×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

  • Illustration: Emelie Gårdeler

    Illustration: Emelie Gårdeler

Mer krävs för att få äkta jämställdhet

2017-05-03

Chefen i Fokus nr 2 2017. Lön och könsfördelning är inte de enda faktorerna att räkna med. Utbildning och förutsättningar måste också vägas in.

Könsfördelningen bland höga chefer i kommunerna jämnas ut, och löneskillnaderna mellan män och kvinnor på dessa tjänster är för det mesta små.

Så, har vi gått i mål i jämställdhetens namn för åtminstone några av kommunernas olika chefer? Nej, är det tvärsäkra svaret från två experter på området.

– Det finns fler saker att beakta. Utbildningsnivån är en. Vi vet att kvinnor generellt är mer välutbildade än män. Om fler kvinnor därför är meriterade för uppdraget som till exempel kommunchef är det ett problem om det inte visar sig med en större andel kvinnor, säger Joakim Johansson, som forskar om ­jämställdhetsfrågor vid Mälardalens hög-
skola.

Han menar att man också behöver titta på skillnaderna på vilka ”kostnader” cheferna måste ta för att nå sin position, till exempel risken för sjukskrivning och ansvarsfördelning i familjen.

Annika Härenstam, forskare i genus- och arbetsmiljöfrågor vid Stockholms universitet, tycker också att mer krävs.

– Man måste även titta på handlingsutrymme, arbetsvillkor och förutsättningar att utföra sitt jobb. Vilket inflytande cheferna har över budget och vilket gehör de får i sina nämnder är frågor man måste ställa sig, säger hon, och tar ett exempel:

– Vad händer när budgeten spricker i ett byggprojekt jämfört med att sjukskrivningarna ökar inom hemtjänsten? Vem blir lyssnad på? I vår forskning har vi sett att tekniska förvaltningschefer lättare får hjälp att omförhandla budget, medan socialnämnder oftare skjuter tillbaka problemet på sin förvaltningschef att göra omprioriteringar.

Kvinnor och män har dessutom fortfarande olika möjligheter till makt och inflytande i det svenska samhället. Av det totala antalet chefer i samt­liga branscher i Sverige är två av tre män.

Att det är viktigt med jämställdhet är de flesta eniga om. Forskarna vi talat med förklarar varför.

– Alla könsblandade sammanhang fungerar bättre. Det blir mer balanserat, fler olika synpunkter kommer fram och man lär av varandra. I beslutande organ är det särskilt viktigt, eftersom klokare beslut kan fattas ju fler perspektiv som finns. Men det gäller även ålder och etnicitet, säger Annika Härenstam.

Forskaren Joakim Johansson talar också om rättvisa.

– I grund och botten handlar det om att skapa förutsättningar för olika individers potential utan könsbarriärer.

Läs också: Jämställt i toppen - nästan
Läs också: Kvinnorna dominerar i norr

Kommentarer

Vi strävar efter att kommentarerna håller hög kvalitet. Inlägg med rasistiskt eller sexistiskt innehåll är inte tillåtna och kommer inte att publiceras. Vi förbehåller oss också rätten att inte publicera inlägg med kränkande personangrepp eller som på annat sätt bryter mot Visions villkor för kommentarer. Genom att publicera kommentarer nedan godkänner du våra villkor för publicering.

comments powered by Disqus

Artiklar

Illustration: Erica Jacobson

Lätt gå vilse i testdjungeln

Majoriteten av kommunerna och landstingen låter personlighetstester väga tungt vid chefsrekryteringar, visar Chefen i fokus granskning. Trots det används tester som saknar vetenskapligt stöd av många arbetsgivare.  2018-01-29

Enhetschefen Sofia Claesson tycker att flyktingströmmen har gjort att samverkan mellan olika aktörer har förbättrats. Foto: Rickard Kilström

”Flyktingar bidrar positivt”

Mer än varannan chef upplever positiva förändringar i verksamheten i samband med att fler människor har flytt till Sverige de senaste åren. Det visar Visions färska rapport om flyktingsituationen.  2018-01-29

Kristina Henriksson hoppas på mer lön i ­jämställdhetens namn. Foto: Tomas Bergman

Jämställd lön ger extra tusenlappar

Chefer inom socialförvaltningen i Kalix kommun får ett extra lönepåslag med upp till några tusen kronor. Detta sedan en kartläggning visat på löneskillnader som inte kan förklaras med annat än kön.  2018-01-29

Foto: Mostphotos

Så stoppar du sextrakasserier

Metoo-uppropet har visat hur vanligt det är med sexuella kränkningar. Som chef är det ditt ansvar att se till att sådana inte ­förekommer på din ­arbetsplats. Så här gör du för att förebygga, ­utreda och stoppa trakasserierna.  2018-01-29

Till arkivet

Ledare: "Övergreppet var mitt straff""

Lotta Ekstedt, chefredaktör

Läs ledaren här!