• Antje Jackelén.

Kändischefen

”Trivsel frukten av gott arbete”

7 september 2016

Ärkebiskop Antje Jackelén trodde först inte att hon var skapt att bli chef. Men i dag ser hon ledarskapet som en källa till glädje och utveckling.

Vilket var ditt första chefsjobb?

– Det var som tillförordnad kyrkoherde i början av 1990-talet i ett landsbygdspastorat utanför Lund. Jag hade jobbat som komminister och den ordinarie kyrkoherden tog tjänstledigt för ett fackligt uppdrag. Efter en tid växte det fram tankar om att jag skulle vilja och klara av att vara kyrkoherde.

Så du kan tacka facket för ditt första chefsjobb?

– Ja, på sätt och vis (skratt). Det fanns också ett pilotprojekt för kvinnor som var intresserade av att bli chefer. Jag kände viss tvekan inför en kurs som var bara för kvinnor, men sökte och blev antagen. På den tiden hade jag hade en självbild av att vara den som står i andra ledet, bidrar och analyserar. Jag tänkte att jag inte var skapt till chef och ledare. Men den bilden ändrades. Jag såg att jag hade en del gåvor ändå.

Hur har du utvecklats sedan dess?

– Jag har mer erfarenhet idag. Jag tror också att jag har blivit skickligare på att formulera mig. Och jag har mer att säga om fler saker. Men vissa saker har inte ändrats. Som att jag anser att trivsel på jobbet är en frukt av gott arbete. Att ha roligt på jobbet är inget självändamål – men det är roligt att utvecklas.

Hur fortsatte din karriär?

– Efter några år växlade jag in på ett annat spår och doktorerade. Sedan fick jag flera internationella uppdrag inom universitetsvärlden och därefter rekryterades jag som biskop till Lunds stift. Senare valdes jag till ärkebiskop.

Vad är roligast med ditt jobb?

– Det är oerhört starkt att det funnits biskopar sedan kyrkans början som har haft samma typ av mitra som jag bär ibland. Denna kontinuitet ger både styrka och ödmjukhet. Jag har uppdraget till låns en stund och gör det bästa jag kan. Det gör att jag känner glädje i det ansvar jag har.

FAKTA

Namn: Antje Jackelén
Ålder: 61 år.
Familj: Gift sedan 1979 med Heinz Jackelén. Två vuxna döttrar.
Så gör jag för att koppla av: Långpromenader i naturen och att läsa sådant jag inte måste.
Karriär i dag: Ärkebiskop i Svenska kyrkan.
Bakgrund: Komminister, tillförordnad kyrkoherde, teologie doktor, olika akademiska titlar vid Lutheran School of Theology i Chicago, biskop i Lunds stift.