×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet  för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden.

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Arbetsplatsbesök av nationella samordnaren för sociala barn och ungdomsvården

Den nationella samordnaren för den sociala barn- och ungdomsvården, Cecilia Grefve, är nu i färd med att genomföra andra omgången besök bland de 50 kommunerna. Även denna gång är de fackliga organisationerna inbjudna att delta under besöken. Vision fick mycket positiv respons från nationella samordnaren i samband med vårt deltagande i första omgången besök. Visions företrädare uppfattades som pålästa och konstruktiva.

Här hittar du datum för alla besök

Sammanställning av ”plan för handling” – insatser för arbetsvillkor

Samtliga besökta kommuner förväntas ta fram en plan för handling. Det är stora skillnader i ambitioner mellan kommunerna. Nedan finns en sammanställning av insatser om Övriga områden som kommunerna har tagit fram strategier för är till exempel barns delaktighet och samverkan med andra myndigheter och verksamheter som till exempel skola.

Stabil bemanning

 • Hejda personalomsättningen gällande enhetschefer, socialsekreterare och handläggare
 • Minskat bortfall av personalresurser vid längre frånvaro eller under rekrytering- överanställning
 • Rekrytering via sociala medier. Resursbank av nyutbildade.
 • Avtal med högskolan för rekryteringsmöjlighet. Mottagande av praktikanter, satsning på verksamhetsförlagd utbildning
 • Lönehöjning - kvartillägg. Skriftlig plan för löneutveckling och lönespridning.

Introduktion

 • Fastlagt introduktionsprogram med syfte att öka förståelsen för socionomuppdraget
 • Introduktionspaket för nyanställda. Plan för introduktion som följs upp av närmsta chef
 • Alla nyanställda får en mentor i arbetsgruppen

Rimlig arbetsbelastning

 • Närvarande och stödjande arbetsledning
 • Förstärkning av antal tjänster
 • Anpassa antalet handläggare utifrån ärendemängden
 • System för att löpande mäta och följa upp ärenden/handläggare. Genomförande av arbetstyngdsmätning, ärendetyngdsmätning
 • Två socialsekreterare i varje ärende för att minska psykisk stress.
 • Bra processhandledning, anpassas i takt med att personalgruppen växer
 • Stöd med prioritering

Tid att leda för chefer

 • Rimliga arbetsgrupper/ Behålla lagom stora arbetsgrupper per chef genom att utöka antalet stöd- och utredningsenheter
 • Arbetsledare ska inte ha fler än 12 socialsekreterare att ärendearbetsleda
 • Välfungerande och strukturerade APT
 • Utveckla säkerhetstänket, för tryggare arbetsmiljö.

Minskad administration

 • Förstärkning av det administrativa stödet. Se över administrativa rutiner och uppgifter i förhållande till hur de kan förenklas och vad de administrativa stödfunktionerna kan utföra för att skapa mer tid till chefer och handläggare för möten och kvalitetsutveckling.
 • Utökat chefsstöd i syfte att minska administrationstiden
 • Verktyg för att underlätta dokumentation.
 • Dokumentation med talsyntes, möjlighet till möten med Skype och videokonferens. Mer användarvänligt och arbetsbesparande IT- system/utrustning för socialsekreterarna.
 • Bättre lokalanpassning, möjlighet att arbeta ostört
 • Anställa placeringssamordnare

Stöd i arbetet

 • Obligatorisk handledning i team och erbjudande av individuell handledning vid behov
 • Teamledare som nära stöd och bollplank.
 • Rutin att vara två socialsekreterare i varje ärende
 • Metodstödjare. Kartläggning och analys av metoder som ska användas
 • Tillsammans utveckla rutiner, checklistor och riktlinjer för det vardagliga arbetet.
 • Kontinuerlig utbildning i offentlighet och sekretess.

Kompetensfrågor

 • Arbeta fram en kompetensutvecklingsplan som tar hänsyn till varje enskild individs behov.
 • Framtagande av strukturerade kompetensprogram för socionombehörighet och övrig kompetensutveckling
 • Utökade karriärvägar. Kompetensutvecklingsplaner, kompetenstrappa och kompetensportal

Läs även intervjun med Cecilia Grefve om att återresorna till de 50 kommuner som hon tidigare har besökt i och med kraftsamlingen för en social barn- och ungdomsvård med god kvalitet.

Nyheter

Till arkivet

Socialt arbete

Vision är fackförbundet för dig som studerar till socionom eller jobbar med socialt arbete. Socialarbetare, bland annat inom socialtjänsten, är en stor medlemsgrupp i Vision.

Läs mer

401 nya medlemmar under mars

Allt det här får du:

 • Löne- och karriärcoachning

 • Schysta medlemsförmåner

 • En vass inkomstförsäkring

 • Inflytande på jobbet

Bli medlem!

Det här tjänar du på kollektivavtalet

Sara tjänar 65 727 kronor på kollektivavtalet under ett år. Sara är 32 år och socialsekreterare i en kommun.

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb