• Rebecca Andersson vet att många upplever IT-stress med alla olika datasystem.

  • Rebecca Andersson har 24 medarbetare och tycker att det är optimalt. Hon hinner både vara en närvarande chef och jobba med utvecklingen av verksamheten.

Ledarskap

Verkligheten bakom inspektionen

10 november 2016

Cheferna inom vård- och omsorg går på knäna och sjukskrivningarna bland medarbetarna ökar. Det är den gängse bilden av kommunal ­verksamhet. När arbetsmiljön för cheferna i Umeås hemtjänst inspekterades, påpekades en rad brister. Men Rebecca Andersson känner inte igen sig.

Vid gruppsamtal med enhetscheferna inom hemtjänsten framkom att de upplever vissa saker i sin arbetsmiljö som stressande och irriterande. Dessutom upplever de en stress över att supportfunktionerna som ska avlasta ofta inte fungerar fullt ut. En annan faktor är antalet underställda. Vid inspektionen kunde ni inte visa att era chefer: verksamhetschef och enhetschefer har kunskaper i hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling.”

Det här är citat ur protokollet från Arbetsmiljöverkets inspektion vid hemtjänsten i Umeå. Hur ser verkligheten ut bakom protokollet? Vi åkte till Umeå och träffade Rebecca Andersson, enhetschef inom hemtjänsten.

Det första hon säger är att hon, trots att hon var med vid inspektionen, blev minst sagt förvånad över slutsatserna.

– Jag känner inte igen mig i Arbetsmiljöverkets beskrivning. Det är klart att vi har det tufft ibland i olika perioder men vem har inte det?

Vi befinner oss i det området där kavalleriförbandet K4 huserade under flera decennier. Umeås kommunala hemtjänst står det på en stor skylt över dörren till ett av hörnhusen och utanför står hemtjänstens cyklar prydligt parkerade i rader.

Rebecca Andersson har 24 medarbetare och när vi ses har förmiddagspasset just gett sig iväg. I huset sitter hon och hennes 13 chefskollegor, samtliga kvinnor, tillsammans med planerare och administrativ personal. Lokalerna är lite trånga och vissa rum är sneda och vinda, men Rebecca Andersson och hennes kollegor föredrar närheten till varandra framför större lokaler.

– Vi har högt i tak. Varannan vecka inleder vi vår ledningsgrupp med en ”runda” med vår verksamhetschef. Om jag tycker något är tufft då kan jag säga det och så kan vi chefer hjälpa varandra.

– Efter inspektionen tog vi fram en arbetsmiljöenkät som vi fyller i varje månad. Den handlar om vilket stöd vi får, feedback och hur vi upplever vår arbetssituation för närvarande.

Ändå blev Rebecca Andersson och hennes kollegor ganska förvånade över protokollet från arbetsmiljöinspektionen.

– Det är bra att det görs inspektioner. Vår arbetsmiljö behöver belysas men det ser värre ut på papperet än i verkligheten, säger Rebecca Andersson.

Hon tycker till exempel inte att hon har för många medarbetare utan att 24, som hon har just nu, är ganska optimalt.

– Jag hinner både med mina medarbetare och annat som jag tycker är roligt, som utvecklingsarbete och så. När jag jobbade inom personlig assistans i privat sektor hade jag över 40 medarbetare, då var det tufft.

Däremot så håller hon med arbetsmiljöinspektionen när det gäller bristande stödfunktioner och stressande IT-system.

– Vi upplever en stor frustration över att vissa av våra stödfunktioner inte fungerar som de ska. När arbetsgivaren tar in stödfunktioner blir det som att verksamheten ska anpassa sig efter hur stödfunktionen fungerar, i stället för att utgå från verksamhetens behov.

Umeå kommun har nyligen infört heltidsanställning i botten för alla anställda. Det innebär mycket jobb för cheferna i hemtjänsten. På vissa ställen kommer det att finnas en överkapacitet som ska samordnas för att täcka annan frånvaro i verksamheten. Just nu behöver Rebecca och hennes kollegor administrativt stöd för att klara pusslet med bemanningen.

Hur var det med IT-systemen då?

– Ja, jo vi jobbar i väldigt många olika system, säger hon och rabblar namn på olika datasystem. Det är Time Care, Heroma, Treserva…

– Och de kommunicerar inte alltid med varandra, tillägger hon och ler lite uppgivet.

– Jag har lätt för att sätta mig in i olika datasystem. Men jag vet att vissa av mina kollegor upplever det som stressande och särskilt när man är ny och ska sätta sig in i alla systemen.

En annan effekt av Arbetsmiljöverkets inspektion och den nya AFS:en är att Rebecca Andersson och hennes chefskollegor precis som samtliga chefer i kommunen, ska få tre dagars utbildning i förebyggande arbetsmiljöarbete. Tillsammans med personalavdelningen jobbar de med föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA.

– Det handlar ju jättemycket om att göra riskbedömningar och handlingsplaner så fort det är något nytt på gång. Det är säkert bra men ibland känns det som vi ska göra riskbedömningar när vi väljer att andas en gång extra, säger hon syrligt. 

Rebecca Andersson har jobbat som chef i Umeå kommun i två år. Hon kommer närmast från den privata omsorgen. Därifrån har hon med sig erfarenheter som gör att hon ser väldigt positivt på kommunens hemtjänst och sin nuvarande arbetssituation.

– Jag skulle aldrig byta tillbaka! Där bryr man sig inte om chefernas arbetsmiljö. Personal på alla nivåer ses som utbytbara. Arbetsgivaren la på oss nya uppgifter hela tiden utan att ta bort något. Det blev ohållbart till slut.

Hon vill gärna ändra bilden av hemtjänsten som ett slitigt, stressigt jobb där alla springer runt utan att hinna med att ta hand om de äldre.

– Det här är det bästa jobbet jag har haft. Jag får ofta höra ”Jaha, du jobbar inom hemtjänsten” och så ser de så där lite medlidande ut. Det är jättetråkigt.

– Jag har medarbetare som jobbat länge, som Gunnel som snart ska gå i pension. Och så har jag Ebba som är född 1996.  Båda älskar sitt jobb. Vem som helst kan inte jobba i hemtjänsten. Arbetet kräver att du har ett bra bemötande, kan fatta egna beslut och att du klarar av att arbeta utifrån andra människors behov och önskemål för att kunna ge omsorg med kvalitet.

När Rebecca Andersson började som chef i Umeå kommun gick hon den ettåriga, obligatoriska utbildningen för nya chefer.

– Den är jättebra. Alla får samma plattform att stå på och du får ett nätverk som sträcker sig över alla områden. Alla chefer går den, även om du har jobbat som chef i 30 år innan du kom till kommunen.

Hon är stolt över resultatet av den senaste medarbetarenkäten. När det gäller personalens hälsa fick hennes hemtjänstgrupp toppresultat, bättre än kommunen i sin helhet. Vad är hemligheten?

– Jag är tydlig och vågar fatta beslut. Jag tror min personal känner att jag bryr mig om dem och att jag tar tag i problem snabbt. De har förtroende för mig, de ska känna att jag finns där när de behöver mig. Jag försöker vara tillgänglig och närvarande varje dag. 

Rebecca Andersson är född och uppvuxen i Umeå. Hon har själv bildat familj och har inga planer på att flytta på sig.

– Jag är gift och har en femårig dotter plus en häst som jag tävlingsrider. Familjen och hästen är min återhämtning. Det är otroligt skönt att stå och packa höpåsar i stallet ibland. Vi delar på ansvaret hemma och jag känner i stort sett aldrig att jag inte får ihop jobb och familj.