×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

  • Robert Green, HR-strateg i Västra Götalandsregionen.

    Robert Green, HR-strateg i Västra Götalandsregionen.

Färre medarbetare – gladare vardag

2019-09-09

Tidningen Vision nr 3 2019. Västra Götalandsregionen beslutade för några år sedan att chefer ska ha 10 till 35 medarbetare. Nu visar en rapport på goda resultat.

Chefer ska ha ett rimligt antal medarbetare för att kunna leda. Det slogs fast i forskningsprojektet Chefios för några år sedan, vilket öppnade ögonen på arbetsgivaren i Västra Götaland. Där fanns chefer som hade upp emot hundra medarbetare. Då infördes ett normtal om 10 till 35 medarbetare per chef.

Arbetsgivaren lät förvaltningarna själva besluta hur de skulle nå normtalet. Det blev tre olika lösningar: Stora arbetsgrupper som delades på flera, delat ledarskap samt att införa ett ytterligare chefsled.

Nu, fyra år senare, är målet uppnått till 75 procent. Och effekterna har kommit som ett brev på posten, visar en extern rapport.

– Cheferna har fått bättre balans mellan jobb och fritid. De har bättre relationer med medarbetarna och ger snabbare feedback. De kan arbeta med långsiktiga beslut för vardagliga förbättringar i verksamheten och deras medarbetare har fått ökad trygghet i yrkesrollen, säger Robert Green, HR-strateg i regionens koncernstab.

Även medarbetarna har märkt skillnad hos sina chefer, enligt intervjuerna i rapporten.

– De tycker sig se att cheferna mår bättre, är gladare, hinner fika och skrattar mer. Det känns jätteroligt.

Att satsningen innebär större kostnader är inte säkert.

– Det är svårt att räkna på. Ökningen av chefer beror inte bara på normtalet, utan vi växer också som organisation. Men mycket hämtar vi hem genom att vi får ner sjuktalet och personalomsättningen.

Normtalet var startskottet för regionens arbete med chefers förutsättningar. Härnäst står administrativa förenklingar på tur.

Artiklar

Dan Lundgren.

"Integrera hemtjänsten med äldreboendena"

Dan Lundgren är utvecklingsledare i socialtjänsten i Jönköping och har skrivit en doktorsavhandling som tar upp skillnader i ledarskap och arbetsmiljö på särskilda boenden respektive i hemtjänsten.  för 12 dagar sedan

Foto: Mille Mobley.

Läst & hört: Michelle Obamas Min historia

Två motsatser blir kära. Han, en disträ tänkare, hyper­intelligent med stora mål. Hon en högpresterande, perfektionist. Han blir president, hon sätter sin karriär på vänt.  för 10 dagar sedan

Jonas Fröberg.

"Mellanchefer förstår inte konsekvenserna av NPM"

Jonas Fröberg är dramatiker, som under hösten sätter upp pjäsen ”Den osynliga stats­kuppen” för Teater Spira om styrningen i Göteborgs stad.  för 12 dagar sedan

Malin Wettre.

Värderingar ­trumfar cv

Hur bemöter man en kollega som vill småprata när man själv inte har tid? Eller en annan som inte vill hälsa med handen? Och hur tackla en idétorka inför ett kundevent? Det här är frågor som den som söker jobb på Stångå­staden, ett kommunalt bostadsbolag i Linköping, skulle kunna få.  för 12 dagar sedan

Till arkivet

Ledare: Dags att gå på toa

Lotta Ekstedt, chefredaktör

Läs ledaren här!