjuksköterska som själva önskat förordnande i stället. Så möjligheten finns, men det sker inte utan ett förfarande i olika steg där flera personer tittar på situationen.

– Jag tycker inte att det är något konstigt, utan att det är bra att möjligheten att prova som chef finns, bara det inte är för kort tid.

Blir det lättare eller svårare att rekrytera chefer när ni tillämpar tillsvidareanställningar som regel?

– Jag kan inte säga att det blir lättare, men min uppfattning är att man önskar en tillsvidareanställning.

Inte alla. En av dem som är nöjd med sitt förordnande är Håkan Hallengren i landstinget Blekinge. När han för några år sedan slutade sitt jobb som kökschef i Ronneby kommun och istället blev avdelningschef för kaféverksamheten i landstinget fick han ett förordnande på två år.

– Det innebär ju lite mer osäkerhet, men jag tycker ändå att det är bra. Jag måste vara på tårna, vilket är en morot. Om jag inte sköter mig ska jag givetvis inte vara chef, säger Håkan Hallengren, som har en tillsvidareanställning som kock i botten.

Håkan Hallengren har redan utvärderats en gång som chef med gott resultat. Förordnandet har förlängts till 2020. Och numera är han även chef för resursenheten i landstinget.

– Jag har ett fantastiskt ledningsstöd och har sjukt bra förutsättningar att utöva ett gott ledarskap. Jag är 56 år, har jobbat hela mitt liv, både i privat och offentlig sektor, och har aldrig haft det så bra som nu.

Cecilia Blomkvist

Titel: Administrativ enhetschef i Landstinget Sörmland.
Arbetsplats: Ekensbergs vårdcentral i Nyköping.
Karriär i korthet: Läkarsekreterare i både Stockholms och Sörmlands landsting. Administrativ enhetschef. Tf och bitr. verksamhetschef. Tf vårdenhetschef.
Bästa ledarskapstips: Tydlighet, lyhördhet, ödmjukhet, mod, engagemang. Trovärdighet – ”Walk the talk”. Att situationsanpassa ledarskapet utifrån medarbetarnas förutsättningar och kommunikationsstil.

Läs även: