×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

  • På arbetsplatsträffarna finns möjlighet att prata om heltidsinförandet. Foto: Erik Abel

    På arbetsplatsträffarna finns möjlighet att prata om heltidsinförandet. Foto: Erik Abel

Jenny fixar heltidskampen

2017-11-08

Chefen i Fokus nr 4 2017. Planering, planering, planering. Och stenkoll på budgeten. Enhetschefen Jenny Boström har lyckats införa heltid för alla utan att överskrida budget. Men självklart har det också inneburit en del utmaningar.

De var först ut. Umeå kommuns personalutskott hade beslutat om heltid för alla inom vård och omsorg inom Kommunals avtalsområde. Omställningen började på boendena inom socialtjänstens funktionshinderomsorg för vuxna. Den tidplan som processledaren utarbetat såg olika ut för olika enheter, men för Jenny Boströms del handlade det om att genomföra det hela på knappt åtta månader.

– Det kändes tajt, för det var ju många saker som behövde ställas om för både mig och arbetsgruppen. Men det var ändå bra att ha en tidplan att hålla sig till.

Dessutom hade hon under hela processen stöd av en schemautvecklare.

– Det har varit bra. Samtidigt tycker jag det hör till min roll som chef att ta ansvar för vad jag behöver i en sådan här omställning.

Själva idén med heltid som norm ser Jenny Boström bara positivt på.

– Det handlar ju både om den framtida kompetensförsörjningen och om jämställdhet.

Samtidigt insåg hon förstås att hon inte stod inför någon enkel uppgift. Det hela skulle klaras inom befintlig budget och hon anade att inte alla medarbetare skulle jubla över förändringen. Mycket riktigt. När personalen fick erbjudandet om anställning i den nya heltidsorganisationen uppstod en del oro: Skulle personalen tvingas arbeta heltid nu?

Därför var Jenny Boström och hennes chefskolleger noga att redan från början ta upp frågan vid arbetsplatsträffar i sina personalgrupper, för att medarbetarna skulle få chans att ställa frågor om vad omställningen egentligen skulle innebära. I avtalet som ­kommunen slutit med Kommunal stod nämligen också, att alla som inte ville arbeta heltid hade rätt att ta tjänstledigt till önskad deltid.

– Jag tror vi lyckades lugna ner en del av de upprörda känslorna.

Så har hon fortsatt. Vid varje arbetsplatsträff, APT, finns möjlighet att ta upp frågor kring saker som rör heltidsinförandet.

– Jag har hela tiden pratat om vinsterna med det hela. Det blir ju en tryggare anställning och så kan vi hantera planerad frånvaro med bättre framförhållning.

Själva genomförandet började för Jenny ­Boströms del med att hon kartlade sina enheter: Hur många av de 27 medarbetarna jobbade deltid? Hur skulle budget och bemanning påverkas om de gick upp på heltid? Hur såg åldersfördelningen ut – vilka hade rätt till längre semester, vilka kunde tänkas vilja ta ut föräldrapenning framöver? Och så vidare. Dessutom gjorde hon en risk- och konsekvensbedömning tillsammans med skyddsombuden.

Hon kom snabbt fram till att den pott i budgeten som dittills varit avsatt för timvikarieintag måste minskas. I stället måste grundbemanningen vara så pass hög att det går att använda ordinarie personal vid planerad frånvaro. Något som givetvis kräver god framförhållning.

För att göra detta möjligt infördes sexveckorsschema, som bygger på samtliga medarbetares medverkan. De måste i god tid föra in planerade aktiviteter och önskemål om ledigheter. Det bekymrar en del av dem.

– ”Hur ska jag veta så långt i förväg?”, säger de. Men det mesta känner man ju faktiskt till långt i förväg, som skollov, födelsedagar och så. Så jag tror det handlar mer om en känsla.

– Men visst, kravet på deras flexibilitet har ökat. Å andra sidan så innebär det att de har stor möjlighet att påverka sin arbetstid. Och så har kvaliteteten för dem vi jobbar med blivit bättre, genom att de oftast möter personal de känner igen.

Det finns fortfarande de som är skeptiska till det hela, medan andra upplever att de fått ett jämnare flöde i sina scheman.

En av utmaningarna med den nya organisationen är att planera storhelger.  Inför årets jul- och nyårshelg har Jenny Boström fått vara betydligt mer nogräknad i planerandet än förr. Tidigare har de helgerna till stor del lösts med timvikarier, men numera ska så stor del av tiden som möjligt bemannas med ordinarie personal. Detta ställer krav på dialog inom arbetslaget, konstaterar hon.

– Det gäller ju att lösa behoven i verksamheten och samtidigt möta varandras önskemål. De måste ha respekt och förståelse för att alla är i olika faser i livet och har olika behov utifrån det. Men det är fortfarande känsligt.

Förr hände det att personalen bytte pass med varandra för att täcka upp vid ledigheter.

– Men då är det ju stor risk att arbetstidsreglerna inte följs.

När det gäller sommarsemestrar gäller samma regler som för övriga kommunanställda.

– Men jag vill att de planerar tillsammans på enheterna.

Samtidigt går det förstås inte att ha hur många medarbetare som helst på plats samtidigt på en enhet, något som riskerar hända under perioder på året då färre söker ledigt.

– Det är den stora utmaningen: att parera överkapaciteten.

Därför arbetar medarbetarna då och då på en annan enhet än sin ordinarie. Medarbetaren får då en introduktion på den tillfälliga arbetsplatsen, som alltid ska vara densamma för varje enskild medarbetare.

– Det finns fortfarande saker vi kan skruva till. Till exempel är det viktigt att ingen jobbar mer på ett annat ställe än på sin huvudarbetsplats, utom kanske i kortare perioder.

I och med att det handlar om relativt små enheter, med begränsat antal boende och personal går det att samplanera.

– På andra ställen i landet kan förutsättningarna förstås vara annorlunda, beroende på till exempel storlek och geografi, så det här är ju inte någon patentlösning.

I slutet av september 2016 konverterades alla anställningsavtal på Jenny Boströms enhet om till heltid. Några av de deltidsanställda tog chansen att gå upp till heltid, medan andra valde möjligheten att ta tjänstledigt till önskad deltid.

– Däremot var det tydligt att det fanns en stor efterfrågan på heltidstjänster vid nyanställningar. Det kändes bra att kunna erbjuda det.

Några som förlorat på heltidssatsningen är timvikarierna.

– Jag kan ju inte ha noll i timtid, men de får färre uppdrag numera. Samtidigt är ju de flesta studenter och har inte alltid möjlighet att rycka in. Men jag tycker att duktiga timvikarier som vill jobba mycket ska erbjudas tillsvidareanställning i stället för att fortsätta jobba på timme.  

Ingela Hofsten

Artiklar

Illustration: Erica Jacobson

Lätt gå vilse i testdjungeln

Majoriteten av kommunerna och landstingen låter personlighetstester väga tungt vid chefsrekryteringar, visar Chefen i fokus granskning. Trots det används tester som saknar vetenskapligt stöd av många arbetsgivare.  2018-01-29

Enhetschefen Sofia Claesson tycker att flyktingströmmen har gjort att samverkan mellan olika aktörer har förbättrats. Foto: Rickard Kilström

”Flyktingar bidrar positivt”

Mer än varannan chef upplever positiva förändringar i verksamheten i samband med att fler människor har flytt till Sverige de senaste åren. Det visar Visions färska rapport om flyktingsituationen.  2018-01-29

Kristina Henriksson hoppas på mer lön i ­jämställdhetens namn. Foto: Tomas Bergman

Jämställd lön ger extra tusenlappar

Chefer inom socialförvaltningen i Kalix kommun får ett extra lönepåslag med upp till några tusen kronor. Detta sedan en kartläggning visat på löneskillnader som inte kan förklaras med annat än kön.  2018-01-29

Foto: Mostphotos

Så stoppar du sextrakasserier

Metoo-uppropet har visat hur vanligt det är med sexuella kränkningar. Som chef är det ditt ansvar att se till att sådana inte ­förekommer på din ­arbetsplats. Så här gör du för att förebygga, ­utreda och stoppa trakasserierna.  2018-01-29

Till arkivet

Ledare: "Övergreppet var mitt straff""

Lotta Ekstedt, chefredaktör

Läs ledaren här!