Lön och villkor

Brottas med lönesättning

25 april 2017

Utveckling väger tyngre än ­rutin. Det anser Ola, lönesättande chef. Men konsekvenserna har ­blivit både missnöjda medarbetare och minskad löne­spridning. Borde han tänka annorlunda?

Ola har nyss haft resultatsamtal med sina medarbetare. Några är nöjda med sina nya löner medan andra är missnöjda. Så är det varje år, och varje år brottas Ola med hur han ska värdesätta medarbetarna på ett rättvist sätt.

Han har visserligen lönekriterierna att utgå från, vilka säger att medarbetare med mest kunskap ska ha störst löneökning. Men det är absolut inte rättvist, anser Ola, som tycker det är viktigare hur medarbetarna utvecklas.

Mest rutinerad är, utan tvekan, Siv. Hon har arbetat här i snart 30 år, och hennes kunskaper är guld värda. Samtidigt tycker Ola att Siv har ­tappat gnistan. Hon kommer aldrig med nya idéer och är ofta negativt inställd till förslag på förändringar.

En annan medarbetare är Claudia. Hon är ny sedan ett par år tillbaka och har ingen tidigare arbetslivserfarenhet, vilket märktes i början. Men senaste året har hon blomstrat. Hon är kreativ och engagerad, även om hon ännu inte har lika mycket kunskap som sina kollegor.

Ola ville visa sin uppskattning för Claudias fina utveckling, och gav henne därför en stor löneökning i år. Siv hade knappt utvecklats alls det senaste året, ansåg Ola, och hon fick ett mycket mindre påslag. Det har lett till att skillnaden mellan Sivs och Claudias löner krympt en hel del, något som upprör Siv. Hon har trots allt jobbat här i 30 år, argumenterar hon.

– Men jag har en begränsad budget och måste prioritera mellan medarbetarna. När någon får mer måste någon annan få mindre, säger Ola.

Men på ett sätt håller Ola med Siv. Hon är ju en klippa som de skulle ha svårt att klara sig utan.

Skulle han ha bedömt Sivs och Claudias prestationer annorlunda?

Shame Shamhi föreståndare Villa Hasselfors HVB, Örebro

”Viktigt att visa ­uppskattning för de som kämpar.”

– Det är viktigt att visa uppskattning för de som kämpar och visar framfötterna. Men också viktigt att göra det för de som jobbat länge och som det dessutom är svårt att klara sig utan.

– Nu framgår det ju inte hur mycket Siv och Claudia fick i löneökning, men jag utgår från att Claudia fick ganska mycket. Jag förstår att Siv blev ledsen om löneklyftan mellan de två nästan är borta. Risken finns att hon nu, ännu mer än tidigare, drar sig tillbaka och blir oengagerad. Hur ska hon nu få tillbaka gnistan? Jag hade gett Claudia mindre i lönepåslag.

Ska Claudia inte kunna göra lönekarriär utan att först bli gammal?

– Jo, men hon kan inte få allt på en gång. Hon har trots allt inte lika mycket kunskaper som sina kollegor. Om hon fortsätter att vara aktiv kommer hon att lära sig mer, så om hon till nästa år har ungefär samma kunskaper som övriga kan hon få mer i lön.

Björn Ahlsén kulturchef, Region Gotland

”Uppenbarligen ­värderar han driv före erfarenhet.”

– Att bedöma andra är en känslig och svår del av chefsjobbet, men det ingår. Jag tror att det är en vanlig situation att vilja premiera utveckling och samtidigt vara rädd om erfarenhet. Det är ett besvärligt dilemma. Om Ola har gjort rätt eller fel går inte att säga. Men han har gjort sin bedömning, och uppenbarligen värderar han driv före erfarenhet. Det måste han stå för.

Men är det rättvist?

– Det är viktigt att värna den individuella lönesättningen. Så mest rättvist är att värdera medarbetarnas egenskaper var för sig, inte jämföra dem med varandra. Men Ola bör göra klart för dem på lönesamtalet vilka egenskaper han värderar högt. Vid resultatsamtalet ska han kunna ge en rimlig förklaring till varför han har resonerat som han gjort. Det handlar om att ge rätt budskap när man sätter lön.

Helén Plym enhetschef, myndighets­enheten, Jönköpings kommun

”Han förklarar inte för Siv varför hon fått den lön hon fått.”

– Siv kan inte leva på gamla meriter, utan hon måste ha presterat föregående år för att få ett lönepåslag. Självklart ska hon vara med i lönerevisionen, men inte automatiskt få en högre lön för att hon har jobbat i många år.

Så Ola tänker rätt?

– Nja. Felet Ola gör är att han inte förklarar för Siv varför hon fått den lön hon fått. Då är det som att han sågar henne vid fotknölarna. Han borde först och främst tillsammans med medarbetarna bryta ner arbetsgivarens lönekriterier så att de passar för deras specifika verksamhet. Dessutom bör han i början av varje år ha medarbetarsamtal med varje medarbetare där de pratar om förväntningar och saker de skulle kunna utveckla. Vid lönesamtalet året efter har Ola argumenten för lönesättningen svart på vitt, vilka blir lättare för medarbetarna att förstå.