• ”Bilden av en chef är att man ska vara så stark och käck, trots att många är stressade. Om man inte pratar om det så kommer inget att förändras”, säger Sofia Faström om att outa sin stressade situation.

Stress

Så stoppade Sofia stressen

2 november 2015

Sömnproblem och panikångest. Det var vardag för enhetschefen Sofia Faström under en hektisk period på jobbet. Men tillsammans med arbetsgivaren och facket lyckades hon hitta lösningarna som satte punkt för stressen.

Det var med gott självförtroende som Sofia Faström kom till Svaleboskogens äldreboende i Göteborg som enhetschef för två år sedan. Hon hade flera års erfarenhet från en liknande tjänst i Kungälvs kommun och kände sig därför ”på banan”. Enheten på Svaleboskogen hade dock varit chefslös under en tid. Rutiner och kvalitetsarbete saknades och disciplin- och rehabärenden hade blivit liggande.

– Det var mycket att ta igen och det var rörigt. Men jag tänkte att det här går att ordna. Jag var beredd. Trodde jag.

Sofia Faström hade ansvar för 36 underställda medarbetare. Alla tjänster var dock inte bemannade, då ett antal personer hade sagt upp sig, och nyrekryteringen gick trögt. Dessutom sjukskrevs många bland personalen på grund av den pressade situationen.

– Det var svårt att få tag på timvikarier, och därför tvingades jag att beordra in ordinarie personal att ta extra pass. Det blev ett jätte­stort stressmoment för mig. För samtidigt visste jag att om jag beordrade in någon skulle den personen kunna bli sjuk dagen efter, och då skulle jag få beordra in ytterligare personal.

När det var som värst, förra hösten, tvingades Sofia Faström beordra in personal varje dag.

– Jag försökte trolla med knäna för att få det att gå ihop. Det var en panikartad känsla. Jag fick svårt att sova och att koppla av.

Tankarna på jobbet malde i huvudet. Skulle hon klara att bära arbetsmiljöansvaret? Hur skulle hon få tid att utöva det nära ledarskap som personalen så väl behövde? Skulle hon själv orka ta sig till jobbet nästa dag?

Stressen gick också ut över familj och fritid. Allt hon ville göra på sin lediga tid var att vila.

– Jag hade trott att jag var bra på att hantera stress, men jag har aldrig varit så utsatt tidigare. Nu funkade det inte längre. Situationen var ohållbar. Om inget gjordes skulle jag bli tvungen att sluta, trots att jag ändå trivdes på jobbet.

Sofia Faström insåg att hon inte skulle kunna lösa situationen själv, och tog upp saken med områdeschefen i Majorna-Linné, Carina Särnblom.

– Det är aldrig kul att säga att man inte fixar det, men det handlar om att vara konstruktiv, säger Sofia Faström, som hade sneglat på hemtjänsten i samma område.

Där hade man beslutat att anställa en social­omsorgshandledare som hjälper enhetscheferna och medarbetarna med uppgifter som genomförandeplaner och bemötandefrågor. Sofia Faström föreslog att en liknande tjänst skulle skapas i äldreomsorgen.

För Carina Särnblom var det en självklarhet att hitta en lösning på Sofia Faströms pressade situation.

– Det är mitt ansvar att arbetsmiljön är dräglig. Så jag tog kostnaden för att Sofia kunde anställa en socialomsorgshandledare som till en början kopplades enbart till henne för att hon skulle få stöd där och då, säger Carina Särnblom.

Hon menar att det blev en lyckträff och upprinnelsen till att en omsorgshandledare per äldreboende i området nyligen anställts.

Samtidigt pågick en omorganisation, och Sofia Faström fick en mindre personalgrupp att leda. Antalet underställda medarbetare minskade till 26.

Den krympta personalgruppen och utgiften för en socialomsorgshandledare var två av de mest betydelsefulla saker som arbetsgivaren gjorde för att den pressade situationen skulle vända, menar Sofia Faström.

Den tredje avgörande faktorn ordnade hon på egen hand.

–En arbetsgivare kan aldrig få tyst på ens egna tankar. Det är mitt eget ansvar att bryta stressande tankemönster som jag själv skapat i mitt eget huvud, säger Sofia Faström, som kontaktade psykologstudenter som behövde en ”försökskanin”.

Ungefär en gång varannan vecka i ett halvår träffade hon en handledare från universitetet, vilket kunde ske på arbetstid.

–Jag lärde mig hur jag själv fungerar, hur jag hanterar stress och hur jag ska göra nästa gång innan det går för långt. Vi har också pratat om att stress inte är farligt, bara man får återhämtning, för att jag inte ska vara rädd för att bli stressad igen.

Samtidigt fortsatte Carina Särnblom, tillsammans med alla enhetschefer samt Vision och Kommunal, arbetet för en bättre kvalitet inom äldreomsorgen, som politikerna hade beslutat att avsätta resurser till. I varje hus finns nu förutom en socialomsorgshandledare en bemanningsassistent för att få till bra scheman för personalen. Och sedan i september i år har man också anställt en aktivitetspedagog per hus.

–Det har blivit ett lugn bland personalen och enhetscheferna får avlastning, även om det fortfarande finns stressiga perioder, säger Carina Särnblom.

För Sofia Faström är skillnaden stor.

–Jag sover allt bättre om nätterna. Och nu när det finns luft i systemet har jag tid att ta emot saker när de händer och jag kan vara en engagerad och närvarande chef.

Minska stressen med mindfulness

Mindfulness är ett sätt att minska stress. Det menar läkaren och mindfulness-­experten Ola Schenström, som får stöd av många forskningsrapporter.

Vad är mindfulness?

– Omkring 40 till 50 procent av vår tid går åt till att resa i tiden med våra tankar, då vi inte fokuserar. Med mindfulnessträning kan man lära sig lägga märke till när uppmärksamheten far iväg, och ta tillbaka tankarna på det man vill. Mindfulness är en väg till ökad närvaro här och nu.

Hur kan mindfulness minska stress?

– Det ger en ökad medvetenhet om dina egna stressignaler och -tankar, och du kan därmed bryta automatiska beteenden. Stress uppkommer dels av vad som sker och dels av vår tolkning av vad som sker, har skett eller eventuellt kommer att ske. Med ökad medvetenhet kan du skilja på det som sker och din tolkning av det.

Men stress beror ju många gånger på yttre faktorer. Hur kan man påverka dem genom att fokusera?

– Vi prioriterar bättre. Vi har ett uppmärksamhetskapital om två till tre timmar per dag. Välj den tiden till något viktigt och svårt, och gör lättare uppgifter på autopilot.

Hur ska man få tid till mindfulness om man redan är stressad?

– Börja med en minut om dagen. Det är bättre än inget alls. Det kommer kanske att öka stressen initialt, men sedan minska, och då kan du öka tiden för övningar.

Har du några tips på övningar?

– Ett är andningsankaret: Känn efter hur och var andningen känns utan att påverka den. Följ andetagen hela vägen in och hela vägen ut. Kroppsscanning är en bra övning som ger energi men hjälper också för att spänna av när man ska somna om tankar stör: Rikta uppmärksamheten mot fötter och sedan fotleder. Fortsätt med underben, knän och gå igenom hela kroppen i 20 minuter. Vi har en gratis app, PowerBreak, för den som vill ha hjälp att öva.

Läs även: