Forskning

Sätt på glasögonen och se avundsjukan

10 oktober 2011

Rättvis eller orättvis löneförhöjning? Det spelar ingen roll. Avundsjuka väcks lätt och kan förstöra hela arbets­klimatet, visar ny forskning. Sätt på dig avundsjukeglasögon och få syn på situationerna som leder till avund på jobbet.

Du befordrar en medarbetare. Men en annan i personalen tycker att hon eller han har gjort ett bättre jobb och borde vara den som får byta tjänst.

Avundsjukan pyr och kanske är det inte är så konstigt. Men faktum är att även när kollegerna håller med om att belöningen är rättvis, så blir många avundsjuka.

– Jag blev förvånad över att avunden var så stark även när alla höll med om att den befordrade kollegan presterat bättre. Det gör situationen mycket mer komplicerad och svår att lösa för chefen, säger Nina Korvela, doktorand i psykologi vid Högskolan i Borås.

I hennes licentiatavhandling fick 250 personer läsa scenarier om kolleger som fått högre lön. Sedan fick de svara på frågor om vilka känslor situationerna väckte. Avundsjukan dominerade, följt av att bli ledsen och förbannad på chefen. Förutom lön kan befordran, mer stimulerande arbetsuppgifter eller bara chefens uppskattning väcka avund.

Trots att avundsjuka är så vanligt på arbetsplatser är det inget som uppmärksammas. Förmodligen för att den ses som en ful känsla som vi inte vill erkänna ens för oss själva. Samtidigt är den naturlig och medfödd. När någon får något som du själv hade kunnat få men inte fick, får självkänslan en törn. Vi reagerar känslomässigt och avundsjuka blir ett sätt att rädda egot. "Kollegan har visserligen presterat bättre, men jag är också duktig och chefen såg inte min potential", är ett typiskt sätt att motivera avundsjukan.

Ju mer lika kollegerna är, desto lättare väcks avundsjukan, upptäckte Nina Korvela. Samma arbetsuppgifter, prestationer, utbildning, ålder, kön etcetera triggar igång.

– Om man nu är så lika, varför ska då den andra ha en tusenlapp mer i lön?

Psykologen och psykoterapeuten Marta Cullberg Weston träffade på kort tid två kvinnor som lämnat sina jobb för att de utsatts för avundsjuka. Det fick henne att fundera på vad avundsjuka på arbetsplatser får för effekter.

Hon menar att avundsjukan väcks av konkurrens. I bästa fall får avundsjukan oss att inse att vi också vill uppnå det som kollegan har lyckats med. I sämsta fall gör den oss missunnsamma och då börjar vi göra livet surt för den vi är avundsjuk på.
Vanligast är mobbningsliknande reaktioner som skitprat, att vi ignorerar eller förlöjligar folk eller glömmer att ge viktig information.

Men det förekommer också att man stjäl saker från arbetsplatsen eller hittar på att någon annan sagt eller tagit något. Det leder till att ingen längre vågar utmärka sig av risk för att bli utsatt. De drabbade mår dåligt och gör en sämre arbetsinsats.

– Hela klimatet blir dåligt. Därför måste man som chef ta på sig avundsjukeglasögon och inse att många styrs av avund. Det är viktigt att jobba preventivt. När ett avundsklimat slagit rot är det svårt att förändra, säger Marta Cullberg Weston.

Internationell forskning visar att det går att förebygga avundsjuka. Som chef gäller det att försöka få en god relation till varje medarbetare genom att bemöta alla på liknande sätt, vara öppen med hur man fattar beslut, ha tydliga kriterier för löneförhöjning och fördela förmåner så objektivt som möjligt. Om någon får en befordran, visa på de andras möjligheter att uppnå samma sak. Var tydlig med att skitsnack inte accepteras och försök skapa en miljö där medarbetarna vågar komma till dig även med små konflikter, som ni reder ut direkt med alla berörda.

När avundsjuka redan uppstått måste du först ta reda på vad konflikten egentligen handlar om.

– Är det en orättvisa på individplan eller organisationsplan är det där man ska lösa det. Men visar det sig att konflikter bottnar i avundsjuka och inte i orättvisa får man fundera på vad det är som väcker avundsjuka i just den situationen, säger Nina Korvela.

Kanske kan du kompensera den avundsjuka genom att förklara och lägga märke till den medarbetaren lite extra. Om personen mår dåligt privat kanske du ska lotsa till företagshälsovården.

Som chef är du naturligtvis inte immun mot avundsjuka. Du kan både drabbas och bli drabbad. Genom att undersöka dina egna avundsknappar kan du förstå vad du själv önskar.
Försök sen att uppnå det, så ökar din självrespekt och du slipper fastna i tankar och beteenden som styrs av avund.

– Att hantera avundsjuka ställer stora krav på chefen. Ibland måste man nästan bli lite hobbypsykolog. Förhoppningsvis lyckas jag forska fram en handlingsplan som chefer kan använda för att ta reda på om en konflikt bottnar i avundsjuka och vad man då kan göra. Men jag slås ofta av hur mycket man kan uppnå genom att bara lyssna till medarbetarna, säger Nina Korvela.

Tips

5 sätt att hantera avundsjuka

  1. Bena ut vilken händelse som väckte avundsjuka.
  2. Om det var en orättvis situation så är det orättvisan du ska ta tag i.
  3. Om det var en rättvis situation, ta tag i själva avundsjukan. Vad behöver medarbetaren för att hantera sin avundsjuka?
  4. Ta in hjälp utifrån om du inte hittar roten till problemet.
  5. Stötta den utsatta. Säg att du ser vad som pågår och att du jobbar på att förändra detta.

5 sätt att förebygga avundsjuka

  1. Fördela uppskattning och löneförhöjning så objektivt som möjligt och motivera dina beslut.
  2. Tänk i grupptermer. Om någon befordras, visa på de andras chanser att också befordras.
  3. Uppmuntra medarbetarna att komma till dig när konflikten är ny och liten, inte gammal och stor.
  4. Motverka skitsnack. Om en person klagar på en annan, kalla in alla inblandade och red ut situationen.
  5. Bemöt alla på samma sätt.