×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

  • Foto: Mostphotos

    Foto: Mostphotos

Så stoppar du sextrakasserier

2018-01-29

Chefen i Fokus nr 1 2018. Metoo-uppropet har visat hur vanligt det är med sexuella kränkningar. Som chef är det ditt ansvar att se till att sådana inte ­förekommer på din ­arbetsplats. Så här gör du för att förebygga, ­utreda och stoppa trakasserierna.

Om du som chef får höra att en av dina medarbetare utsätts för sexuella trakasserier har du en skyldighet enligt diskrimineringslagen att ta reda på om det stämmer. Ett första steg kan vara att prata med alla inblandade i enrum. Men vad gör du om ord står mot ord?

– Chefen bör försöka ta reda på om det finns några vittnen till händelserna eller andra saker som stärker berättelsen, till exempel mejl eller sms med sexuellt innehåll. Chefen bör också ta reda på om andra medarbetare utsatts, säger Marie Nordström, jurist på LO-TCO rättsskydd, som drivit fall med sexuella trakasserier till Arbetsdomstolen.

Det är okej, och ibland till och med lämpligt, att ta hjälp av andra för att reda ut vad som hänt. Till exempel företagshälsovården, HR-avdelningen eller en extern konsult. Men det är viktigt att poängtera att det är du som arbetsgivarens representant som bär ansvaret för att utredningen blir gjord.

I vissa fall då det handlar om till exempel våldtäkt eller andra former av grova sexuella övergrepp bör utredningen skötas av polisen, men det fråntar inte chefen arbetsmiljöansvaret. Under tiden utredningen pågår, och även efteråt om man exempelvis kommer fram till att det inte finns tillräcklig bevisning för att driva målet vidare, är det chefens uppgift att se till att allt fungerar bra på jobbet och att arbetsmiljön är god.

En annan viktig sak att ha i åtanke är att utredningen ska ske skyndsamt. Så snart du får kännedom om att det finns anklagelser om sexuella trakasserier måste de utredas. När utredningen sedan är klar ska du ta ställning till resultatet av den.

– Chefen bör bilda sig en uppfattning av om det förekommit några sexuella trakasserier på arbetsplatsen, säger Marie Nordström.

Om svaret på den frågan är ja har du en skyldighet enligt lagen att se till att de sexuella trakasserierna upphör. Det kan göras på olika sätt, beroende av hur allvarliga anklagelserna är. En tillsägelse eller en varning, alternativt en omplacering kan räcka i vissa fall. Det är den som utfört de sexuella trakasserierna som i så fall ska placeras om.

– Av lagens förarbeten framgår att arbetsgivaren ska lyssna på ett seriöst sätt på den utsattas berättelse och på hur hen själv ser på sin situation. Med ledning av det ska arbetsgivaren överväga vilka åtgärder som kan bli aktuella. Behovet av stöd- och hjälpinsatser ska också uppmärksammas, säger Marie Nordström.

I grövre fall kan det bli fråga om uppsägning av personliga skäl eller avsked.

Allt detta gäller om de som utför och utsätts för de sexuella trakasserierna är anställda hos arbetsgivaren. Om den som utsätter någon för sexuella trakasserier är en medborgare eller en brukare (som inte också är en arbetsgivare) gäller inte utredningsskyldigheten.

– Här har arbetsgivaren i stället en skyld­ighet att förebygga så att inga sexuella trakasserier ska kunna ske, säger Marie Nordström.

Artiklar

Illustration: Erica Jacobson

Lätt gå vilse i testdjungeln

Majoriteten av kommunerna och landstingen låter personlighetstester väga tungt vid chefsrekryteringar, visar Chefen i fokus granskning. Trots det används tester som saknar vetenskapligt stöd av många arbetsgivare.  2018-01-29

Enhetschefen Sofia Claesson tycker att flyktingströmmen har gjort att samverkan mellan olika aktörer har förbättrats. Foto: Rickard Kilström

”Flyktingar bidrar positivt”

Mer än varannan chef upplever positiva förändringar i verksamheten i samband med att fler människor har flytt till Sverige de senaste åren. Det visar Visions färska rapport om flyktingsituationen.  2018-01-29

Kristina Henriksson hoppas på mer lön i ­jämställdhetens namn. Foto: Tomas Bergman

Jämställd lön ger extra tusenlappar

Chefer inom socialförvaltningen i Kalix kommun får ett extra lönepåslag med upp till några tusen kronor. Detta sedan en kartläggning visat på löneskillnader som inte kan förklaras med annat än kön.  2018-01-29

Illustration: Erica Jacobson

Certifiering saknas ofta

Vanligt att kommuner använder personlighetstester som inte är kvalitetsgranskade.  2018-01-29

Till arkivet

Fakta

Så förebygger du

  • Som chef ska du ta initiativ till en diskussion om hur vi behandlar varandra på jobbet. Ta gärna upp frågan på en arbetsplatsträff och låt arbetsgruppen ta del av Visions e-utbildning En arbetsplats för alla.
  • Som chef är du en viktig förebild. Visa tydligt att nolltolerans mot sexuella trakasserier gäller.
  • Om sextrakasserierna kommer från en brukare/medborgare var tydlig med att nolltolerans gäller även för dem.

Ledare: "Övergreppet var mitt straff""

Lotta Ekstedt, chefredaktör

Läs ledaren här!