Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar. 

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Med hjälp av uppgifterna du lämnar betalas din medlemsavgift genom automatiskt avdrag på din lön varje månad. Om det inte går att dra avgiften får du ett inbetalningskort hemskickat med posten, eller till Kivra om du har en digital brevlåda. Du kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura.

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella uppgifter om dig. Du har möjlighet att själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor.

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen som du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

Om du betalar medlemsavgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien för dina personförsäkringar att dras på samma sätt.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Åter på jobbet – så blir du en bra chef på hybridkontoret

Efter drygt ett och ett halvt år av hemarbete har ett nytt sätt att arbeta rotats hos många medarbetare. Vad innebär det för dig som chef när vi nu går in i en ny fas? Vi ger fyra tips för din väg framåt.

Pandemin har tvingat många medarbetare att arbeta hemifrån. Under arton månader har många av dina medarbetare ställt om till den nya arbetssituationen och genomgående har många funnit sig väl till rätta och fortsatt sina arbetsuppgifter och levererat på distans. Många vittnar om att mycket varit bra – balansen mellan arbetsliv och familj har kunnat förbättras, tidskrävande pendlingsresor har minskat eller försvunnit, ny teknik har snabbt tagits i bruk. 

Men det nya arbetssättet har också inneburit problem, särskilt för de yngre och de som är nyanställda. Känslan av social isolering, längtan efter mänskliga möten och brist på inspiration har lett till att innovationsgraden gått ner. ”Vi gör ett bra jobb, men det vi gör är likadant som det för två år sedan. Vi saknar det nödvändiga nytänkandet.” sa en chef på ett mellanstort företag i Sydsverige. 

För några har stressnivån sjunkit eftersom de tagit sig tid till att varva jobb med träning och fritidsaktiviteter. För andra har stressen ökat eftersom de inte fått tillräckligt med kontakt med chefer och arbetskamrater, och heller inte fått tillräckligt med återkoppling och stöd i arbetet. 

Risk för missförstånd 

Med distansarbete ökar risken för missförstånd och att förtroendet mellan chefer och medarbetare börjar svikta. Några chefer har börjat fundera över om medarbetarna verkligen arbetar lika effektivt som när de var på arbetsplatsen, och några medarbetare har börjat få ett perspektiv som handlar om att ”Varför jobbar jag egentligen här? Man kan ju faktiskt jobba i vilket företag som helst numera.”  

Nu gäller det att ta tillvara på de fördelar som medarbetarna utvecklat under pandemin och motarbeta de nackdelar som uppstått.  

För dig som chef handlar det inte om att kommendera medarbetarna tillbaka till arbetsplatsen, utan det handlar om att förändra din egen ledarstil så att medarbetarna inspireras till att fortsätta jobba och leverera. Risken är annars stor att de ser sig om efter någon annan arbetsgivare. 

Fokus i den hybrida arbetsmiljön

Här är fyra punkter vi tror att du kommer att behöva fokusera på framöver i den hybrida arbetsmiljö som kommer att råda den närmaste tiden. 

  1. Undvika missförstånd. Var tydlig med att sätta mål och kommunicera mål. Det är så lätt att det blir missförstånd på distans, och varje medarbetare behöver tydligt få veta vilka förväntningar som finns på dem vad gäller arbetsprestationer och beteenden. Ett sätt är att du, med några korta skrivna rader, bekräftar de samtal och överenskommelser som du gör med dina medarbetare. Den skrivna texten fungerar som ett förtydligande, och gör att medarbetaren direkt kan reagera om hen har en annan uppfattning än din. Det är bättre att otydligheter reds ut tidigt, än när väl jobbet är gjort och ni inte kan ändra på utfallet. 

  2. Inspirera och motivera. Alltmer vill människor arbeta med något som känns meningsfullt. Att jobba enbart för att tjäna pengar brukar motivera väldigt kortsiktigt. Därför behöver du som chef ofta påminna om verksamhetens syfte – varför vår verksamhet har ett berättigande att finns till. Vilken nytta vi gör med våra tjänster och produkter. Berätta för medarbetarna om vilka positiva effekter våra gemensamma arbetsinsatser har för våra kunder, för deras liv, för samhället eller miljön. Ta inte för givet att dina medarbetare själva förstår detta, särskilt inte om de är någorlunda nya i yrkeslivet. Du behöver hjälpa dem att sätta ord på företagets syfte. Även dina äldre medarbetare kan behöva höra dig beskriva detta ibland.
      
  3. Fokusera på en god arbetsmiljö. Tidigt under pandemin fokuserade många chefer på att se till deras medarbetare hade bra möbler, snabbt internet och god belysning på hemmakontoret. Men det är lika viktigt att fokusera på den psykiska arbetsmiljön. Särskilt för de som tidigare varit sköra och för de som är nya på jobbet, har risken för oro, stress, låg motivation och utbrändhet ökat. Ser du dina medarbetare varje dag på arbetsplatsen kan du enklare uppfatta förändringar i deras beteenden, men då många antagligen kommer att fortsätta jobba delvis hemifrån blir dessa signaler svagare. Med individuella veckomöten ökar din möjlighet att ”lyssna mellan raderna” och bättre förstå om medarbetaren känner oro, stress eller mår dåligt.

  4. Utveckla dig som chef. Att leda andra handlar aldrig om att ”gå tillbaka” till något som varit, utan det handlar hela tiden om att hålla blicken framåt och anpassa sitt eget ledarskapsbeteende så att det stöttar verksamheten och medarbetarna på det mest effektiva sättet. Pandemin har lärt dina medarbetare nya arbetssätt, och du måste själv förändra ditt beteende på grund av detta. Den viktigaste insikten är dock att var och en av dina medarbetare behöver mötas som de individer de är. Några har stormtrivts med att jobba hemifrån, några har verkligen haft det motigt, och de flesta ligger någonstans mitt emellan. Du måste lära känna varje individ och ge de bästa förutsättningarna för att de ska kunna göra ett bra jobb. Så att de känner sig motiverade och uppskattade, och vill stanna kvar på arbetsplatsen med dig som chef. 


Källa: Anders Kinding, ledarskapskonsult och författare
 

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss