×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

  • Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision

    Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision

Vem kollar chefens ­arbetsmiljö?

2018-11-09

Chefen i Fokus nr 4 2018. De flesta av Visions medlemmar som jobbar som första linjens chefer i vård och omsorg trivs väldigt bra med sina jobb och många upplever att de hamnat rätt i sitt yrkesliv. Samtidigt är yrkesrollen komplex.

Cheferna, som ofta är kvinnor, har höga krav på sig både från ledning, medarbetare och anhöriga.

Nyligen presenterades Arbetsmiljöverkets inspektioner av 113 arbetsgivare inom vård och omsorg. Nästan samtliga hade brister i chefernas arbetsmiljö. Det handlar om en hög arbetsbelastning och ett stort antal medarbetare.

Dessa är problem som Vision uppmärksammat länge. Inom äldreomsorgen är det inte ovanligt med personalansvar för upp till 60 medarbetare. Att leda så många och samtidigt hantera en hög personalomsättning, krånglande IT-system och oroliga anhöriga är inte hållbart.

Sedan två och ett halvt år har chefer ett långtgående arbetsmiljöansvar när det gäller att förebygga stress och ohälsa. Ett systematiskt arbete som förstås tar tid i anspråk för att kunna bidra till en förändring. 

När Vision frågar chefsmedlemmarna vad de behöver för att vara närvarande chefer svarar nästan alla inom omsorgsverksamhet: ett rimligt antal medarbetare.

Vi vet att stora medarbetargrupper hänger samman med större arbetsbelastning, mer stress och minskad arbetstillfredsställelse. Vilket i sin tur leder till sämre produktivitet, högre personalomsättning och sjukfrånvaro.

Ett närvarande ledarskap, med ett mindre antal medarbetare, ger positiva effekter i form av nöjdare medarbetare och större arbetsglädje. Det gagnar såklart även brukare och anhöriga.

Så arbetsgivare, se över era chefers arbetsmiljö och antal medarbetare. Utveckla chefernas organisatoriska stöd, gärna med hjälp av Suntarbetslivs verktyg Chefoskopet. Det kan frigöra värdefull tid till ett närvarande ledarskap.

Veronica Magnusson 
Förbundsordförande Vision

Artiklar

Dan Lundgren.

"Integrera hemtjänsten med äldreboendena"

Dan Lundgren är utvecklingsledare i socialtjänsten i Jönköping och har skrivit en doktorsavhandling som tar upp skillnader i ledarskap och arbetsmiljö på särskilda boenden respektive i hemtjänsten.  2019-09-09

Foto: Mille Mobley.

Läst & hört: Michelle Obamas Min historia

Två motsatser blir kära. Han, en disträ tänkare, hyper­intelligent med stora mål. Hon en högpresterande, perfektionist. Han blir president, hon sätter sin karriär på vänt.  2019-09-11

Jonas Fröberg.

"Mellanchefer förstår inte konsekvenserna av NPM"

Jonas Fröberg är dramatiker, som under hösten sätter upp pjäsen ”Den osynliga stats­kuppen” för Teater Spira om styrningen i Göteborgs stad.  2019-09-09

Malin Wettre.

Värderingar ­trumfar cv

Hur bemöter man en kollega som vill småprata när man själv inte har tid? Eller en annan som inte vill hälsa med handen? Och hur tackla en idétorka inför ett kundevent? Det här är frågor som den som söker jobb på Stångå­staden, ett kommunalt bostadsbolag i Linköping, skulle kunna få.  2019-09-09

Till arkivet

Ledare: Dags att gå på toa

Lotta Ekstedt, chefredaktör

Läs ledaren här!