• Lyssna, var prestigelös och ha roligt tillsammans. Så lyder Camilla Gazics och Eva Buxfeldts råd för att få medarbetarna att växa.

Utveckling

Ett stort lyft för boendet

25 januari 2017

Här ska vi jobba på ett annat sätt framöver och det är ni och hyresgästerna som ska styra! Det var Eva Buxfeldts ­besked till medarbetarna när hon tillträdde som enhetschef på ­äldreboendet Gerdas gård i Göteborg.

Två undersköterskor torkar av borden och i högtalarna sjunger Bing Crosby att han drömmer om en vit jul. I går var det julfest med buffé, trubadur, quiz och brasa på storbildsskärm och nu är det lite dagen efterstämning på Gerdas gård.

– Vi har otroligt mycket fester här, särskilt i december. Festen i går planerades och genomfördes av personalen helt utifrån hyresgästernas önskemål. Som chef kan jag hålla mig i bakgrunden, säger enhetschefen Eva Buxfeldt.

Berättelsen om det nya arbetssättet på Gerdas gård börjar 2011. Som verksamhetsutvecklare i Askim-Frölunda-Högsbo stadsdelsförvaltning hade Eva Buxfeldt utvecklat en plan för hur tio boenden skulle arbeta för att bryta institutionaliseringen. Men politikerna backade och bestämde istället att hon skulle få förverkliga sina idéer som enhetschef på ett äldreboende.

– Jag var övertygad om att det gick att få bort sjukhuskänslan, skapa en mer hemlik miljö och ge personalen och de boende mer inflytande. Nu fick jag chansen att bevisa det, säger Eva Buxfeldt.  

Under flera år hade Gerdas gård varit ett ganska ordinärt ställe med betyg strax över medel i brukarenkäterna. Nu är man bästa äldreboendet i Göteborg, enligt Socialstyrelsen, med lång kö till de hundra platserna.

Det går inte att ta miste på att Eva Buxfeldt och hennes enhetschefskollega Camilla Gazic är stolta. Runt omkring dem i samlingsrummet syns tecknen på avinstitutionalisering: Lysrören än utbytta mot kristallkronor, i hörnet står en bardisk och av undersköterskornas vita sjukhusrockar finns inte ett spår.

Men den största förändringen syns inte på utsidan, menar Eva Buxfeldt. Den handlar om relationer, attityder, rutiner och arbetssätt. Om hur personalen på Gerdas gård har fått ett större ansvar och hyresgästerna en bättre omsorg. Minskad medicinering är ett tecken på att man är på rätt väg.

Personalens engagemang är nyckeln, det är de två enhetscheferna överens om. Verksamheten är indelad i sex grupper – schema, metod, aktivitet, inköp, budget, kost – och varje grupp har en ordförande som leder arbetet. Om något ska köpas in är det inköps- och budgetgruppen som får ta beslutet – inte enhetscheferna.

– Chefen kan och ska inte vara med överallt, och det mesta fungerar alldeles utmärkt utan att vi lägger oss i. Om vi tar ett kliv åt sidan får personalen möjlighet att växa, säger Eva Buxfeldt.

Ett anarkistiskt medarbetarstyre, muttrar kanske någon, men då har vederbörande inte besökt Gerdas gård. För att skapa struktur i arbetet ansvarar varje undersköterska för fyra hyresgäster och ett särskilt mappsystem visar tydligt vem som har brustit om en hyresgäst inte har fått rätt hjälp.

– Vi har varit stenhårda mot dem som slarvar med jobbet. Övriga medarbetare har sett att vi backar upp dem och jag tror att det har skapat en viss trygghet, säger Eva Buxfeldt.

Den tillitsbaserade styrningen bygger på ett grundantagande: Om cheferna litar på personalen yrkeskunnande och ger dem svängrum kommer det i slutändan leda till bättre kvalitet i välfärdens olika verksamheter.

Själva begreppet ”tillitsbaserad styrning” är inget man har diskuterat på Gerdas gård, men det är uppenbart att det är liknande tankegångar som går igen.

– Vissa saker bestämmer vi naturligtvis. Vi har sista ordet när budgeten ska klubbas och avgör vilka som ska anställas, men i övrigt är vårt jobb att vara närvarande och ta diskussionerna när de dyker upp. Är man på plats hinner inte små problem utveckla sig till stora problem, säger Camilla Gazic.

På de flesta äldreboenden tar enhetschefen hand om allt från vikarieanskaffning och brandtillsyn till julfester och schemaläggning. Så jobbar man inte på Gerdas gård. Här sköter personalen inköpen och ordnar aktiviteterna. Samtidigt har Eva Buxfeldt och Camilla Gazic uppbackning av en administratör, en schemaadministratör och en vaktmästare.

– En modern chef ska inte jobba med sådant, du ska i stället vara närvarande och skapa bra förutsättningar för medarbetarna, säger Eva Buxfeldt bestämt.

De två enhetscheferna har drygt 80 underställda och nästan hundra hyresgäster. Men några tankar på att avlasta sig själva och anställa ytterligare en enhetschef har de inte.

– Nej, det passar inte vårt sätt att jobba, då anställer vi hellre en undersköterska till. Här finns sex avdelningar som jag och Eva delar på. Om vi var fler chefer skulle vi bli tvungna att dela upp ansvaret för olika avdelningar och då skulle det enhetliga tänket försvinna, säger Camilla Gazic.

Någonting gör de uppenbarligen rätt på Gerdas gård. Sjukskrivningarna har minskat bland personalen, de äldre har blivit nöjdare, köerna är långa och tre studiebesök i veckan från när och fjärran är inbokade under hela 2017.

Vad är rådet till andra chefer som blir inspirerade av ert arbetssätt? 

– Vissa anser att man ska visa distans som chef, dra sig undan i sitt rum, men jag tycker precis tvärtom. Våga ha roligt tillsammans med medarbetarna, lyder mitt bästa tips. Det skapar tillit till medarbetarna och även till hyresgästerna och de anhöriga, säger Camilla Gazic.

 

Så skapar du tillit

  • Bekräfta dina medarbetare genom att se och lyssna på dem.
  • Var prestigelös i ditt ledarskap – då vågar medarbetarna ta egna initiativ.
  • Ha roligt tillsammans – det skapar tillit till medarbetarna och även till hyresgästerna.