×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten. Jag kan också betala via autogiro eller e-faktura.

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

  • Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision

    Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision

Vem kollar chefens ­arbetsmiljö?

2018-11-09

Chefen i Fokus nr 4 2018. De flesta av Visions medlemmar som jobbar som första linjens chefer i vård och omsorg trivs väldigt bra med sina jobb och många upplever att de hamnat rätt i sitt yrkesliv. Samtidigt är yrkesrollen komplex.

Cheferna, som ofta är kvinnor, har höga krav på sig både från ledning, medarbetare och anhöriga.

Nyligen presenterades Arbetsmiljöverkets inspektioner av 113 arbetsgivare inom vård och omsorg. Nästan samtliga hade brister i chefernas arbetsmiljö. Det handlar om en hög arbetsbelastning och ett stort antal medarbetare.

Dessa är problem som Vision uppmärksammat länge. Inom äldreomsorgen är det inte ovanligt med personalansvar för upp till 60 medarbetare. Att leda så många och samtidigt hantera en hög personalomsättning, krånglande IT-system och oroliga anhöriga är inte hållbart.

Sedan två och ett halvt år har chefer ett långtgående arbetsmiljöansvar när det gäller att förebygga stress och ohälsa. Ett systematiskt arbete som förstås tar tid i anspråk för att kunna bidra till en förändring. 

När Vision frågar chefsmedlemmarna vad de behöver för att vara närvarande chefer svarar nästan alla inom omsorgsverksamhet: ett rimligt antal medarbetare.

Vi vet att stora medarbetargrupper hänger samman med större arbetsbelastning, mer stress och minskad arbetstillfredsställelse. Vilket i sin tur leder till sämre produktivitet, högre personalomsättning och sjukfrånvaro.

Ett närvarande ledarskap, med ett mindre antal medarbetare, ger positiva effekter i form av nöjdare medarbetare och större arbetsglädje. Det gagnar såklart även brukare och anhöriga.

Så arbetsgivare, se över era chefers arbetsmiljö och antal medarbetare. Utveckla chefernas organisatoriska stöd, gärna med hjälp av Suntarbetslivs verktyg Chefoskopet. Det kan frigöra värdefull tid till ett närvarande ledarskap.

Veronica Magnusson 
Förbundsordförande Vision

Artiklar

Illustration: Helena Bergendahl

Resan mot framtiden

Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Så lyder riksdagens kaxiga mål. Chefer i kommuner och landsting får bära ett stort ansvar.  2018-11-09

Enhetschefen Louise ­Andersson (mitten) är stolt över sina chefskollegor, och tycker att de är värda den satsning som Sala kommun gör. Foto: Jonas Bilberg

Lönesatsning i flera kommuner

Det är enhetschefernas år i år. I alla fall sett till löneutfallet. Åtminstone i ett flertal kommuner.  2018-11-09

Från präst till före­läsare på heltid. Ann-Christine Ruuth lär chefer göra arbetsplatsen transinkluderande. Foto:  André De Loisted

Transformerar synen på HBTQ

Vad behöver transpersoner på jobbet? Samma sak som alla andra: att bli sedd och bekräftad. Ann-Christine Ruuth har en mission. Att lära chefer HBTQ-kunskap.  2018-11-09

”Vi har haft en bra dialog med arbetsgivaren”, säger Marie-Anne Karlsson (till höger) om beredskapsavtalet. Kollegan Monica Kihlström är också nöjd. Foto: Mikael ljungström

Betald ledighet efter beredskap

Inskränkning i privatlivet men tryggare medarbetare och betald ledighet var nionde fredag. Nu finns beredskapsavtal för enhetschefer i omsorgen i Karlsborgs kommun.  2018-11-09

Till arkivet

Ledare: Ta mig i handen

Lotta Ekstedt, chefredaktör

Läs ledaren här!