×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

 • Under 30 år? 100 kr för hela första året
 • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Barnkonventionsdagen – 4 februari

Barnkonventionen blir svensk lag den 1 januari 2020. Med anledning av det anordnar JP Infonet i samarbete med Vision en konferens om hur detta påverkar barnrättslagstiftningen. Fokus för konferensen ligger både på vad det innebär juridiskt att konventionen blir lag och praktiskt att förverkliga den. Om du är eller blir medlem i Vision får du 1000 kr rabatt på konferensen!

Fakta

Tid
04 feb 2020
kl 09.15 - 17.00

Plats
Citykonferensen,
Stockholm

Avgift
2950 kr inkl. lunch, fika och kursdokumentation.
Om du är eller blir medlem i Vision får du 1000 kr rabatt. 

Hur påverkas barn och unga som lever i utsatthet och kränkningar? Vilka förändringar måste vi vidta på system-​, grupp-​ och individnivå i en kommun, inom kommun och förvaltning? Vilka konsekvenser och sanktioner kan bli aktuella när man inte följer Barnkonventionen som lag? Hur upprätthåller vi barnperspektivet och hur förstärker vi det i praktiken?

Anmäl dig

Som medlem i Vision får du 1000 kr rabatt på deltagaravgiften. 
Se rabattkod och anmäl dig här (obs! inloggning krävs)

Program

08.45         
Registrering och kaffe

09.15          
Inledning

09.30          
Barnkonventionen – de viktigaste juridiska förändringarna utifrån det barnrättsliga perspektivet, Emma Fall, jurist och juridisk rådgivare, JP Infonet

 • Vilken är skillnaden mellan transformering och inkorporering?
  Inom vilka delar bedöms ”glappet” mellan Barnkonventionen och svensk lag vara som störst?
 • Inom vilka delar bedöms alltså förändringarna efter inkorporeringen av Barnkonventionen bli som störst?
 • Vilken förändring blir det för domstolarna? 

10.00          
Hur drabbar utsatthet och kränkningar barn och unga?, Åsa Källström, professor i socialt arbete, Örebro univsersitet

 • Vad innebär våld för barn och unga?
 • Vad säger de själva om delaktighet i stödinsatser, riktade till dem?
 • Hur kan betydelsen av delaktighet för dessa barn förstås?

10.45          
Kaffepaus

11.10          
Min story – mina erfarenheter som barn i utsatthet och mina reflektioner om socialtjänsten, Nathalie Sundberg, ambassadör för Hjärnkoll och blivande socionom

Redan som 10-​åring upplevde Nathalie psykisk ohälsa. Sedan dess har det varit kaos och pajkastning gällande orsaker, där ingen velat ta på sig ansvaret. Natalie flyttades runt mellan olika boende från att hon var 15 år och har drabbats av panikattacker, psykoser, självskadebeteenden och självmordsförsök. Hon hoppade tidigt av skolan för att hon upplevde att ingen la ner tid och energi på att se henne. I den här föreläsningen berättar hon om sina upplevelser.

11.40          
Dags för familjerådslag? – nätverket i samverkan runt barnet, Cecilia Grefve Lang, f d regeringens samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården, nuvarande socialchef, Karlskrona

Familjerådslaget ( Family Group Conference) kommer ursprungligen från Nya Zeeland. Att samla släkten i byn till rådslag för att diskutera och lösa problem är inte något nytt. Tillvägagagångssättet representerar en urgammal tradition av problemlösning som fanns långt innan socialtjänsten kom till. Att arbeta med rådslag kräver ett perspektivbyte i organisationer vilken denna föreläsning kommer att uppehålla sig kring. 

En viktig central frågeställning  under föreläsningen är om rådslaget med:

 • Fokus på barnet
 • Fokus på framtiden
 • Fokus på enighet
 • Fokus på trygghet  - är en modell som harmonierar med barnkonventionen?

12.10          
Diskussion bikupor + mentimeter

12.30         
Lunch

13.30          
Barnets bästa och ökad delaktighet i fokus, Elin Wernquist, grundare Barnrättsbyrån och Maria Thell, Maskrosbarn

Hur väl tillgodoser samhället utsatta barn och ungas rättigheter? Vad krävs av ett barn för att kunna hävda sin rätt i kontakten med myndigheter? Hur kan du som professionell konkret göra för att tillgodose barns rättigheter i möten och processer? 

Metoder, verktyg och material för alla som i sin yrkesroll möter barn.

14.15          
Det konkreta arbetet i kommunen, Marie Lundin Karphammar, barnrättsjurist och Ewa Kristensson, förvaltningschef Simrishamns kommun

Vad behövs för att lyckas implementera barnkonventionen i en kommun och förvaltning? Vad kan ett arbete med barnkonsekvensanalyser innebära?

14.45          
Kaffepaus

15.10          
Programpunkt presenteras inom kort

15.40          
Några reflektioner kring att barnkonventionen blir svensk lag - ur ett domstolsperspektiv, Magnus Åhammar, domare, Förvaltningsrätten

Så kan vi alla bidra till barnets bästa, barns ökade delaktighet och ett bättre samarbete.

16.00          
Vad behövs mer för att upprätthålla barns rättigheter?, Elisabeth Dahlin, Barnombudsmannen

16.15          
Programpunkt presenteras inom kort

16.30          
Mingel och tilltugg

Föreläsare 

Läs mer om föreläsarna hos JP Infonet. 

 

Nyheter

Jokkmokk vände rekryteringstrenden

Fler chefer med renodlat ansvar, ett nytt stipendium för de som vill plugga vidare och närhet till kommunens stödfunktioner. Det är några av framgångsfaktorerna som under de senaste åren förbättrat rekryteringsläget inom socialtjänsten i Jokkmokks kommun.  2019-09-20

Svårt men åt rätt håll med rekrytering till socialtjänsten

Det har blivit något lättare att rekrytera medarbetare till socialtjänsten. Men fortfarande anser 44 procent av landets socialchefer att det är fortsatt svårt att hitta personal, det visar årets upplaga av Visions Socialchefsrapport.  2019-09-20

Snabba tips inför lönesamtalet

Det är viktigt att du förbereder dig så mycket som möjligt inför ditt lönesamtal. Då är det lättare att argumentera för din lön och dina förmåner. Här får du fem tips på saker du kan göra för att förbereda dig.  2019-01-17

Så lyckas du koppla bort jobbet i jul

Många har svårt att ta ledigt från jobbet under julen. Här kommer några tips från Angela Ahola, doktor i psykologi, om hur du kan koppla bort arbetet under julledigheten.  2018-12-19

Till arkivet

Socialt arbete

Vision är fackförbundet för dig som studerar till socionom eller jobbar med socialt arbete. Socialarbetare, bland annat inom socialtjänsten, är en stor medlemsgrupp i Vision.

Läs mer

1117 nya medlemmar under oktober

Allt det här får du:

 • Löne- och karriärcoachning

 • Schysta medlemsförmåner

 • En vass inkomstförsäkring

 • Inflytande på jobbet

Bli medlem!

Det här tjänar du på kollektivavtalet

Sara tjänar 65 727 kronor på kollektivavtalet under ett år. Sara är 32 år och socialsekreterare i en kommun.

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb