×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Arkiv

Hemtjänstpeng varierar stort mellan kommuner

Hur mycket kommunerna betalar i ersättning till dem som utför hemtjänst skiljer sig stort. Vissa kommuner betalar mer än dubbelt så mycket.  2013-06-19

Arbetsmiljöbrott kan ge en miljon i böter

Det kommer att bli dyrare att begå arbetsmiljöbrott. Den maximala straffavgiften höjs från dagens 100 000 kronor till det tiodubbla, en miljon.  2013-06-18

Få heta tips om mutor

Anställda i flera kommuner kan slå larm om misstänkta mutor och korruption. Men det är ganska tyst i tipstelefonerna.  2013-06-18

Fyra frågor till ...

... Fredrik Eklund, forskningsledare på Nordic Healthcare Group, som ska hålla i studien om äldreboendena i Östersund.  2013-06-14

Nu ska bästa omsorgen koras

Äldreboendena är identiska in i minsta stol. Det ena drivs av kommunen, det andra av Carema. Under två år ska forskare följa det unika nybygget. Frågan som ska besvaras är politiskt sprängstoff – vilka är bäst?  2013-06-14

Avtal binder personal som slutat

En medlem i Vision köptes ut och fick sex månadslöner av sin arbetsgivare Stockholms landsting, men sattes i karantän och fick lova att inte jobba i lands­tinget under ett helt år. ”Omoraliskt”, säger Visions jurist om avtalet.  2013-06-12

Stillasittande jobb kan vara livsfarligt

Att sitta still från åtta till fem ökar risken att dö i förtid. Och det går inte att "sudda ut" tiden på kontorsstolen genom att röra sig 30 minuter per dag, som man tidigare trott.  2013-06-11

Jobbyte för chefer en lönsam affär

Är du teknisk chef och ska byta jobb inom kommunen? Då brukar det rassla till rejält i plånboken  2013-06-05

Över 900 äldrechefer sökte ny chefsutbildning

Regeringens satsning på att utbilda äldreomsorgschefer i ledarskap tycks bli populär. Över 900 chefer har sökt kursen som för första gången startar i höst.  2013-05-28

Kommun anmäler myndighet till JO

Arbetsmiljöverket hotar Falu kommun med vite. Då anmäler kommunen myndigheten till justitieombudsmannen, JO.  2013-05-28

Fler handläggare i kommunerna

Handläggare inom administration är den yrkesgrupp som har ökat mest i kommunerna under senaste året. Inom landstingen ökade antalet chefer och handläggare mest.  2013-05-27

Chefsflykt i Orust

På kort tid har flera höga chefer i Orust kommun lämnat sina tjänster. En otydlig organisation är orsaken, menar Vision.  2013-05-23

Nekades boende – får rätt i domstol

Landskrona kommun nekade en 93-årig kvinna som kände sig rädd och ensam en plats på ett särskilt boende. Nu får kvinnan rätt efter en dom i förvaltningsrätten, skriver Helsingborgs Dagblad.  2013-05-14

Semestern går åt till att ta hand om anhöriga

Tidigare en dement mamma och nu sjuka svärföräldrar har tvingat henne till ständiga utryckningar. Carina Johansson får knapra av sin semester för att stötta sina anhöriga.  2013-05-07

Hjälpa sina gamla föräldrar tar mycket kraft från jobbet

När äldreomsorgen skärs ner får fler dra ett tungt lass för sina gamla föräldrar. Mer än var fjärde Visionmedlem över 45 år tvingas pussla med arbetstiden för att hand om en skröplig mamma eller pappa.  2013-05-07

Resursbrist får kvinnor att byta chefsjobb

Det finns tydliga könskillnader i varför kommunala chefer slutar. Männen vill ha mer stimulans, kvinnorna vill ha bättre förutsättningar att göra ett bra chefsjobb.  2013-05-02

Malmöchefer lämnar jobb under utredning

Två chefer inom Malmö stad lämnar sina uppdrag sedan kommunen inlett en utredning om deras verksamhet Jobb Malmö.  2013-05-02

Outbildad personal ger medicin till äldre

Flera hemtjänstföretag låter outbildad personal ge medicin till äldre trots att de varken har kompetens eller rätt till det.  2013-05-29

Kvinnors och mäns arbetsmiljö jämförs

Arbetsmiljöverket ska jämföra arbetsmiljön inom hemtjänsten och den tekniska förvaltningen i ett 50-tal kommuner. Syftet är att minska sjukskrivningarna i kvinnodominerade jobb.  2013-04-30

Handläggaren i Gävle polisanmäls

Handläggaren som misstänks för att ha raderat 151 ärenden på socialtjänsten i Gävle avskedas och polisanmäls för tjänstefel.  2013-04-30

Datainspektionen granskar äldreomsorgen

Datainspektionen inleder en kontroll av hur kommunerna hanterar känsliga uppgifter om äldre som vårdas på äldreboenden och i hemtjänsten.  2013-04-29

Stress och hög belastning skapar ohälsa i vården

Hård stress, tung arbetsbörda och påfrestande relationer till patienterna orsakar skador och sjukdomar för anställda inom vården och omsorgen. Ändå gör bara hälften av arbetsgivarna bra riskbedömningar av den psykosociala arbetsmiljön.  2013-04-26

Skattesmäll för köpare av hemtjänst

Stockholms stad sålde Vantörs hemtjänst till underpris för ett antal år sedan. Nu tvingas både köparna och staden att betala miljoner i extra skatt.  2013-04-26

151 ärenden om barn och unga raderades

En handläggare på socialtjänsten i Gävle misstänks för att medvetet under flera års tid ha raderat 151 ärenden som rör barn och unga. Handläggaren blev omedelbart avstängd från sitt jobb efter att det upptäckts.  2013-04-25

Kommunanställda kränkta av politiker

De senaste åren har anställda inom Åstorps kommun känt sig kränkta, hotade och nedvärderade av en politiker. Vision har nu gjort en anmälan till Arbetsmiljöverket och kräver att arbetsgivaren agerar.  2013-04-25

Få chefer med invandrarbakgrund

Bara en av tio chefer i Stockholms stad har invandrarbakgrund. Nu kräver Miljöpartiet att representationen ska öka.  2013-04-15

Mer jobbtid när klämdagar tas bort

Lediga klämdagar ryker i flera kommuner. Nyligen har arbetsgivarna i Malmö och Umeå sagt upp förmånliga arbetstidsavtal. Även på andra håll tycks klämdagar och lediga halvdagar före röd dag hänga på en skör tråd.  2013-04-15

Skolar in kolleger som tjänar mer

De är erfarna och kunniga. Ändå tjänar familjerådgivaren Marita Edlund-Ericson och skolassistenten Marie Björk flera tusenlappar mindre än sina nya kolleger. Dessutom har de fått lära upp dem.  2013-04-12

Konflikter när nya på jobbet får högre lön

Det har blivit vanligare att nyanställda i kommuner och landsting får högre löner än de som jobbat länge på arbetsplatsen. Det skapar konflikter, men kan vändas till något positivt.  2013-04-12

Chefsled i Östersund försvinner

Enhetschefernas tjänster i vård- och omsorgsförvaltningen i Östersund ska bort. Men ingen blir övertalig, lovar kommunen.  2013-04-12

Ledare: Känslomässig karusell

Lotta Ekstedt, chefredaktör

Läs ledaren här!

Vårt frågeforum