×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

  • Illustration: Emelie Gårdeler

    Illustration: Emelie Gårdeler

Jämställt i toppen - nästan

2017-04-25

Chefen i Fokus nr 2 2017. Nu är det nästan jämställt på de högsta tjänsterna i kommunerna. I alla fall när det gäller könsfördelning och löner. Men det räcker inte, menar forskare.

Det var våren 2010 och jämställdhetsprojektet Women to the top i Borås kommun gick riktigt trögt. Målet var högt satt, inom två år skulle hälften av de 18 förvaltningscheferna vara kvinnor. Men nu var de bara tre, en färre än året innan.

– Man får se det som ett skuggmål, slutar ingen chef är det kört, sa personalchefen Per Olsson till SKTF-tidningen (nuvarande Tidningen Vision) då.

I dag, sju år senare, ser det ut som om Borås kommun ändå lyckades till slut. Nu har kommunen 16 förvaltningschefer. Sju av dem är kvinnor.

– Av de sju senaste cheferna vi har anställt är sex kvinnor. Det är svårt att peka på någon särskild faktor, men vi har jobbat med flera kunskapshöjande jämställdhetsprojekt och aktiviteter, säger Per Olsson, och fortsätter:

– När vi anlitar rekryteringsföretag är vi tydliga med att det ska finnas ett antal kvinnor med bland chefskandidaterna. Det ger tydliga signaler om att vi inte jobbar enligt gamla normer. Vi vill att konsulterna ska leta bredare men vi har inte gjort avkall på våra kompetenskrav.

Per Olsson berättar också att kommunen flyttat en kvinnlig chef till posten som samhällsbyggnadschef för att bryta tidigare könsmönster.

– Vi diskuterade oss fram till detta med henne. Vi tyckte också det var lämpligt att låta en bra chef ge lite ny input på den verksamheten, säger Per Olsson.

När fördelningen av kvinnor och män ligger inom spannet 40 till 60 procent, ses det som jämställt. Ledningsgruppen i Borås kommun är alltså kvalificerad.

Men Borås är inte den enda kommunen som jämnat ut könsfördelningen sedan SKTF-tidningen gjorde en undersökning 2010. Då efterfrågades könsfördelningen bland förvaltningscheferna och kommuncheferna i landet. Den visade att bara tre av tio kommuner var jämställda. Över hälften var mansdominerade och var sjätte kvinnodominerade.

I årets undersökning, när vi granskat ­kommunchefer, ekonomichefer, personalchefer samt social- och tekniska chefer har drygt sex av tio kommuner en jämn könsfördelning. En knapp femtedel domineras av kvinnor, och en nästan lika stor andel domineras av män.

När varje typ av chefstjänst jämförs för sig är det dock bara ekonomichefer som kan kallas jämställda, enligt 40–60-måttet. Men kommunchefer och personalchefer ligger nära godkänt-nivån. För socialchefer och tekniska chefer syns fortfarande traditionella könsmönster tydligt. Tekniska chefer är den grupp som har störst obalans mellan könen, bara 26 procent är kvinnor.

Per Olsson konstaterar att allt fler kvinnor går tekniska utbildningar men säger att det ännu är relativt ovanligt att kvalificerade kvinnor med gedigen yrkeserfarenhet söker förvaltningschefsjobben på den tekniska sidan i hans kommun.

– Men där tror jag att det kommer att bli en förändring inom några år, säger han.

Samtidigt har de kvinnliga teknikcheferna flera tusen kronor högre snittlön än sina manliga motsvarigheter. Det antas bero på att kvinnor ofta har högre utbildning än män. I övriga chefsgrupper vi granskat är löneskillnaderna mellan kvinnor och män små. 

Läs också: Mer krävs för att få äkta jämställdhet

Läs också: Kvinnorna dominerar i norr

Kommentarer

Vi strävar efter att kommentarerna håller hög kvalitet. Inlägg med rasistiskt eller sexistiskt innehåll är inte tillåtna och kommer inte att publiceras. Vi förbehåller oss också rätten att inte publicera inlägg med kränkande personangrepp eller som på annat sätt bryter mot Visions villkor för kommentarer. Genom att publicera kommentarer nedan godkänner du våra villkor för publicering.

comments powered by Disqus

Artiklar

Illustration: Erica Jacobson

Lätt gå vilse i testdjungeln

Majoriteten av kommunerna och landstingen låter personlighetstester väga tungt vid chefsrekryteringar, visar Chefen i fokus granskning. Trots det används tester som saknar vetenskapligt stöd av många arbetsgivare.  2018-01-29

Enhetschefen Sofia Claesson tycker att flyktingströmmen har gjort att samverkan mellan olika aktörer har förbättrats. Foto: Rickard Kilström

”Flyktingar bidrar positivt”

Mer än varannan chef upplever positiva förändringar i verksamheten i samband med att fler människor har flytt till Sverige de senaste åren. Det visar Visions färska rapport om flyktingsituationen.  2018-01-29

Kristina Henriksson hoppas på mer lön i ­jämställdhetens namn. Foto: Tomas Bergman

Jämställd lön ger extra tusenlappar

Chefer inom socialförvaltningen i Kalix kommun får ett extra lönepåslag med upp till några tusen kronor. Detta sedan en kartläggning visat på löneskillnader som inte kan förklaras med annat än kön.  2018-01-29

Foto: Mostphotos

Så stoppar du sextrakasserier

Metoo-uppropet har visat hur vanligt det är med sexuella kränkningar. Som chef är det ditt ansvar att se till att sådana inte ­förekommer på din ­arbetsplats. Så här gör du för att förebygga, ­utreda och stoppa trakasserierna.  2018-01-29

Till arkivet

Ledare: "Övergreppet var mitt straff""

Lotta Ekstedt, chefredaktör

Läs ledaren här!