Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Låst dörr splittrar demensvården

2013-08-29, Tidningenvision.se

Åter höjs kraven på att tillåta tvångsåtgärder, som grindar och lås, på landets demensboenden. Bland enhetschefer är åsikterna delade. En del applåderar, andra menar att lagar skulle hämma personalens kompetens.

Fakta

  • Ytterdörren kan vara låst men låset måste vara konstruerat så att den enskilde själv kan låsa upp.
  • Kodlås är i praktiken samma sak som låst dörr för de flesta dementa.
  • Bälte får bara användas med samtycke. Är syftet att hålla fast den enskilde är det inte tillåtet.
  • Brickbord är tillåtna bara om den enskilde ger sitt medgivande.
  • Vårdersonal får inte behandla enskilda i smyg mot deras vilja, till exempel blanda medicin i maten.

Vad får man göra för att skydda en dement person från att skada sig själv och andra? Låsa personens dörr? Smyga ner livsnödvändig medicin i maten? Sätta ett blockerande brickbord framför en vinglig rullstolsburen äldre herre?

Sedan en 72-årig man hittats inlåst i ett sex kvadratmeter stor skrubb på ett äldreboende i Huddinge har diskussionen om vad man får göra inom demensvården åter flammat upp. För trots att inlåsning och tvångsmedicinering är förbjudet, används det regelbundet inom demensvården – för att värna om den äldre.

Lars Eklund, enhetschef på demensboendet Birkagården i Söderköping, är väl bekant med de svåra avvägningarna. Han tror att det är svårt att komma ifrån att det uppkommer krissituationer där anställda blir osäkra på om de överträtt lagens regler. Därför är han också positiv till en skapare lagtext.

– Jag kan instämma i att det finns ett behov av förtydliganden i vissa lägen. Bland annat att man är jättetydlig vad som gäller vid inlåsning. Kraven har med all rätt ökat kraftigt de senaste åren och det är stor skillnad på verksamheten i dag jämfört med 1999 när jag började här, säger Lars Eklund.

Han beskriver demensvården som en balansgång mellan individens behov av tillsyn och självständighet. Sedan flera år arbetar Birkagården med handlingsplaner för att lösa svåra vårdsituationer.

Det kan till exempel röra sig om att tillfälligt ta in mer personal, ta hjälp av experter på demenssjukdomar och ändra på rutiner. Det kan vara att bara en person i taget går in till brukaren för att det ska bli lättare att fokusera, eller att man låter boende som vill sova lite längre på morgonen få göra det och kanske vakna till lugn musik.

– En trygg och hemlik miljö, bra bemötande och en meningsfull tillvaro är avgörande. Lyckas vi skapa det minskar oro och aggressivitet och därmed behovet av tvingande skyddsåtgärder, säger han.

Tidningen Vision har talat med ett 20-tal enhetschefer på demensboenden i landet. Några säger att det inte förekommer tvångsåtgärder på deras boenden, men de flesta menar att det är en gråzon där man ibland tvingas till handlingar som skulle kunna definieras som lagbrott. Knappt hälften av de tillfrågade cheferna välkomnar en tydligare lagstiftning.

Men det finns de som har invändningar. Som Marika Palm, enhetschef på Ranrikegården i Kungälv.

– Spontant känner jag att det vore farligt om vi har för hårda och stela lagar. Risken är att vi slutar tänka, att vi tar den enkla vägen i stället för att diskutera, med all kunskap vi har, hur vi ska arbeta i svåra situationer.

I stället önskar Marika Palm mer utbildning.

– Sanningen är att vi generellt inte är tillräckligt utbildade. Vi skulle klara det bättre om alla inom demensvården hade högskolekompetens eller i alla fall mer utbildning. Det skulle ge medarbetarna ett språk för att diskutera de etiska dilemman deras vardag är fylld av, säger hon.

Lotta Ekstedt

lotta.ekstedt@vision.se

Artiklar

Till arkivet

Ledare: Känslomässig karusell

Lotta Ekstedt, chefredaktör

Läs ledaren här!

Frågor & svar