×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet  för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden.

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Arbeta förebyggande mot trakasserier och diskriminering

För att sexuella trakasserier inte ska uppstå på arbetsplatsen krävs ett förebyggande arbete där facket ska spela en aktiv roll.

Du som är chef har ett ansvar att arbeta för att motverka alla former av diskriminering. I diskrimineringslagen kallas detta för "aktiva åtgärder".

Viktiga delar i det förebyggande arbetet:

 • Nolltolerans, normer och samtal
  Jobba tillsammans med fackliga företrädare och medarbetare för att skapa en öppen, tolerant och respektfull atmosfär på din arbetsplats. Visa att du som chef har nolltolerans mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling och prata om hur ni har det på arbetsplatsen. Fall av trakasserier är ofta ett symtom på större arbetsmiljöproblem som du som chef behöver identifiera och åtgärda – och kanske allra viktigast – arbeta aktivt för att förhindra. Prata med dina medarbetare om normer och tolerans och hur ni tillsammans kan skapa en inkluderande arbetsplats – för alla.

 • Utbildning
  Det är viktigt att samtliga chefer på din arbetsplats får utbildning i såväl diskrimineringslagen som de riktlinjer som gäller på den aktuella arbetsplatsen. God kännedom om former och grunder för diskriminering samt hur förekomster ska hanteras är grundläggande. Det är även viktigt att alla chefer vet hur de förväntas arbeta aktivt för att motverka diskriminering.

  Vision har tagit fram en kortare nätutbildning som just handlar om normer och fördomar på arbetsplatsen. På www.enarbetsplatsforalla.se är det möjligt för chefer och medarbetare att pröva sina fördomar, ifrågasätta normer och få tips om vad vi kan göra i vår vardag.

 • Riktlinjer och rutiner
  Av riktlinjerna bör det framgå att varken sexuella trakasserier, trakasserier som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna eller repressalier accepteras. Arbetsgivaren ska också ha rutiner som bland annat klargör hur arbetsgivaren ska agera om trakasserier eller repressalier påstås ha inträffat.

Källa och mer information om arbetsgivarens ansvar: Diskrimineringsombudsmannen

Läs också:

 • Behöver du stöd? 

  Hör av dig till Visions professionella rådgivare på Chef Direkt

 • 0771 360 600

  Vardagar 9-17

 • Mejla oss på

  chefdirekt@vision.se

Nyheter

Snäva budgetramar hotar rättssäkerheten inom socialtjänsten

Visions socialchefsrapport vittnar bland annat om näthat, kränkningar och hur snäva budgetramar hotar rättssäkerheten inom socialtjänsten. - Resultat från undersökningen och de signaler vi får från chefsmedlemmar är att resurserna inte räcker till, i varje fall inte på det sätt de används idag, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.  2020-09-17

”En kris som corona prövar alla chefers mod”

För Magdalena Jonsson, avdelningschef på socialtjänsten i Piteå kommun, har de senaste månaderna varit intensiva och extraordinära. Coronapandemin har tagit upp all tid i kalendern. ”Min strategi från start har varit att planera för det värsta men hoppas på det bästa”, säger Magdalena.  2020-07-01

Stärk äldreomsorgen nu!

Tillsammans kräver nu Visions Veronica Magnusson och Kommunals Tobias Baudin att politiker på alla nivåer ska inse allvaret och ta krafttag för en tryggare och mer uthållig äldreomsorg.  2020-06-29

Faktorer som minskar smittan på äldreboenden

Ett närvarande ledarskap i kombination med förnyade arbetssätt och tät kommunikation har varit framgångsfaktorer i kampen mot coronavirus på landets äldreboenden. Det visar en inspektion som IVO har gjort.  2020-06-11

Till arkivet

Chefen i fokus

Visions tidning för dig som leder och utvecklar välfärden. Tanken är att du som chef ska bli inspirerad, stärkt och peppad i din ledarroll av läsningen.

Läs senaste numret