• Anders Olsson.

  • Förfalskade parkeringsbevis för rörelsehindrade. Ett bevis som påstås vara utfärdat i Polen men pryds av en karta över Ungern är med säkerhet falskt.

  • För att vara chef arbetar Anders Olsson ovanligt operativt. Turerna mellan kontoret i Märsta och parkeringarna på Arlanda blir många.

  • Det är bara Anders Olsson och hans närmaste kollega Mikael Knaus (till höger) som får beordra bortforsling av fordon. Mikael Knaus dokumenterar några småskador på bilen medan den rullas bort av bärgningsbilen.

  • Anders Olsson för en ständig dialog med personalen om vad de upplever och hur säkerhetsarbetet kan utvecklas. Snart kommer alla parkeringsvakter i Sigtuna ­kommun att förses med små kameror på bröstet som spelar in dem de pratar med.

Arbetsmiljö

Anders sätter p för våldet

4 maj 2016

Anders Olsson har länge kämpat för ­medarbetarnas säkerhet. nu är både han och tingsrätten överens. Parkeringsvakter ska inte behöva acceptera hot och våld.

Måndag förmiddag på Arlanda. En bärgningsbil backar in på parkeringen utanför terminal fem och fram till en ljusblå BMW. De nya fälgarna blänker i solskenet när den annars ganska skruttiga bilen bogseras därifrån.

Anders Olsson, enhetschef för trafikövervakningen på Sigtuna kommun, som beordrat och övervakat bortforslandet, byter några ord med parkeringsvakterna på plats. Stämningen är uppsluppen, bortforsling av fordon hör till deras vardag. Och än så länge syns den bortforslade bilens ägare inte till.

Sedan juli 2014 finns en lag som ger kommunen rätt att beslagta bilar vars ägare har många obetalda, förfallna parkeringsanmärkningar. Syftet är att få bukt med så kallade bilmålvakter.

Den ljusblå BMW:n på Arlanda hade inte någon parkeringsbiljett. En snabb koll med Transportstyrelsen visade att ägaren hade skulder på 10 350 kronor fördelade på sina nio fordon.

– Vi jobbar väldigt offensivt mot skulder och förfalskade parkeringsbevis för rörelsehindrade, som är ett annat stort problem. Det är de vanligaste orsakerna till bortforsling, berättar Anders Olsson.

Tillsammans med parhästen, tillika biträdande enhetschef Mikael Kraus, beslagtar han cirka 180 bilar från Arlanda varje år. Då är inte långtidsparkeringarna och parkeringshusen inräknade.

– Arlanda är unikt när det kommer till trafikövervakning. Vår personal är enormt utsatt. Eftersom parkeringsvakterna cirkulerar på området så finns det alltid möjlighet för arga bilister att söka upp vakten. I en stad kan parkeringsvakten ha försvunnit någon helt annanstans innan bilägaren kommit tillbaka, men inte här. Hot och våld möter vi nästan dagligen, berättar Anders Olsson.

När han började som enhetschef på trafikövervakningen på Sigtuna kommun för fem år sedan var det en entreprenör som skötte parkeringsvaktandet på Arlanda.

– Då fick jag väldigt lite rapporter om vad som försiggick, säger han.

Några månader senare bestämdes att kommunen skulle ta över bevakningen själva. Förutom att Anders Olsson kunde engagera sin personal i annat än att bara skriva ut böter, till exempel att rapportera in felskyltningar och trasiga biljettautomater, fick han nu höra om alla påhopp och hot som parkeringsvakterna fick ta.

– Sedan dess har jag rapporterat alla händelser till cheferna och alla hot har polisanmälts.

I början hände inte mycket. Förundersökningarna lades ner samtidigt som påhoppen blev grövre och grövre. Kommunen har erbjudit Anders Olsson och hans 18 medarbetare en tvådagarskurs varje år där de fokuserat på verbal konflikthantering. Det har varit bra, men hoten har inte minskat i antal.

– Jag har legat på både polisen, kommunchefen och politikerna för att få till en förändring, säger Anders Olsson.

Förra hösten bjöd han även in Visions förbundsordförande Veronica Magnusson på ett arbetsplatsbesök där de diskuterade arbetsmiljön på parkeringsplatserna på Arlanda.

– Jag vet inte om det var det besöket eller en händelse där två av våra parkeringsvakter blev misshandlade som var avgörande, men något har hänt. Sedan årsskiftet har polisen plötsligt tagit förundersökningarna vidare och vid tre tillfällen har fallen gått till domstol och alla tre gånger har förövaren dömts, säger Anders Olsson.

Under rättegångarna har både han och Mikael Kraus suttit med som åhörare. Både för att stötta sin personal och för att höra vad som sägs.

– Vid alla tre tillfällen har domaren slagit fast att vi inte ska jämställas med poliser och väktare, där verbala hot och hårda tag till en viss gräns ingår i jobbet. En parkeringsvakt ska inte behöva utsättas för det i sitt jobb. Vid rättegången som behandlade misshandeln så yrkade åklagaren på fängelse. Nu fick den åtalade inte det, men ändå, det är en stor framgång för oss, säger Anders Olsson.

När utskällningar och hot blir vardag blir man garvad. Parkeringsvakterna på Arlanda kan skaka av sig mycket av det de får höra, men som chef gäller det att vara lyhörd, menar Anders Olsson. Därför försöker han och Mikael Kraus vara extra uppmärksamma på personalens mående och är alltid tillgängliga för vägledning. Om parkeringsvakterna på Arlanda råkar ut för något när cheferna inte finns på plats kan de kommunicera via radio.

Vid de månatliga arbetsplatsträffarna, APT, luftas alla incidenter och avdelningen har ett nära samarbete med företagshälsovården som erbjuder samtalsstöd.

– Men trots arbetssituationen har vi liten omsättning på folk. Vi är en tajt grupp som tar hand om varandra, säger Anders Olsson.

Han är född och uppvuxen i Karlskoga och där inledde han sin karriär som väktare på Securitas och avancerade så småningom till enhetschef.

– Min fru kommer från Knivsta och när vi träffades flyttade hon ner till mig. När de sökte en person till den här tjänsten sa hon att jag inte fick söka, hon ville inte flytta tillbaka. Men jag sökte och fick jobbet. Vi hade en lång diskussion, och ja – nu har vi bott här i fem år.

– Och vi trivs väldigt bra, tillägger Anders Olsson.

Det gör hans personal också. Enligt den senaste medarbetarundersökningen får arbetsplatsen högsta betyg när det gäller trivsel och gemenskap.

– Jag vet inte vad det beror på, men inte är det arbetsmiljön i alla fall, säger han med ett skratt.

Skämt åsido, utsattheten bidrar helt klart till sammanhållning, menar han. Kollegernas förståelse när man fått könsord och ”jag ska ta reda på vart du bor” ropat efter sig betyder mycket.

För att vara enhetschef inom kommunal verksamhet är Anders Olsson ovanligt operativ. Varje dag är han ute på något uppdrag. Så fort det blir något problem på parkeringen ute på Arlanda rycker han ut. Nästan alltid tillsammans med kollegan Mikael Kraus.

– Våra kolleger kallar oss lite skämtsamt för Helan och Halvan, berättar Mikael Kraus.

– Det är en stor fördel att vi är två som har koll på det mesta. Dels för säkerheten, dels om någon av oss skulle vara borta, säger Anders Olsson.

Filosofin genomsyrar hela hans ledarskap.

– Jag har försökt bygga en flexibel organisation där ingen är unik på sin tjänst. Jag delegerar mycket och tror att medarbetarna utvecklas och trivs bättre om de får frihet och eget ansvar. Sen ska jag finnas till hands och gå in och styra när det krävs, säger han.

En anledning till att han kan vara ute på fältet så mycket är att han delegerat planeringen av schemat till en av parkeringsvakterna.

– Han gillar sånt, det gör inte jag, så det är perfekt. Behövs det så täcker jag upp för honom ute på Arlanda.

Anders Olssons enhet bevakar inte bara Arlanda, de har ansvar för trafikövervakningen i hela Sigtuna kommun. Dessutom sköter han och Mikael Kraus kommunens avhysning, som nästan uteslutande rör EU-migranter och utländska asfaltsläggare som slår upp läger.

– Det är en unik kombination av uppgifter så vitt jag vet. Vår chef tyckte att vi skötte det här med av avhysning av bilar så bra så vi fick avhysning av människor på vårt bord på prov. Och det har funkat bra, säger Anders Olsson.

Trafikövervakningens kontor ligger i Märsta, några kilometer från Arlanda. Här finns också uppställningsplatsen för beslagtagna bilar. Det börjar närma sig lunchtid när telefonen ringer. Mikael Kraus svarar. Det är ägaren av den bortbogserade BMW:n. Han berättar att han bara skulle in och hämta en kompis, att han hade bråttom och glömde köpa parkeringsbiljett.

– Och nu är bilen borta!

– Det är för att vi har bärgat bort den. Ägaren till bilen har över 10 000 kronor i obetalda parkeringsböter. Om du kommer hit och betalar det, plus bärgningskostnaden, så får du tillbaka bilen.

– Jaha. Okej. Då får jag återkomma, säger mannen och lägger på.

FAKTA

Namn: Anders Olsson.
Titel: Enhetschef på Stadsbyggnadskontoret, Trafikövervakningen, Sigtuna kommun.
Ålder: 46 år.
Familj: Fru och två barn.
Bor: Sigtuna kommun.
Intressen: Vara med familjen.
Det bästa med att vara chef: Att man kan driva många av sina egna idéer och att man har en helhetssyn på verksamheten.
Jobbigast med att vara chef: Svåra samtal med personal och allmänhet.

Parkeringen på Arlanda

  • Sigtuna kommun står för övervakningen av 180 terminalnära parkeringar och hela vägnätet på Arlanda.
  • Övriga parkeringar, som parkeringshus och långtidsparkeringar, ansvarar Swedavia, det statliga bolag som äger och driver Arlanda, för.
  • Trafikövervakningsavdelningen har ansvar för parkeringar i hela Sigtuna kommun, men Arlanda står för närmare 80 procent av övervakningen. 2015 utfärdades drygt 25 000 parkeringsanmärkningar och kontrollavgifter i kommunen.

Tre tips för att stoppa hot och våld

  1. Låt medarbetarna få tid att prata av sig och diskutera händelser inom gruppen. Använd till exempel APT:erna till detta.
  2. Vid behov, ta hjälp av företagshälsovården för stödjande samtal.
  3. Rapportera alla händelser internt, stora som små. Polisanmäl större händelser. Stötta personalen i detta om de vill.