×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

  • Carita Larsson, Lena ­Mossberg och Monica ­Backman tycker det är 
viktigt att ge varje med­arbetare tid. Foto: Johan Eklund.

    Carita Larsson, Lena ­Mossberg och Monica ­Backman tycker det är viktigt att ge varje med­arbetare tid. Foto: Johan Eklund.

  • Monica Backman skulle hellre vilja ha en assistent än färre medarbetare. Foto: Johan Eklund.

    Monica Backman skulle hellre vilja ha en assistent än färre medarbetare. Foto: Johan Eklund.

Mer tid för varje ­medarbetare

2017-09-06

Chefen i Fokus nr 3 2017. Bengtsfors kommun jobbar för att varje chef ska ansvara för ett rimligt antal medarbetare. En av dem som märker effekten är Carita Larsson. Sedan början av juni ansvarar hon för ett 25-tal medarbetare, i stället för dryga 50.

För fem år sedan antog Bengtsfors politiska ledning en vision om att inga chefer ska ha mer än 30 medarbetare. Detta för att bli mer attraktiv som arbetsgivare samt för att öka chefernas förutsättningar att göra ett bra jobb.

Liksom i de flesta kommuner är det tydliga skillnader inom Bengtsfors när det gäller antalet medarbetare per chef. I de tekniska förvaltningarna har ingen enhetschef ansvar för mer än 30 personer.

I socialförvaltningen såg det helt annorlunda ut när Lena Mossberg tillträdde som socialchef  2013. Där hade fyra av tio chefer ansvar för fler än 30 medarbetare.

Genom att ”trixa, ordna och greja” har Lena Mossberg nu kommit en bit på väg mot visionen. De två chefstjänster där belastningen var absolut tyngst har delats upp i två tjänster vardera. I det ena fallet, ett äldreboende, äskade hon mer pengar från kommunledningen. Det gjorde att hon kunde tillsätta två chefer när den tidigare chefen som ensam ansvarat för 60 medarbetare gick i pension.

I det andra fallet, det område där Carita Larsson jobbar, har en samordnartjänst för boendestöd och dagverksamhet omvandlats till en chefstjänst.

– Det blev för mycket för mig tidigare. Även om samordnaren skötte den löpande planeringen för socialpsykiatrin hade jag det yttersta ansvaret. Att bevilja semester, hantera löner, hålla medarbetarsamtal – allt sånt kan jag släppa nu, säger Carita Larsson.

Hon har känt frustration över att inte kunna vara den sorts chef hon skulle vilja. Hon nämner medarbetarsamtalen som exempel.

– Det blev löpande band och inte den bästa kvaliteten. Jag vill kunna gå in med fullt fokus på den jag möter, göra en ordentlig utvecklingsplan och sedan ha tid att följa upp den.

Haris Vreva, Carita Larssons nya chefskollega, tillträdde i juni i år. Han tog direkt över ansvaret för medarbetare inom boendestöd och daglig sysselsättning. Nu håller de på att diskutera hur de ska fördela ansvaret för de 45 anställda inom hemtjänsten på bästa sätt.

Eftersom det har gått åt en del tid till överlämning och introduktion har Carita Larsson ännu inte känt den fulla effekten av färre medarbetare. Men hon är övertygad om att arbetssituationen kommer förbättras.

Framför allt ser hon fram emot att kunna vara på plats mer på fikaraster och i grupprum. På så sätt hoppas hon kunna ta tag i problem tidigare, innan de växer sig stora.

– Det som har varit mest frustrerande är när jag känt att det är något som inte är bra, men inte haft tid att gå till grunden och hitta kärnan i det. Det har varit lite som att släcka bränder ibland. Nu hoppas jag kunna jobba mer förebyggande.

Socialchefen Lena Mossberg har själv lång erfarenhet av att jobba som enhetschef inom omsorgen.

– Jag har sett hur chefsrollen blivit mer och mer komplex med åren, samtidigt som förväntningarna har ökat. Både brukare och anhöriga ställer krav på att vara delaktiga, vilket kräver mer dialog. Dessutom förväntas du samverka med andra.

Att kommunicera med alla parter, hålla sig uppdaterad på lagändringar och forskning och samtidigt vara en närvarande ledare för fler än 30 medarbetare är inte rimligt, menar Lena Mossberg.

– Det är visserligen inte givet att man klarar av att se sina medarbetare även om de är få, det beror på hur duktig man är som chef. Men du måste i alla fall ha förutsättningarna för att kunna se varje person.

Hur många medarbetare som är lagom beror på omständigheterna inom varje område, menar Lena Mossberg. Och det är inte självklart att fler chefer alltid är den bästa lösningen.

Just nu pågår en utredning kring ett äldreboende där chefen i nuläget ansvarar för 45 medarbetare. Där bollar Lena Mossberg flera alternativ med kommunledning och fack.

– Vi diskuterar delat ledarskap, mer administrativt stöd eller att tillsätta en pedagogisk ledare som kan stötta i det dagliga kvalitetsarbetet. Det finns ingen standardlösning. Men samtidigt finns det tusen lösningar. Man får se var det finns öppningar.

Monica Backman, enhetschef inom funktionshinder, ansvarar för 36 medarbetare på sex olika arbetsplatser: tre gruppbostäder, en servicebostad och två dagliga verksamheter.

Hon besöker varje arbetsplats en gång i veckan. Men hon skulle gärna ha mer tid för att möta sina medarbetare.

– Ju fler människor man ska finnas till för, ju mindre tid kan man lägga på varje individ.

Samtidigt har hon svårt att se hur området skulle kunna organiseras om, eftersom de som bor på boendena och deltar i dagverksamheten är samma brukargrupp.

– I dagsläget skulle det betyda mer för mig att få en assistent än att få färre medarbetare.

Carita Larsson ser fram emot en höst där medarbetarna förhoppningsvis uppfattar henne som mer tillgänglig. Och att själv kunna känna sig mer nöjd och mindre stressad.

– Jag hoppas kunna känna mig färdig för dagen när jag går hem.

Fatima Grönblad

Artiklar

Illustration: Erica Jacobson

Lätt gå vilse i testdjungeln

Majoriteten av kommunerna och landstingen låter personlighetstester väga tungt vid chefsrekryteringar, visar Chefen i fokus granskning. Trots det används tester som saknar vetenskapligt stöd av många arbetsgivare.  2018-01-29

Enhetschefen Sofia Claesson tycker att flyktingströmmen har gjort att samverkan mellan olika aktörer har förbättrats. Foto: Rickard Kilström

”Flyktingar bidrar positivt”

Mer än varannan chef upplever positiva förändringar i verksamheten i samband med att fler människor har flytt till Sverige de senaste åren. Det visar Visions färska rapport om flyktingsituationen.  2018-01-29

Kristina Henriksson hoppas på mer lön i ­jämställdhetens namn. Foto: Tomas Bergman

Jämställd lön ger extra tusenlappar

Chefer inom socialförvaltningen i Kalix kommun får ett extra lönepåslag med upp till några tusen kronor. Detta sedan en kartläggning visat på löneskillnader som inte kan förklaras med annat än kön.  2018-01-29

Foto: Mostphotos

Så stoppar du sextrakasserier

Metoo-uppropet har visat hur vanligt det är med sexuella kränkningar. Som chef är det ditt ansvar att se till att sådana inte ­förekommer på din ­arbetsplats. Så här gör du för att förebygga, ­utreda och stoppa trakasserierna.  2018-01-29

Till arkivet

Ledare: "Övergreppet var mitt straff""

Lotta Ekstedt, chefredaktör

Läs ledaren här!