×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten. Jag kan också betala via autogiro, Kivra eller e-faktura.

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

  • I den skyddsrond som enhetschefen Paolo Marini ansvarar för ingår tre enkäter: en individuell, en om gruppen och en om handlingsplanen för arbetsmiljö. Foto: Sofia Sabel

    I den skyddsrond som enhetschefen Paolo Marini ansvarar för ingår tre enkäter: en individuell, en om gruppen och en om handlingsplanen för arbetsmiljö. Foto: Sofia Sabel

Utbildning skapar frisk arbetsplats

2018-04-27

Chefen i Fokus nr 2 2018. Utbilda chefer och ge dem färre medarbetare. Det är förslag från Vision för att förebygga psykisk ohälsa. Enhetschefen Paolo Marini jobbar mycket med frågan.

För två år sedan kom Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA, med tydligare krav på hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling. Men effekterna har inte blivit så stora som önskats, och det är lite si och så med kunskapen om föreskrifterna bland chefer, enligt en undersökning från Vision, som besvarats av lite mer än 2 000 skyddsombud i förbundet.

För att öka kunskapen, stärka arbetsmiljöarbetet och skapa friskare arbetsplatser föreslår Vision att arbetsgivare ska utbilda sina chefer om föreskrifterna. Ett annat förslag är att minska antalet medarbetare per chef för att ge chefer tid till förebyggande arbetsmiljöarbete.

I Lundby stadsdelsförvaltning i Göteborgs stad har chefer och skyddsombud erbjudits utbildning vid två tillfällen.

– Det är en bra satsning, även om jag själv kände mig väldigt påläst innan och har velat implementera föreskrifterna tidigare, säger Paolo Marini, enhetschef på intern service.

Under våren har organisatorisk och social arbetsmiljö inkluderats i förvaltningens arbetsmiljörond med enkätfrågor. En partsammansatt arbetsgrupp tog fram en förenkling av enkäten så att alla skulle förstå frågorna.

– Den har gjort det mycket lättare att upptäcka konflikter och förhindra psykisk ohälsa.

Inom intern service har chefsgruppen dessutom infört ett nytt arbetssätt som går i linje med OSA-föreskrifterna.

– Vi var tidigare ganska dåliga på att kommunicera ut vad vi gör. Nu jobbar vi tillsammans inom enheten för stärka varandra och skapa stolta medarbetare. Att känna tillhörighet och bli sedd kan ju förebygga psykisk ohälsa.

Paolo Marini har nyligen valts in i Visions lokala styrelse i Lundby, med ansvar för chefsfrågor. Och när det gäller chefernas egen arbetsmiljö finns det ett par saker att jobba med.

– Jag ser gärna att arbetsgivaren skjuter till kompetensutveckling till chefer för att vi ska klara alla krav som finns på oss. Vi behöver rätt förutsättningar att leda, till exempel med hjälp av administrativt stöd och genom att minska antalet medarbetare per chef. 

Artiklar

Illustration: Helena Bergendahl

Resan mot framtiden

Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Så lyder riksdagens kaxiga mål. Chefer i kommuner och landsting får bära ett stort ansvar.  2018-11-09

Enhetschefen Louise ­Andersson (mitten) är stolt över sina chefskollegor, och tycker att de är värda den satsning som Sala kommun gör. Foto: Jonas Bilberg

Lönesatsning i flera kommuner

Det är enhetschefernas år i år. I alla fall sett till löneutfallet. Åtminstone i ett flertal kommuner.  2018-11-09

Från präst till före­läsare på heltid. Ann-Christine Ruuth lär chefer göra arbetsplatsen transinkluderande. Foto:  André De Loisted

Transformerar synen på HBTQ

Vad behöver transpersoner på jobbet? Samma sak som alla andra: att bli sedd och bekräftad. Ann-Christine Ruuth har en mission. Att lära chefer HBTQ-kunskap.  2018-11-09

”Vi har haft en bra dialog med arbetsgivaren”, säger Marie-Anne Karlsson (till höger) om beredskapsavtalet. Kollegan Monica Kihlström är också nöjd. Foto: Mikael ljungström

Betald ledighet efter beredskap

Inskränkning i privatlivet men tryggare medarbetare och betald ledighet var nionde fredag. Nu finns beredskapsavtal för enhetschefer i omsorgen i Karlsborgs kommun.  2018-11-09

Till arkivet

Ledare: Ta mig i handen

Lotta Ekstedt, chefredaktör

Läs ledaren här!