• Kom ihåg din fallskärm!

Lön och villkor

Höga chefer glömmer sin egen fallskärm

4 maj 2016

Har du fått erbjudande om ett spännande, högt uppsatt chefsjobb? Grattis! Men innan du tackar ja: se till att du har koll på vad som gäller om du och arbetsgivaren en dag vill gå skilda vägar.

Det händer att den som blir erbjuden en hög chefsposition blir både glad och smickrad och i hastigheten glömmer bort att skriva in i avtalet vad som ska gälla om det en dag i framtiden skär sig mellan anställd och arbetstagare.

– Chefer glömmer ibland bort att de själva också är anställda som behöver se om sitt hus. Och den dag man skriver på för ett nytt jobb är allt positivt och då är det lätt att slarva med sina egna villkor, säger Maud Gustavsson, personlig ombudsman för chefer på Vision.

Höga chefer, det vill säga kommunchefer, regiondirektörer, VD:ar och i vissa fall även förvaltningschefer, omfattas vanligen inte av Las, lagen om anställningsskydd. Anställningsavtalet för dig som hög chef kan även innebära att din arbetsgivare vill göra avsteg, helt eller delvis, från kollektivavtalet som gäller hos arbetsgivaren. Så det första du ska göra är att få klarhet i vad som gäller för din tjänst: omfattas du av Las och det centrala kollektivavtalet, eller inte?

Om inte betyder det att allt som reglerar din anställning måste skrivas in i ett enskilt anställningsavtal som du tecknar med arbetsgivaren (se ruta). Avtalet bör även reglera vad som händer om du inte får fortsätta din tjänst eller ombeds att lämna din befattning som chef, det som i folkmun brukar kallas ”ett fallskärmsavtal” (avgångsvederlag). Det här är extra viktigt eftersom du inte har något lagligt skydd mot osakliga uppsägningar från arbetsgivarens sida. Hur många månadslöner i form av avgångsvederlag du har rätt till finns inte reglerat, men man bör beakta hur lång anställningstid du har, hur gammal du är, och framförallt bör villkoren i ditt anställningsavtal ge tid för omställning i arbetslivet.  

– Nöj dig inte med ett dåligt avtal! Har du ett bra avtal som reglerar dina anställningsvillkor i ryggen blir det inte så dramatiskt för individen om det senare skulle bli skarpt läge, säger Maud Gustavsson.

Avtalet kan skrivas på olika sätt. Det kan handla om att du har rätt till avgångsvederlag om du skulle bli ombedd att lämna din tjänst och om att du har rätt till en viss ersättning i händelse av att du på något sätt skulle missköta din tjänst. Det vill säga, den typ av handlingar som vanligen leder till avsked. Avtala också om rätten till ersättning om du själv väljer att lämna tjänsten. Om du internrekryterats kan det också skrivas så att du har möjlighet att återvända till din gamla tjänst.

Om det till exempel är en tjänst där man är beroende av vilken politisk majoritet som styr är det mycket betydelsefullt att skriva in vad som gäller, eftersom man då kan bli ombedd att lämna på dagen. Men att man vill skiljas åt kan också handla om att du som chef och arbetsgivaren har olika syn på saker och ting, förklarar Maud Gustavsson.

– Det är det vanligaste. Det behöver inte alls handla om att man misskött sitt arbete på något sätt. Ofta rör det sig om att man har olika idéer om hur man ska driva verksamheten.

Det här bör stå i ditt anställningsavtal

  • Din lön.
  • Hur lång semester du har.
  • Vilka förmåner du har (till exempel tjänstebil, friskvård).
  • Vilken kompetensutveckling du ska få.
  • Vilka pensionslösningar som gäller.
  • Hur många månadslöner du har rätt till om arbetsgivaren vill skilja dig från befattningen/tjänsten.