Redo för det värsta | Vision
×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten. Jag kan också betala via autogiro eller e-faktura.

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

  • Foto: Mostphotos

    Foto: Mostphotos

Redo för det värsta

2018-04-27

Chefen i Fokus nr 2 2018. Att tackla ett nödläge görs bäst förberedd. I Stockholms stad kom krisarbetet igång direkt efter attacken på Drottninggatan för drygt ett år sedan. Här får du tips på vad mer du kan göra.

Den 7 april 2017. Två minuter över tre tar Kari Ojala emot samtalet från Storstockholms räddningscentral: ”Troligt terrorattentat på Drottninggatan, en lastbil har mejat ner människor på gatan”. Han hade precis satt sig i ett möte där deltagarna bara hade hunnit presentera sig för varandra, innan det hastigt kom att avslutas.

– Vad är det de säger? Har det hänt här? Och nu? Ungefär det hann jag tänka under det korta telefonsamtalet. Sedan sprang jag upp till stadsdirektören, kommunen gick upp i stabsläge, krisledningsnämnden aktiverades, och så var krishanteringsarbetet igång, berättar Kari Ojala, Stockholms stads dåvarande tillförordnade säkerhetschef och just denna vecka även tjänsteman i beredskap.

En terrorattack som den för ett år sedan hade aldrig tidigare inträffat i Stockholm, och ändå var det tydligt inom kommunens centrala krisledningsgrupp vem som skulle göra vad; Bara två veckor tidigare hade de haft beredskapsövning.

Som tjänsteman i beredskap hade Kari Ojala ansvar för att kommunicera händelsen med andra myndigheter och organisationer samt hålla sig underrättad om utvecklingen.

– Jag fick tät avrapportering av framför allt polisen, som vidarebefordrades till cheferna på stadens förvaltningar och bolag, för att de skulle få koll på sina anställda. Det blev förstås också en del lösningar ad hoc. Ett attentat hade skett men vi visste ju inte var det skulle sluta. Det fanns en stor oro för att det skulle hända något mer, vilket det också spreds falska uppgifter om, så det var rätt obehagligt.

Att dela information är en viktig del i krishanteringsarbete, enligt Kari Ojala, och så här i efterhand tycker han att den biten hade kunnat fungera bättre.

– Vi skrev logg i ett kollegieblock. Om vi hade kunnat skriva digitalt så att informationen kom upp löpande på skärmar så hade alla delaktiga i arbetet kunnat följa den live. Men kollegieblocket var det snabbaste som vi hade till hands just då.

På det stora hela är Kari Ojala ändå nöjd med hur krishanteringen fungerade.

– Vi lyckades skapa resurser för att hantera de behov som dök upp. Vi kontaktade till exempel förskolor för att de skulle hålla öppet längre, eftersom all tågtrafik stoppades och det eventuellt skulle bli svårt för föräldrar att hämta sina barn. Och tillsammans med landstinget såg vi till att öppna lokaler för att folk som inte kunde ta sig hem skulle få tak över huvudet, säger Kari Ojala som nu är tillbaka i sin ordinarie tjänst som säkerhetsstrateg i kommunen.

Nyligen inrättade Försvarshögskolan ett nytt centrum, Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet, som bland annat erbjuder chefer och annan strategisk personal i offentlig verksamhet uppdragsutbildningar om samhälls- och krisberedskap.

– Förståelsen för behovet av en god beredskap på kommunal nivå har förstärkts sedan attacken på Drottninggatan förra året. Chefer och samhälle behöver vara väl rustade för att kunna förebygga och hantera samhällsstörningar och veta hur de ska agera vid kris, säger Pär Daléus, enhetschef på det nya centrumet och före detta ledarskapsforskare.

Artiklar

Illustration: Helena Bergendahl

Slitsamt stå startklar

Missnöjet med beredskap är stort. Var femte chef inom omsorg och ­teknik har funderat på att byta jobb för att de upplever beredskapen ­alltför betungande. Ett bra avtal kan vara lösningen.  2018-04-27

Sofie Christmansson tyckte kursen i arbetsrätt var bra men för kort. Hon hade önskat mer fokus på hur man som chef kan agera i olika situationer. Foto: Petra Berggren

Chefer lär sig mer om arbetsrätt

Las och kollektivavtal, hur hänger det ihop? Socialtjänsten i Sundsvall ville öka personalens kunskaper i arbetsrätt och satte samtliga cirka 130 chefer i skolbänken.  2018-04-27

Robert Persson Asplund, psykolog och forskare vid Linköpings universitet.

Webbterapi för utbrända

Robert Persson Asplund, psykolog och forskare vid Linköpings universitet har studerat hur terapi på internet kan hjälpa utbrända chefer.  2018-04-27

Illustration: Helena Bergendahl

Det här gör facket i frågan

Visions ombudsman Ameli Andersson svarar om arbetet i med- och motvind.  2018-04-27

Till arkivet

Att tänka på vid kris

  • Öva på allt före en kris. Det är det bästa sättet att förebygga. Komplettera med en analys av vilka värden som är skyddsvärda och hur ni skapar skydd för dem.
  • Vid kris, gör en krisdiagnos tidigt. Osäkerheten som råder vid kris kan reduceras genom att planera ett värsta, bästa och troligast scenario.
  • Lägg stor ansträngning i att kommunicera internt och externt vad ni gör för att komma till rätta med situationen.

Källa: Pär Daléus, Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet

Ledare: När det allra värsta händer

Lotta Ekstedt, chefredaktör

Läs ledaren här!