×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet  för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden.

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

  • Illustration: Helena Bergendahl

    Illustration: Helena Bergendahl

Resan mot framtiden

2018-11-09

Chefen i Fokus nr 4 2018. Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Så lyder riksdagens kaxiga mål. Chefer i kommuner och landsting får bära ett stort ansvar.

Tre av fyra invånare tycker inte att kommuner och landsting lever upp till deras förväntningar på digital service. Och två av tre, anser att det är dags att kommuner och landsting prioriterar den digitala servicen. Det visar en undersökning från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, från i våras.

Och Sverige är på tå just nu. Från högsta ort sägs att digitalisering och ny teknik i kommuner och landsting är avgörande för att hitta effektiva arbetssätt och klara välfärdens långsiktiga finansiering, kompetensförsörjningen och ökade krav på offentlig service inom en snar framtid.

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, startade i september med syfte att vara en blåslampa för att digitalisera det offentliga Sverige. Och tidigare i år, i januari, inrättades regeringens första CDO-funktion (Chief Digital Officer) någonsin. Åsa Zetterberg fick uppdraget att genomdriva den digitala förändringsprocessen på ett brett plan, för såväl offentlig sektor som näringslivet och medborgarna.

– Målet är att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Men varje kommun och landsting måste hitta sitt varför och ställa sig frågorna: Vad har vi för utmaningar inom våra verksamheter? Hur tar vi oss an dem? Och hur kan digitaliseringen hjälpa oss? Det gäller att omfamna förändringen, ”muskla upp sig” i kompetens och avsätta tid och resurser.

Sverige ligger för närvarande på femte plats på världsrankningen i digital förvaltning. Danmark ligger etta. Där har man tagit ett starkare nationellt grepp kopplat till digital post från myndigheter till medborgarna. Ett annat exempel är Estland som utvecklat ett ”digitalt samhälle”, e-Estonia, som ger invånarna tydligare insyn i hur deras persondata används av offentlig sektor.

Av svenska regeringens digitaliseringsstrategi framgår att politiker och ledningsgrupper har ett stort ansvar för att driva på den digitala utvecklingen och möta människors förväntan på bättre service. Det är ett ansvar som sipprar ned till de chefer som ska leda förändringsarbetet i verksamheterna.

– Ingen chef går fri. Som ansvarig för en verksamhet, dess utveckling och framtida relevans behöver du förstå digitaliseringens möjligheter. Du måste jobba med din egen kunskap, och inte kanalisera allt till IT-avdelningen. Det är en fråga som angår alla, säger Åsa Zetterberg.

Kraven på ledare och chefer i digitaliseringens fotspår är många, men Åsa Zetterberg påpekar att chefen inte behöver vara den tekniska experten.

– Rollen är att hålla ångan uppe, motivera och hantera omställningen. Lyssna på dem som kan mer. Belöna nytänk och var öppen för viss typ av misstag, för de kommer att ske.

Förhoppningarna på vad de kommande tekniska sprången inom offentlig sektor kan möjliggöra är stora. Jenny Birkestad, chef på SKL:s digitaliseringsavdelning, pekar bland annat på automatiserad administration och ärendehantering.

– Det skulle avlasta personalen, öka effektiviteten och förbättra servicen till invånarna.

I övrigt är både hon och Åsa Zetterberg försiktiga med att ge fler konkreta exempel. Det överlåts till chefer och medarbetare.

Det senaste årens mest kända, och även omdiskuterade, exempel på automatiserad administration är Trelleborgs handläggarrobot. Med RPA-teknik, Robot process automation, har kommunen digitaliserat handläggning och beslut om ekonomiskt bistånd. Programmet utför samma uppgifter som en handläggare tidigare gjort, hämtar uppgifter i olika system, kontrollerar, räknar ut om den sökande har rätt till försörjningsstöd och levererar ett beslutsunderlag.

Robotiserad handläggning sprids nu till andra kommuner. I en ny studie har forskare vid Göteborgs universitet intervjuat politiker, högre tjänstemän och handläggare om det automatiserade beslutsfattandet. 

Fördelarna som lyfts fram är framför allt snabbheten, i Trelleborg har tiden från ansökan till beslut kortats från en vecka till ett dygn, samt att personalen avlastas och får tid till mer kvalificerade arbetsuppgifter.

RPA förekommer också inom andra områden. I Västra Götaland pågår ett pilotprojekt där man automatiserat andra rutinuppgifter inom ekonomi- och lönehantering, bland annat att sammanställa rapporter och skicka påminnelsefakturor. Även i Region Skåne pågår försök att med RPA robotisera monotona och repetitiva arbetsuppgifter.

Artiklar

Känslomässig karusell

Ledare Tänk dig att du har jobbat som chef hos samma arbetsgivare i ungefär hela ditt vuxna liv.  2019-11-11

Att konfrontera en bluffare

Bettan ljuger. Men bara om småsaker. Eller? Vem vet, egentligen? Hur kan hennes chef, Calle, konfrontera henne utan att anklaga?  2019-11-11

Hallå där, Ingrid Tollgerdt-Andersson

Ingrid Tillgerdt-Andersson är ledarskapsforskare och delar med sig av nya rön i boken Så vinner du slaget om de bästa.  2019-11-11

Foto: Mostphotos.

Nu ska kollektivet styra

Hur skulle det vara att jobba i en kommun eller region utan chefer? I stället planerar var och en vad man vill göra, hur det ska genomföras och följas upp.  2019-11-11

Till arkivet

Definitioner

  • Med digitalisering menas verksamhetsomvandling och ändrade arbetssätt i samband med ökad användning av modern IT.
  • Robotisering är när tekniken, maskiner eller robotar, tar över uppgifter som människor gör.
  • Artificiell intelligens, AI, är maskiner som uppvisar intelligent beteende.

Källa: Wikipedia och Exsitec

Ledare: Känslomässig karusell

Lotta Ekstedt, chefredaktör

Läs ledaren här!