Chefspanelen

Så bör en chef vara

6 september 2018

Då och då kommer rapporter som pekar på hur en chef bör vara. I Chefspanelen har cheferna själva fått tycka till vad de anser är viktigast: att se varje medarbetare är den förmåga som flest värdesätter. Det bästa är att de flesta rankar just den förmågan som en av sina egna främsta. Guldstjärna till er!

Panelen

Topp 5 värdefulla egenskaper hos medarbetare:

36 procent: Pålitlig
29 procent: Lagspelare
27 procent: Flexibel
26 procent: Stark arbetsmoral
18 procent: Självständig

Hur många av dina medarbetare har de här egenskaperna?

Fler än hälften: 39 procent
Cirka hälften: 30 procent
Så gott som alla: 19 procent
Färre än hälften: 11 procent
Så gott som ingen: 1 procent

Vilka är dina främsta chefsegenskaper?

37 procent: Jag ser varje medarbetare
34 procent: Jag är engagerad
29 procent: Jag är ansvarstagande
28 procent: Jag är kommunikativ

Har du någon negativ egenskap?

20 procent: Jag är otålig
16 procent: Jag är tidsoptimist
10 procent: Jag har kontrollbehov
9 procent: Jag fattar beslut för snabbt

Övrigt:

22 procent vill helst utveckla sin ledande förmåga

Så gjordes undersökningen

Chefen i fokus chefspanel består av ett antal chefer som tackat ja till att svara på frågor från tidningen vid max fyra tillfällen per år. Denna gång svarade 219 personer. Tanken är att spegla hur chefsmedlemmarna i Vision har det och vad de tycker i olika vardagsnära frågor. Det är ingen vetenskaplig undersökning men ger en nulägesbild.

I denna omgång lottade vi ut Visions kurs Coachande ledarskap bland alla som deltog. Vann gjorde Anita Nykvist, vårdadministrativ chef, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge.

Vill du också vara med i panelen med chans att vinna ledarskapskurs?
Anmäl dig i formuläret här.