Chefspanelen

Viktigt att trycka på pausknappen

25 januari 2017

De allra flesta upplever stress på jobbet någon gång. Långvarig stress kan leda till allvarliga sjukdomar, men så länge det finns tid till ­återhämtning med ­jämna mellanrum är stress inte farligt. Nio av tio i vår undersökning säger att de har behov av ­åter­hämtning, men inte lika många tar sig tiden.

Panelen

  • 89 procent har behov av återhämtning under dygnets vakna timmar.
  • 56 procent motionerar för att återhämta sig. En lika stor andel umgås med familj och vänner i samma syfte. 18 procent mediterar, gör andningsövningar eller liknande. 27 procent gör också eller enbart något helt annat för att återhämta sig.
  • 24 procent tar sig tid för återhämtning när behov uppstår. 14 procent gör det inte, men skulle gärna göra det om de hade tid. 58 procent gör det ibland. 4 procent tycker att det räcker med återhämtningen de får när de sover.
  • 76 procent återhämtar sig på sin fritid. 31 procent gör det också i små pauser på jobbet. 13 procent gör det där de befinner sig när behovet uppstår. 11 procent återhämtar sig enbart när de sover.
  • 55 procent upplever alltid eller ofta stress på jobbet. 42 procent upplever det ibland, medan 2 procent sällan
    gör det.

Så gjordes undersökningen

Chefen i fokus chefspanel består av ett antal chefer som tackat ja till att svara på frågor från tidningen vid max fyra tillfällen per år. Denna gång svarade 294 personer. Tanken är att spegla vad chefsmedlemmarna i Vision tycker i olika vardagsnära frågor. Det är alltså långt ifrån en vetenskaplig undersökning, men ger en nulägesbild av chefernas åsikter i frågorna.

Denna gång lottade vi ut Visions ledarskapskurs Att leda på distans, som vanns av Lotta Larsdotter Karlsson, platschef arbetsmarknadsenheten i Karlskoga kommun.

Vill du också vara med i panelen med chans att vinna ledarskapskurs?
Anmäl dig i formuläret här.