Arbetsmiljö

Duktig men otrevlig chef

10 november 2016

Den nya efterlängtade förvaltningschefen är oumbärlig. Men hon har också en respektlös sida. Risken att hon slutar är stor om hon krävs på att ändra sitt ­beteende, anser HR-chefen Svante. Hur ska han tänka?

Sedan chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen gick i pension för drygt ett år sedan har det varit svårt att få tag på en ny i den lilla avflyttningskommunen. HR-chefen Svante blir alltmer pressad att ordna situationen, särskilt som förvaltningen gått ner på sparlåga och är beroende av ett tydligt och kraftfullt ledarskap.

Lättnaden för Svante är därför stor när Johanna, en chefskonsult känd för att få igång ineffektiva verksamheter, erbjuder sig att ta sig an uppdraget under två år. I utbyte kräver hon att ledarskapet sker på hennes villkor, annars kan hon avsluta uppdraget på dagen.

Johanna visar sig vara en drömvärvning. På bara några veckor har hon fått fart på verksamheten igen.

Serviceförvaltningen, som sköter lönerna, har också blivit varse Johannas framfart, men på ett annat sätt. Vid första löneutbetalningen hävdar hon att personalen gjort fel. Sättet hon uttrycker sig på är otrevligt och hon antyder att personalen på serviceförvaltningen är inkompetent.

Carmen, chef på serviceförvaltningen, tar omedelbart kontakt med Johanna, och talar om att hon uppskattar att eventuella felaktigheter påtalas, men ber om en god ton framöver.

Men vid nästa månadsslut upprepar sig historien. Carmen tar nu hjälp av Svante, HR-direktören.

Men han tvekar. Johanna är en jäkel på sitt jobb, menar han. Att tala om för henne hur hon ska bete sig vore att riskera att hon slutar i förtid. Och hon har ju bara kontrakt i två år, fortsätter han. Skulle inte Carmen och hennes personal kunna stå ut under den relativt korta tiden?

Men det vägrar Carmen.

Har hon för höga krav när hon bara ser till ”sitt”? Och hur ska Svante göra? 

Jim-Alex Hirschi
Administrativ chef, ­Lundby stadsdelsförvaltning ­Göteborgs stad
– Jag kan förstå Johannas frustration för något som inte fungerar. Hon verkar vara en person som vill åstadkomma resultat, och när andra enheter inte hänger med i samma tempo kan det vara lätt att bli irriterad. Men beteendet mot personalen på serviceförvaltningen är inte acceptabelt. Om Johanna får fortsätta vara spydig kan det skapa stora arbetsmiljöproblem.

Svante måste agera, inte se sig som en gisslan på grund av Johannas krav. Jag rekommenderar honom att ha ett samtal med både Johanna och Carmen. De flesta kommuner har policyer att luta sig mot när det gäller värdegrund och förhållningssätt. Han kan påminna om att dessa måste följas. Annars kan de tillsammans skriva en egen överenskommelse om samarbete och hur frågor ska lyftas.

– Om det inte hjälper så kan Svante ta hjälp av facket och personalnämnden eller kommundirektören.

Helena Helling, HR-chef Gävle energi.  
– Det borde egentligen inte bara vara HR-chefens ansvar att lösa situationen, även om Svante är den som jobbat aktivt med att hitta personal till tjänsten. Men att sopa saken under mattan, som Svante vill, är inte bra. Även om Johanna är kompetent och kräver att få leda på sitt sätt kan hon inte bete sig hur som helst.

– Svante bör sätta sig med både Johanna och Carmen och diskutera situationen. Till exempel kan de besluta att Johanna framöver ska gå direkt till Carmen i stället för till Carmens personal om hon har klagomål. Johanna kanske inte är medveten om att hon uppfattas som otrevlig.

– Svante behöver inte vara rädd för att Johanna ska sluta i förtid bara för att saken tas upp. Hon borde vara öppen för feedback och mån om att få goda referenser. Skulle Johanna trots allt välja att avsluta kontraktet så får det bli så. Man kan inte ignorera problemet.

Thomas Forsberg, VD Södertörns fjärrvärme.
– Det bästa Svante kan göra är att diskutera med Carmen och Johanna om deras förväntningar på ledarskapet och vilka avvikelser de upplevt. Tillsammans får de komma överens om åtgärder. Efter en tid får de utvärdera mötet. Det värsta som kan hända är att de blir osams på mötet och går därifrån.

– Om inte det funkar måste Svante vara tydlig med Johanna om vilka krav som finns på dem som chefer i kommunen, och vilka konsekvenser det kan få om de inte lever upp till dem. Det skulle kunna leda till att Johanna bryter kontraktet, men Svante måste ta hänsyn till hela organisationen.

– Det sämsta Svante
kan göra är att inte göra någonting. För då är risken stor för uppsägningar, ­sjukskrivningar eller minskad arbetslust bland personalen. Dessutom kommer Svante tappa i auktoritet och respekt gentemot övrig personal, även när Johanna väl har slutat.