Chefspanelen

Därför vill man bli chef

7 september 2016

Varför blev du chef? Majoriteten ­anser att de alltid varit ledartyper och ­uppger det som ett av skälen. Dessutom är en längtan efter personlig utveckling ett annat tungt ­vägande skäl att vilja bli chef.

Panelen

  • 97 procent: Känner igen sig i att de roligaste uppgifterna är att utveckla verksamheten.
  • 24 procent: Tror att det var en ren slump att de blev chefer.
  • 19 procent: Menar att de blivit chefer tack vare en medveten karriärplan.
  • 60 procent: Känner igen sig i påståendet ”jag har alltid varit en ledartyp.
  • 97 procent: Tycker att påståendena ”jag vill kunna påverka” och ”jag vill se helheten och förstå sammanhang” är viktiga drivkrafter.
  • 87 procent: Skriver under på att skälet till att de tackade ja till sin nuvarande tjänst var att de ville ha personlig utveckling.
  • 84 procent: Känner igen sig i påståendet ”jag vill inspirera mina medarbetare.
  • 60 procent: Håller med om att en slitsam och tråkig arbetsuppgift som chef är att rapportera in uppgifter i olika datasystem.

Så gjordes undersökningen

Chefen i fokus chefspanel består av ett antal chefer som tackat ja
till att svara på frågor från tidningen ett begränsat antal gånger
per år. Denna gång svarade 98 personer. Tanken är att spegla vad chefsmedlemmarna i Vision tycker i olika vardagsnära frågor. Det är alltså långt ifrån någon vetenskaplig undersökning, men ger en nulägesbild av chefernas åsikter i aktuella frågor.

Vill du också vara med i panelen med chans att vinna ledarskapskurs?
Anmäl dig i formuläret här.