Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Saker att ta upp på utvecklingssamtalet

Behöver du lite inspiration inför utvecklingssamtalen med dina medarbetare? Här kommer ett antal förslag på frågor och ämnen - men glöm inte att varje verksamhet och medarbetare är unik!

Arbetsplatsens utveckling

 • Verksamhetens mål
 • Former för planering och utveckling av verksamheten
 • Prestationer och arbetsresultat
 • Era mål för organisatoriska och social arbetsmiljö
 • Egna lönen och lönesystemet
 • Delaktighet
 • Arbetsorganisation
 • Användning av teknik
 • Chefs- och ledarskap

Arbetets innehåll

 • Arbetssituationen under det gångna året
 • Glädjeämnen och problem i arbetet
 • Vilka krav arbetet har ställt och hur de uppfyllts
 • Svåra arbetsuppgifter
 • Hur graden av självständighet är, ansvar och befogenheter
 • Hur får medarbetaren användning för sina kunskaper
 • Jobbar ni med rätt saker? Hinner ni med?
 • Detta är medarbetaren bra/mindre bra på

Samarbete och ledarskap

 • Arbetsklimatet och arbetsmiljön
 • Relationen till och samarbetet mellan er två
 • Samarbetet med arbetskamraterna Fungerar arbetslaget?
 • Får medarbetaren den information han eller hon behöver?
 • Hur ger du feedback?
 • Personliga egenskaper; initiativförmåga, samarbetsförmåga, ansvarskänsla, motivation och förmåga att ta och ge kritik.

Önskemål för framtiden och personlig utveckling

 • Hur kan arbetet utvecklas på kort och på lång sikt?
 • Önskemål om utbildning, praktik, andra arbetsuppgifter, ansvar m m
 • Ömsesidiga förväntningar, det närmaste året: – På dig som chef – På medarbetarna – På organisationen
 • Förbättringar/förändringar som medarbetaren skulle vilja genomföra
 • Annan arbetsfördelning? Är arbetsrotation ett alternativ?

Fler verktyg inom Utvecklingssamtal

Frågor & svar