Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Så ska socialarbetarnas arbetsvillkor bli bättre

2014-01-23, Tidningenvision.se

Sju punkter. Ett års arbete. Kommissionen för att förbättra arbetssituationen för Göteborgs socialsekreterare är klar. Jenny Johansson, Vision, hoppas att resultatet ska kunna användas på socialkontor i hela landet.

Fakta

Förstärkt introduktion under längre tid och kompetensutveckling

Ett utbildnings- och introduktionsprogram för alla nyanställda ska tas fram och beräknas vara klart i september 2014.

Administrativt stöd för chefer och andra arbetsledare

Alla chefer ska ha nära tillgång till kvalificerat ledningsstöd inom åtminstone områdena ekonomi, IT och HR.

Rimlig arbetsbelastning för chefer

För enhetschefer inom myndighetsutövning bör inte antalet underställda medarbetare överstiga 22.

Rimlig arbetsbelastning för medarbetarna

Arbetstyngdsmätning bör användas som metod för att mäta arbetsbelastning så att den inte blir för hög.

Plattformsarbete socialtjänstens barn- och ungdomsvård

Innebär att stadsdelarnas barn- och ungdomsvård ska skapa gemensamma strukturer för likabehandling och för att säkra kvaliteten. En processledare ska anställas för att jobba med den gemensamma plattformen.

1:e socialsekreterare

Ska bland annat trygga och upprätthålla rättssäkerheten inom myndighetsutövningen, hålla kolla på lagar och regler, ny forskning och hur brukarna bemöts. 1:e socialsekreteraren har en arbetsledande roll och ska som mest ansvara för 8-10 handläggares ärendehantering.

Lönebildning som bidrar till stabil bemanning med rätt kompetens för verksamheten

Särskild satsning på erfarna socialsekreterare med god prestation inom barn- och ungdomsvården under löneöversynen 2014. Senare ska fler grupper prioriteras.

Källa: Rapporten Struktur och arbetssätt inom socialtjänsten från Göteborgs stad.

Under 2012 rasade demonstrationer runt om i landet där socialsekreterare protesterade mot resursbrist, hög arbetsbelastning och personalomsättning och låga löner. I Göteborg resulterade demonstrationerna i en kommission där fackliga representanter och tjänstemän skulle kartlägga socialarbetarnas situation. Nu har de kommit fram till sju åtgärdspunkter.

- Det känns som att politikerna och tjänstemännen har lyssnat på oss. Sen får vi se om det är tillräckligt. De rekommendationer vi kommit fram till är allmängiltiga för alla Göteborgs tio stadsdelar och socialkontor och antagligen för hela Sverige. Nu måste det fackliga arbetet fortsätta lokalt, säger Jenny Johansson, yrkesansvarig för socialarbetare på Visionsavdelningen i Göteborg, som varit med och tagit fram rapporten.

Kommissionen har bland annat med hjälp av Göteborgs universitet kommit fram till ett sätt att mäta socialsekreterarnas arbetsbelastning.

- Man räknar inte antal ärenden utan får poäng beroende på hur tunga de är och i relation till hur mycket erfarenhet socialsekreteraren har. Då kan cheferna visa svart på vitt hur arbetsbelastningen ser ut och lättare begära mer resurser, säger hon.

Jenny Johansson är stolt över att kommissionen kommit fram till att starta en introduktionsutbildning för alla nyanställda. Många socialsekreterare är unga och nyutexaminerade samtidigt som många av dem tvingas hantera till exempel komplicerade barnärenden.

Artiklar

Till arkivet

Ledare: Känslomässig karusell

Lotta Ekstedt, chefredaktör

Läs ledaren här!

Frågor & svar