Chefspanelen

"Vi borde tjäna 5000 kronor mer"

4 maj 2016

Nästan hälften tycker att de har för dåligt ­betalt och att lönen inte avspeglar det ansvar de har på jobbet. Men med en höjning på 5 000 kronor skulle de flesta vara nöjda. Chefs­panelen visar också att var fjärde chef inte haft vare sig ­utvecklings- eller lönesamtal i år.

Panelen

  • 39 procent tjänar mellan 40-50 000 kronor.
  • 40 procent procent har varken haft utvecklingssamtal eller lönesamtal i år.
  • 52 procent tycker att det svåraste med att sätta lön på sina medarbetare är att det finns för lite pengar att fördela.
  • 14 procent tycker att det är konfliktfyllt att sätta lön efter prestation.
  • 52 procent tycker att deras lönesättande chef har ganska bra koll på vad de gör på jobbet.
  • 30 procent av cheferna i undersökningen har varken hunnit ha utvecklings- och lönesamtal med alla sina medarbetare i år.
  • 63 procent av dem som är missnöjda med sin lön tycker att lönen borde höjas med 5 000 kronor.

Så gjordes undersökningen

Chefen i fokus chefspanel består av ett antal chefer som tackat ja
till att svara på frågor från tidningen ett begränsat antal gånger
per år. Denna gång svarade 95 personer. Tanken är att spegla vad chefsmedlemmarna i Vision tycker i olika vardagsnära frågor.

Det är alltså långt ifrån någon vetenskaplig undersökning, men ger en nulägesbild av chefernas åsikter i aktuella frågor.

Vill du också vara med i panelen med chans att vinna ledarskapskurs?
Anmäl dig i formuläret här.