Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Att leda sina medarbetare på distans – 5 tips

Oavsett om ledarskap på distans är helt nytt för dig eller om du är van vid att leda dina medarbetare via digitala verktyg så är det en helt ny situation vi alla befinner oss i. Dels behövs det struktur och optimerat kommunikationsflöde så att det dagliga arbetet ska fungera och dels behövs din lyhördhet för dina medarbetares eventuella oro. Här följer 5 tips till dig som ska leda dina medarbetare på distans.

Skapa struktur i en ny situation

En kanske viktig detalj som försvinner vid distansarbete är de där spontana småkonversationerna kollegor har när de möter varandra i exempelvis företagets korridorer. Därför är det av ännu större vikt att kommunikationen förblir god. Inled förslagsvis varje arbetsdag med ett Skype- eller Teamsmöte för att stämma av dagens agenda. Extra viktigt är att du som chef får till en bra struktur på mötena och har en klar agenda med tydliga instruktioner och vad som förväntas av varje mötesdeltagare.

Prioritera i verksamheten

Var extra tydlig i förhållande till medarbetarna om vilken verksamhet som gäller. Omprioriteringar kan behöva göras om det är många medarbetare som är sjuka eller om en enhet på företaget behöver prioriteras

Behåll gamla rutiner

Rutiner kvarstår fast i annan form. Avstämningsmöten, måluppföljning och annat som är återkommande inplanerat bör också fortsätta precis som vanligt. Var återigen noga med agendor, anteckningar och dokumentation så att det blir lätt för mötesdeltagarna att hitta vad som sagts och blivit bestämt sedan.

Det sociala är viktigt

Som ledare på distans behöver du bry dig lite extra om dina medarbetare. "Hur mår du?" är viktigare än "Hur går det?". Prata med dina medarbetare om arbetsmiljön i deras hem. Påminn dem om vikten av en god arbetsställning, ljussättning och att pauser samt lunch är viktigt trots att man sitter hemma.

Och så ofta som du hinner – träffa dina medarbetare över ett videosamtal på Skype. Det är viktigt för samhörigheten och för att skapa en vi-känsla. Ett extra tips är att bjuda in till en digital fika!

Uppdatera om läget men inte hela tiden

Slutligen, i denna situation så ser informationsbehovet väldigt olika ut för olika individer. Det kan komma nya uppgifter hela tiden om olika saker från både höger och vänster. För att underlätta för dina medarbetare så försök att samla ihop information och mejla ut detta vid ett par tillfällen om dagen (eller mer sällan) istället för att skicka mail på mail. Det du som chef också kan göra är att avsätta fasta tider varje dag då dina medarbetare vet att du är tillgänglig för att svara på alla deras frågor.

Fler verktyg inom Corona

Frågor & svar