×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

  • Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision

    Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision

Du ska kunna leda schysta arbetsplatser

2019-01-29

Chefen i Fokus nr 1 2019.

Nytt år innebär nya möjligheter att forma ett mänskligare arbetsliv. Som chef leder du arbetet för att motverka diskriminering och att skapa arbetsplatser där alla kan må bra. Samtidigt upplever många chefer att de saknar kunskap och tid för att jobba på det sätt som de skulle vilja.

Arbetsgivaransvaret regleras i två olika lagar, arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen. Du som är chef leder det systematiska arbetsmiljöarbetet och arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, OSA. Du ska också jobba förebyggande och främjande genom att undersöka risker för diskriminering, vidta förebyggande och främjande åtgärder, samt följa upp och utvärdera arbetet.

Arbetsgivarna behöver dock bli mycket bättre på att ge dig och dina chefskolleger rätt förutsättningar i form av kompetensutveckling, tydliga riktlinjer och verktyg.

En granskning av Diskrimineringsombudsmannen (DO) visar att det finns brister i rutiner och riktlinjer för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier, inte minst i offentlig sektor.

I Visions undersökning ”Att leda mångfald” (2017) ansåg knappt hälften av cheferna att de fått tillräcklig information om de nya reglerna i Diskrimineringslagen.

För att stötta dig i din chefsroll har Vision tagit fram en handbok om förebyggande arbete. Nyligen lanserade DO en guide till aktiva åtgärder mot diskriminering som ger stöd och vägledning. TCO har gjort en handbok för fackligt förtroendevalda om sexuella trakasserier. Visions digitala utbildning En arbetsplats för alla handlar om att synliggöra normer på arbetsplatsen. Jag rekommenderar varmt att du som chef går den tillsammans med dina medarbetare.

I slutänden handlar det om dina förutsättningar att vara chef. Därför jobbar Vision för att du ska ha ett gott chefsstöd och ett rimligt antal medarbetare, så att du får tid att leda schysta arbetsplatser.

Veronica Magnusson 
Förbundsordförande Vision

Artiklar

Dan Lundgren.

"Integrera hemtjänsten med äldreboendena"

Dan Lundgren är utvecklingsledare i socialtjänsten i Jönköping och har skrivit en doktorsavhandling som tar upp skillnader i ledarskap och arbetsmiljö på särskilda boenden respektive i hemtjänsten.  2019-09-09

Foto: Mille Mobley.

Läst & hört: Michelle Obamas Min historia

Två motsatser blir kära. Han, en disträ tänkare, hyper­intelligent med stora mål. Hon en högpresterande, perfektionist. Han blir president, hon sätter sin karriär på vänt.  2019-09-11

Jonas Fröberg.

"Mellanchefer förstår inte konsekvenserna av NPM"

Jonas Fröberg är dramatiker, som under hösten sätter upp pjäsen ”Den osynliga stats­kuppen” för Teater Spira om styrningen i Göteborgs stad.  2019-09-09

Malin Wettre.

Värderingar ­trumfar cv

Hur bemöter man en kollega som vill småprata när man själv inte har tid? Eller en annan som inte vill hälsa med handen? Och hur tackla en idétorka inför ett kundevent? Det här är frågor som den som söker jobb på Stångå­staden, ett kommunalt bostadsbolag i Linköping, skulle kunna få.  2019-09-09

Till arkivet

Ledare: Dags att gå på toa

Lotta Ekstedt, chefredaktör

Läs ledaren här!