×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

”Synliggör rasism”

2018-09-06

Chefen i Fokus nr 3 2018. Palle Storm, universitetslektor vid institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet, har forskat om betydelsen av hudfärg och kön i det vardagliga arbetet på äldreboenden.

Hur motverkas ­rasism bland äldre?

– När en äldre exempelvis vägrar få hjälp av en mörkhyad man ställs chefen inför en svår uppgift. Det handlar både om att ta hänsyn till personalens rättigheter och de äldres rätt till självbestämmande. Det är en komplex situation och att komma med exakta riktlinjer för hur man ska göra tror jag inte på.

Vad ska chefen göra då?

– Det viktiga är att synliggöra problemet och inte överlåta till medarbetarna att lösa situationen på egen hand. Jag tycker att chefen ska inleda ett värdegrundsarbete. Det vill säga, ta initiativ till diskussioner i personalgruppen om hur man ska hantera sådana här situationer. Att bara acceptera att det finns äldre med rasistiska åsikter och att låta dessa styra funkar inte.

Hur ska chefen hantera de äldre?

– Som chef är det bra att vara medveten om att det kan ta olika lång tid att bygga upp förtroendet hos en äldre person beroende på hur man ser ut. Det kanske tar lite längre tid för en svart 22-årig man än vad det tar för en 50-åring vit kvinna, vilket för en del är normen för hur en omsorgsarbetare bör se ut. Om man planerar för och är medveten om det blir det lättare. Jag tycker också att man ska tänka att även äldre personer kan utvecklas och ändra åsikt.

Kommer problemet att försvinna?

– Det tror jag inte. Äldres position i samhällsdebatten och möjlighet till självbestämmande har stärks på senare år, särskilt eftersom det går att byta vårdboende om man inte är nöjd. I den situationen blir det svårare att låta bli att tillmötesgå äldres önskemål.            

Artiklar

Dan Lundgren.

"Integrera hemtjänsten med äldreboendena"

Dan Lundgren är utvecklingsledare i socialtjänsten i Jönköping och har skrivit en doktorsavhandling som tar upp skillnader i ledarskap och arbetsmiljö på särskilda boenden respektive i hemtjänsten.  för 12 dagar sedan

Foto: Mille Mobley.

Läst & hört: Michelle Obamas Min historia

Två motsatser blir kära. Han, en disträ tänkare, hyper­intelligent med stora mål. Hon en högpresterande, perfektionist. Han blir president, hon sätter sin karriär på vänt.  för 10 dagar sedan

Jonas Fröberg.

"Mellanchefer förstår inte konsekvenserna av NPM"

Jonas Fröberg är dramatiker, som under hösten sätter upp pjäsen ”Den osynliga stats­kuppen” för Teater Spira om styrningen i Göteborgs stad.  för 12 dagar sedan

Malin Wettre.

Värderingar ­trumfar cv

Hur bemöter man en kollega som vill småprata när man själv inte har tid? Eller en annan som inte vill hälsa med handen? Och hur tackla en idétorka inför ett kundevent? Det här är frågor som den som söker jobb på Stångå­staden, ett kommunalt bostadsbolag i Linköping, skulle kunna få.  för 12 dagar sedan

Till arkivet

Ledare: Dags att gå på toa

Lotta Ekstedt, chefredaktör

Läs ledaren här!