×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

  • Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision

    Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision

Så får vi ett hållbart ledarskap

2019-04-29

Chefen i Fokus nr 2 2019. Vad kännetecknar en bra ledare? För mig är det någon som skapar utrymme till trygghet och utveckling för sina medarbetare. Som tillsammans med andra gör att den gemensamma kraften blir större än att var och en jobbar på sin kammare. En bra ledare håller fokus på helheten och på vad som ska uppnås.

Det här är frågor som jag funderar mycket på just nu. I maj har jag nämligen äran att få dela ut pris till Årets offentliga ledare på Stora Samhällsgalan.

Vi i juryn har glädjen att ta del av alla de fantastiska insatser, initiativ och personer som bidrar till att utveckla välfärden.

Vi ser också trender som pekar på vart chefsrollen är på väg. Just nu signalerar många av Visions chefsmedlemmar att deras ledarskap ställer högre krav på dem att vara förändringsledare snarare än daglig arbetsledare.

Behoven av att utveckla verksamheterna är så otroligt stora. Vi står inför viktiga utmaningar när det gäller kompetensförsörjning, demografisk utveckling, hälsa, ekonomi och klimat. Det påverkar förstås ledarskapet och ställer krav på ett annat helhetstänk än tidigare.

Dagens och morgondagens ledarskap handlar i mångt och mycket om att skapa mänskliga och inkluderande arbetsplatser och verka för en social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

I det arbetet vill Vision vara ett bollplank och ett stöd. Därför driver vi på i dialog med arbetsgivare och med politiker, lokalt såväl som på riksplanet. Vi ställer krav på innovativa miljöer, på kompetensutveckling och på möjlighet till verksamhetsutveckling.

Men det som kanske är viktigast av allt är att förbättra villkoren för våra chefer att vara ledare. Det handlar om att erbjuda fler stödfunktioner, att organisera arbetet med rimligt stora personalgrupper och erbjuda en balans mellan jobb och privatliv, så att även chefsrollen ska vara hållbar.

Artiklar

Dan Lundgren.

"Integrera hemtjänsten med äldreboendena"

Dan Lundgren är utvecklingsledare i socialtjänsten i Jönköping och har skrivit en doktorsavhandling som tar upp skillnader i ledarskap och arbetsmiljö på särskilda boenden respektive i hemtjänsten.  för 7 dagar sedan

Foto: Mille Mobley.

Läst & hört: Michelle Obamas Min historia

Två motsatser blir kära. Han, en disträ tänkare, hyper­intelligent med stora mål. Hon en högpresterande, perfektionist. Han blir president, hon sätter sin karriär på vänt.  för 6 dagar sedan

Jonas Fröberg.

"Mellanchefer förstår inte konsekvenserna av NPM"

Jonas Fröberg är dramatiker, som under hösten sätter upp pjäsen ”Den osynliga stats­kuppen” för Teater Spira om styrningen i Göteborgs stad.  för 8 dagar sedan

Malin Wettre.

Värderingar ­trumfar cv

Hur bemöter man en kollega som vill småprata när man själv inte har tid? Eller en annan som inte vill hälsa med handen? Och hur tackla en idétorka inför ett kundevent? Det här är frågor som den som söker jobb på Stångå­staden, ett kommunalt bostadsbolag i Linköping, skulle kunna få.  för 8 dagar sedan

Till arkivet

Ledare: Dags att gå på toa

Lotta Ekstedt, chefredaktör

Läs ledaren här!