Chefspanelen

Chefer hinner inte vara hemma vid sjukdom

8 november 2017

Många chefer har så mycket att göra att de inte hinner vara hemma och kurera sig när de blir sjuka. Helt sjukt ju! Visserligen jobbar många hemifrån de gångerna, men det är faktiskt ännu vanligare att de tar sig till arbetsplatsen, visar vår undersökning. Så vi håller tummarna för att ni håller er friska.

Panelen

  • 87 procent av cheferna har jobbat trots att de varit sjuka.
  • 66 procent svarar att de inte har tid att vara sjukskrivna på frågan varför de jobbat trots sjukdom.
  • 94 procent går aldrig till jobbet när de är magsjuka.
  • 13 procent menar på att det förväntas av dem.
  • 5 procent vill/kan inte förlora ekonomiskt på att vara sjuk.
  • 11 procent svarar att de jobbar för att de är en kämpe.
  • 36 procent har jobbat någon enstaka gång när de varit sjuka...
  • 40 procent säger att det händer då och då...
  • 24 procent jobbar så gott som varje gång de är sjuka.
  • 3 procent har någon gång sjukskrivit sig trots att de varit friska. Orsaken för samtliga har varit att de behövt återhämtning.

Så gjordes undersökningen

Chefen i fokus chefspanel består av ett antal chefer som tackat ja till att svara på frågor från tidningen vid max fyra tillfällen per år. Denna gång svarade 271 personer. Tanken är att spegla hur chefsmedlemmarna i Vision har det och vad de tycker i olika vardagsnära frågor. Det är ingen vetenskaplig undersökning men ger en nulägesbild.

Denna gång lottade vi ut Visions ledarskapskurs Bli en coachande ledare, som vanns av Anna Svensson, kanslichef på Sunne pastorat.

Vill du också vara med i panelen med chans att vinna ledarskapskurs?
Anmäl dig i formuläret här.