×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

En mix ger bäst effekt

2019-04-29

Chefen i Fokus nr 2 2019. Ja. Det är professor Per-Erik Ellströms korta svar på frågan om kompetensutveckling för chefer är viktigt. Men, menar han, det är skillnad på kompetensutveckling och kompetensutveckling.

Per-Erik Ellström är knuten till Linköpings universitet och forskar om kompetensutveckling och lärande i arbetslivet.

– Många efterfrågar kompetensutveckling, men frågan är vad de egentligen menar. Handlar det om att åka iväg från jobbet på konferens och bevista föreläsningar? Eller handlar det om att vilja utvecklas på den egna arbetsplatsen och lära sig nya saker?

Vad menar du själv?

– Jag delar in kompetensutveckling i tre kategorier: formell utbildning, där man skaffar sig kvalifikationer och kanske får intyg eller certifikat. Sedan finns icke-formell utbildning, som seminarier, arbetsplatsträffar och mentorskap. Den tredje brukar kallas informell utbildning, som är vardagslärande i arbetet.

Vilken kategori är bäst?

– Bäst är att kombinera alla tre. Men en formell utbildning ger inte mycket effekt om den inte följs upp och får tillämpning i det dagliga arbetet.

Hur viktigt är det för chefer i offentlig sektor?

– Väldigt viktigt. Det händer mycket i synen på chefsrollen. I ett längre tidsperspektiv har den gått från administrativt och produktionsinriktat ledarskap till ett mer utvecklingsinriktat och coachande ledarskap. Regeringen och SKL driver på för tillitsbaserad styrning, och så har vi ökad digitalisering, som båda förändrar och påverkar ledarskapet. Arbetsgivare som ger möjlighet att utvecklas och göra karriär blir dessutom attraktiv.

Hur ger kompetensutveckling mest effekt?

– Innehållet ska vara relevant och kopplat till verksamhetens utvecklingsstrategi. Sedan krävs praktisk tillämpning och att satsningen har viss varaktighet.

Artiklar

Dan Lundgren.

"Integrera hemtjänsten med äldreboendena"

Dan Lundgren är utvecklingsledare i socialtjänsten i Jönköping och har skrivit en doktorsavhandling som tar upp skillnader i ledarskap och arbetsmiljö på särskilda boenden respektive i hemtjänsten.  för 10 dagar sedan

Foto: Mille Mobley.

Läst & hört: Michelle Obamas Min historia

Två motsatser blir kära. Han, en disträ tänkare, hyper­intelligent med stora mål. Hon en högpresterande, perfektionist. Han blir president, hon sätter sin karriär på vänt.  för 9 dagar sedan

Jonas Fröberg.

"Mellanchefer förstår inte konsekvenserna av NPM"

Jonas Fröberg är dramatiker, som under hösten sätter upp pjäsen ”Den osynliga stats­kuppen” för Teater Spira om styrningen i Göteborgs stad.  för 11 dagar sedan

Malin Wettre.

Värderingar ­trumfar cv

Hur bemöter man en kollega som vill småprata när man själv inte har tid? Eller en annan som inte vill hälsa med handen? Och hur tackla en idétorka inför ett kundevent? Det här är frågor som den som söker jobb på Stångå­staden, ett kommunalt bostadsbolag i Linköping, skulle kunna få.  för 11 dagar sedan

Till arkivet

Ledare: Dags att gå på toa

Lotta Ekstedt, chefredaktör

Läs ledaren här!