Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Så undviker du konflikter i distansarbete

Distansarbete i kombination med en stor och plötslig samhällsförändring ökar risken för konflikter i arbetsgruppen. Thomas Jordan, universitetslektor och expert på konfliktlösning, delar med sig av sina bästa råd kring hur chefer kan agera för att undvika onödig osämja.

De flesta arbetsplatser har i vanliga fall ett etablerat sätt att kommunicera, agera, mötas och arbeta. Plötsligt kom corona och allt det vi tagit för givet är inte längre självklart. Det kan lätt väcka ordningskonflikter, där frågor om vilka regler och tillvägagångssätt som ska gälla i det nya hamnar i fokus.

När en stor förändring sker samtidigt som många dessutom ska börja jobba hemifrån adderas utmaningarna med distansarbete vilket gör situationen extra utmanande.

– De låga trösklarna till att ta en snabb avstämning eller lösa frågor i förbigående är inte möjligt på samma sätt digitalt. Det gör att det uppstår nya behov av ledarskap och en arbetsorganisation som man kanske inte tänkt på tidigare, säger Thomas Jordan, universitetslektor i arbetsplatskonflikter vid Göteborgs universitet.

Vanligt med konflikter

Arbetsmiljöundersökningar från SCB visar att ungefär 30 procent svarar ja på frågan om de varit inblandade i en konflikt med kollegor eller chef.

– Ordet konflikt kan användas för att beskriva något som pågår i tre minuter såväl som flera decennier. Men om vi har en bredare syn på vad en konflikt innebär så kan vi dra slutsatsen att det är vanligt förkommande, även om det för den sakens skull inte alltid behöver vara så dramatiskt.

Vi missar kroppsspråket

En av orsakerna till att risken för osämjor ökar just nu beror på att distansarbete inte ger tillgång till hela kroppsspråket. Utan öga mot öga-kontakt blir det lättare att feltolka saker och bygga upp föreställningar kring vad andra egentligen menar.

– Se därför till att vara tydlig i kommunikationen. Ställ kontrollfrågor som ”tolkade jag dig rätt nu?”. Fråga heller en gång för mycket än en gång för lite.

Informella avstämningar

För att undvika att konflikter uppstår till följd av snabba förändringar och distansarbete behöver chefen omfördela sin tid, menar Thomas Jordan. En avstämning på 15-20 minuter varje morgon är ett bra sätt att börja på.

– Att kolla läget med medarbetarna, se över arbetsbelastningen och vad alla gör i dag skapar en känsla av kontakt och trygghet. Det kan också vara bra att boka in tider och forum då alla vet att chefen finns tillgänglig. Det kan vara att chefen kopplar upp sig i en videomöteskanal vid ett visst klockslag och alla som vill får ansluta. Lite som att ställa upp dörren till sitt kontorsrum fast en digital lösning.

Medan vissa medarbetare ser det som en självklarhet att strukturera sitt eget arbete kan andra ha svårare för att leda sig själv. Det är lätt att bli osäker på vad som är en rimlig ambitionsnivå och hur mycket som förväntas uträttas under en arbetsdag.

– Det i sig kan skapa konflikter eftersom en vanlig orsak till meningsskiljaktigheter är att alla tänker olika kring hur saker och ting borde vara eller hur andra sköter sina arbetsuppgifter. En del chefer behöver därför utöva ett mer konkret och direkt ledarskap för att hjälpa de som inte har så lätt för struktur, menar Thomas.

Utvärdera situationen

Förr eller senare kommer de arbetsformer vi nu kastats in i att återgå till det normala. Då gäller det att inrätta ett tillfälle för debriefing.

– Avsätt tid för en lägesgenomgång på arbetsplatsen. Ställ frågan om vad denna nya situation har lett till för erfarenheter och tankar, och försök att inte bara falla tillbaka till hur det brukar vara. Att utvärdera situationen kan vara väldigt värdefullt för framtiden, avslutar Thomas Jordan.

Undvik konflikter under distansarbete – Thomas bästa tips

  • Prioritera tid för avstämningar och att kolla läget med dina medarbetare. Se till att finnas tillgänglig för frågor och funderingar.
  • Kommunicera tydligt och dubbelkolla om du tolkade saken rätt. Det är extra viktigt vid videomöten där alla deltagare inte har tillgång till hela det fysiska kroppsspråket.
  • Var uppmärksam på vilka i arbetsgruppen som kan behöva extra stöd. En del behöver ett tydligt ledarskap medan andra är mer självgående.

 

Fler verktyg inom Corona

Frågor & svar