×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten. Jag kan också betala via autogiro eller e-faktura.

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

  • Helén Polmé, verksamhetschef  och Viktoria Persson arbetat som enhets chef i Gävle Kommun. Foto: Johan Wahlgren.

    Helén Polmé, verksamhetschef och Viktoria Persson arbetat som enhets chef i Gävle Kommun. Foto: Johan Wahlgren.

  • Viktora Persson har numera tid att besöka kunderna. Här hälsar hon på hos Erling Risberg. Foto: Johan Wahlgren.

    Viktora Persson har numera tid att besöka kunderna. Här hälsar hon på hos Erling Risberg. Foto: Johan Wahlgren.

Nya roller ger friskt mönster

2017-09-06

Chefen i Fokus nr 3 2017. Det pågår en tyst revolution inom den kommunala hemtjänsten. Stress och höga sjukskrivningstal bland medarbetarna och kunder som ­saknar kontinuitet, har fått flera kommuner att förändra arbetssätten. I Gävle är det verksamhetschefen Helén Polmé som driver förändringsarbetet.

För ett par år sedan infördes LOV, Lagen om valfrihet inom hemtjänsten i Gävle vilket ­medförde nya krav på den kommunala hemtjänsten. Förutom att det inte fick kosta mer än de privata så skruvades förstås kvalitetskraven upp. Om kunderna inte är nöjda, väljer de helt enkelt en annan utförare. 

– Vi var tvungna att börja marknadsföra oss och börja prata om vad vi var bra på och jag tror att personalen kände sig stärkta av det, berättar enhetschefen Viktoria Persson, som ansvarar för hemtjänsten i stadsdelen Bomhus.

Samtidigt visade kundenkäter och medarbetarenkäter samma nedslående resultat varje år: kunderna saknade kontinuitet och medarbetarna var stressade.

– När jag träffade kunderna i Bomhus så sa de ofta att alla är så trevliga men det kommer så många olika personer, säger Viktoria Persson.

Något måste göras och verksamhetschefen Helén Polmé samlade den nio personer stora chefsgruppen för att diskutera problemen. Lösningen blev ett delegerat ledarskap.

– Vi hade workshops tillsammans och kom fram till att vi verkligen ville göra en förändring. Medarbetarna behövde bli aktiva och komma närmare kunderna. Cheferna behövde ta ett kliv tillbaka och lägga ut ett större ansvar på medarbetarna för hur de vill lägga upp arbetet, berättar Helén Polmé.

2016 startades en pilotgrupp med Viktorias Perssons 36 medarbetare på Bomhus hemtjänst. Medarbetarna tyckte inte att rutinerna var till för dem. De ville komma till jobbet och veta vad de skulle göra den dagen och vilka kunder de skulle träffa. Och de fick mandat att förändra.

För att åstadkomma det behövde schema­läggningen byggas om. Medarbetarna skapade en egen modell för hur schemaläggning och bemanning skulle gå till och enhetschefen Viktoria Persson fick en ny roll.

– Min uppgift blev att vara synlig och inspirera mina medarbetare. Det är jag som har överblick och kan se talangerna och matcha dem med varandra. Alla har inte samma förutsättningar. Vissa blomstrar direkt, andra tar lite längre tid på sig.

– De får möjlighet att vara bra på sitt jobb. De får en personlig utveckling i jobbet. Det är annars lätt att individer försvinner i stora arbetsgrupper.

Modellen bygger på mycket kontakt med kunderna. Varje kund har två kontaktpersoner.

– Kunderna blir tryggare när de har kontakt med färre personer. Krav som att man inte vill ha någon med utländsk härkomst eller inte vill bli duschad av en kille, har blivit mindre vanliga, säger Helén Polmé.

Resultatet bland medarbetarna lät inte heller vänta på sig, sjuktalen gick ner med 6 procent de första sex månaderna och trenden är tydlig med fortsatt minskade sjukskrivningar och färre vikarier i omlopp.

Vad är då den största förändringen för Viktoria Persson som varit chef inom hemtjänsten i 15 år?

– Jag har fått mer tid och är ute hos kunderna mer. Tidigare var det jag och en planerare som gjorde scheman, planerade och kontrollerade verksamheten. Det var tufft. Vi hade 400 besök per dygn som vi skulle ha koll på.

– Det som gjorde mig mest frustrerad var att min personal var missnöjd. Jag fick mycket synpunkter på planeringen och schemaläggningen. Visst dyker det upp problem i dag också, men då löser vi dem tillsammans.

Vad har varit svårast?

– Det är tufft att släppa kontrollen när jag vet att det strular med scheman till exempel. I början var jag med och styrde upp det. Nu jobbar jag mer med ramar och mål och det svåraste är nog att få med alla på banan.

– Man får vara lite papegoja, prata och prata och prata. Det är roligt att förändra men förändringar skaver förstås också ibland. Roller förändras, framför allt förändrades planerarrollen.

För Helén Polmé handlar det om att stötta och visa att hon tror på Viktoria Persson och hennes chefskollegor.

– Nu har vi en modell som vi kan bygga vidare på. Det svåraste är nu att hålla i och få ett resultat vi är nöjda med. Cheferna jobbar jättemycket med återkoppling och uppföljning. De stöttar varandra och jobbar tillsammans i chefsgruppen, säger Helén Polmé.

Att lagar och regler som omgärdar hemtjänstens verksamhet skulle begränsa nya arbetssätt känner Helén Polmé inte alls igen.

– Under alla år som chef har jag aldrig förstått mig på påståendet att lagar och regler är ett hinder. Det är bra att det finns strikta regler som vi ska följa. Det underlättar arbetet och man kan förändra jättemycket inom lagen och ramarna.

Viktoria Persson håller med:

– Vi pratar mycket om att vi har beslut, lagar och regler att hålla oss till. Vårt uppdrag från omsorgsnämnden är att ta ansvar för innehållet och uppfylla kundernas behov av kontinuitet. Ibland krockar det med önskemål om schemaändringar. Men då är det min uppgift att jobba med kompetenshöjning hos medarbetarna.

När vi träffar Helén Polmé och Viktoria Persson har de precis fått veta att Bomhus hemtjänst kammat hem Diamantpriset, ett pris som politikerna i omvårdnadsnämnden delar ut varje år.

– Hela arbetsgruppen får priset. Jag är jättestolt. Förutom att kunderna mår bättre av att träffa färre personer så visar den senaste medarbetarundersökningen visar att stressen har minskat, medarbetarskapet ökat och var och en har fått bättre tid för återhämtning, säger Viktoria Persson stolt.

– Politikerna har stöttat oss från dag ett. Men initiativet kommer nerifrån, konstaterar Helén Polmé bestämt.

Artiklar

Illustration: Helena Bergendahl

Resan mot framtiden

Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Så lyder riksdagens kaxiga mål. Chefer i kommuner och landsting får bära ett stort ansvar.  2018-11-09

Enhetschefen Louise ­Andersson (mitten) är stolt över sina chefskollegor, och tycker att de är värda den satsning som Sala kommun gör. Foto: Jonas Bilberg

Lönesatsning i flera kommuner

Det är enhetschefernas år i år. I alla fall sett till löneutfallet. Åtminstone i ett flertal kommuner.  2018-11-09

Från präst till före­läsare på heltid. Ann-Christine Ruuth lär chefer göra arbetsplatsen transinkluderande. Foto:  André De Loisted

Transformerar synen på HBTQ

Vad behöver transpersoner på jobbet? Samma sak som alla andra: att bli sedd och bekräftad. Ann-Christine Ruuth har en mission. Att lära chefer HBTQ-kunskap.  2018-11-09

”Vi har haft en bra dialog med arbetsgivaren”, säger Marie-Anne Karlsson (till höger) om beredskapsavtalet. Kollegan Monica Kihlström är också nöjd. Foto: Mikael ljungström

Betald ledighet efter beredskap

Inskränkning i privatlivet men tryggare medarbetare och betald ledighet var nionde fredag. Nu finns beredskapsavtal för enhetschefer i omsorgen i Karlsborgs kommun.  2018-11-09

Till arkivet

Ledare: Ta mig i handen

Lotta Ekstedt, chefredaktör

Läs ledaren här!