×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

  • Illustration: Emelie Gårdeler

    Illustration: Emelie Gårdeler

Jämställt i toppen - nästan

2017-04-25

Chefen i Fokus nr 2 2017. Nu är det nästan jämställt på de högsta tjänsterna i kommunerna. I alla fall när det gäller könsfördelning och löner. Men det räcker inte, menar forskare.

Det var våren 2010 och jämställdhetsprojektet Women to the top i Borås kommun gick riktigt trögt. Målet var högt satt, inom två år skulle hälften av de 18 förvaltningscheferna vara kvinnor. Men nu var de bara tre, en färre än året innan.

– Man får se det som ett skuggmål, slutar ingen chef är det kört, sa personalchefen Per Olsson till SKTF-tidningen (nuvarande Tidningen Vision) då.

I dag, sju år senare, ser det ut som om Borås kommun ändå lyckades till slut. Nu har kommunen 16 förvaltningschefer. Sju av dem är kvinnor.

– Av de sju senaste cheferna vi har anställt är sex kvinnor. Det är svårt att peka på någon särskild faktor, men vi har jobbat med flera kunskapshöjande jämställdhetsprojekt och aktiviteter, säger Per Olsson, och fortsätter:

– När vi anlitar rekryteringsföretag är vi tydliga med att det ska finnas ett antal kvinnor med bland chefskandidaterna. Det ger tydliga signaler om att vi inte jobbar enligt gamla normer. Vi vill att konsulterna ska leta bredare men vi har inte gjort avkall på våra kompetenskrav.

Per Olsson berättar också att kommunen flyttat en kvinnlig chef till posten som samhällsbyggnadschef för att bryta tidigare könsmönster.

– Vi diskuterade oss fram till detta med henne. Vi tyckte också det var lämpligt att låta en bra chef ge lite ny input på den verksamheten, säger Per Olsson.

När fördelningen av kvinnor och män ligger inom spannet 40 till 60 procent, ses det som jämställt. Ledningsgruppen i Borås kommun är alltså kvalificerad.

Men Borås är inte den enda kommunen som jämnat ut könsfördelningen sedan SKTF-tidningen gjorde en undersökning 2010. Då efterfrågades könsfördelningen bland förvaltningscheferna och kommuncheferna i landet. Den visade att bara tre av tio kommuner var jämställda. Över hälften var mansdominerade och var sjätte kvinnodominerade.

I årets undersökning, när vi granskat ­kommunchefer, ekonomichefer, personalchefer samt social- och tekniska chefer har drygt sex av tio kommuner en jämn könsfördelning. En knapp femtedel domineras av kvinnor, och en nästan lika stor andel domineras av män.

När varje typ av chefstjänst jämförs för sig är det dock bara ekonomichefer som kan kallas jämställda, enligt 40–60-måttet. Men kommunchefer och personalchefer ligger nära godkänt-nivån. För socialchefer och tekniska chefer syns fortfarande traditionella könsmönster tydligt. Tekniska chefer är den grupp som har störst obalans mellan könen, bara 26 procent är kvinnor.

Per Olsson konstaterar att allt fler kvinnor går tekniska utbildningar men säger att det ännu är relativt ovanligt att kvalificerade kvinnor med gedigen yrkeserfarenhet söker förvaltningschefsjobben på den tekniska sidan i hans kommun.

– Men där tror jag att det kommer att bli en förändring inom några år, säger han.

Samtidigt har de kvinnliga teknikcheferna flera tusen kronor högre snittlön än sina manliga motsvarigheter. Det antas bero på att kvinnor ofta har högre utbildning än män. I övriga chefsgrupper vi granskat är löneskillnaderna mellan kvinnor och män små. 

Läs också: Mer krävs för att få äkta jämställdhet

Läs också: Kvinnorna dominerar i norr

Kommentarer

Vi strävar efter att kommentarerna håller hög kvalitet. Inlägg med rasistiskt eller sexistiskt innehåll är inte tillåtna och kommer inte att publiceras. Vi förbehåller oss också rätten att inte publicera inlägg med kränkande personangrepp eller som på annat sätt bryter mot Visions villkor för kommentarer. Genom att publicera kommentarer nedan godkänner du våra villkor för publicering.

comments powered by Disqus

Artiklar

Dan Lundgren.

"Integrera hemtjänsten med äldreboendena"

Dan Lundgren är utvecklingsledare i socialtjänsten i Jönköping och har skrivit en doktorsavhandling som tar upp skillnader i ledarskap och arbetsmiljö på särskilda boenden respektive i hemtjänsten.  2019-09-09

Foto: Mille Mobley.

Läst & hört: Michelle Obamas Min historia

Två motsatser blir kära. Han, en disträ tänkare, hyper­intelligent med stora mål. Hon en högpresterande, perfektionist. Han blir president, hon sätter sin karriär på vänt.  2019-09-11

Jonas Fröberg.

"Mellanchefer förstår inte konsekvenserna av NPM"

Jonas Fröberg är dramatiker, som under hösten sätter upp pjäsen ”Den osynliga stats­kuppen” för Teater Spira om styrningen i Göteborgs stad.  2019-09-09

Malin Wettre.

Värderingar ­trumfar cv

Hur bemöter man en kollega som vill småprata när man själv inte har tid? Eller en annan som inte vill hälsa med handen? Och hur tackla en idétorka inför ett kundevent? Det här är frågor som den som söker jobb på Stångå­staden, ett kommunalt bostadsbolag i Linköping, skulle kunna få.  2019-09-09

Till arkivet

Ledare: Dags att gå på toa

Lotta Ekstedt, chefredaktör

Läs ledaren här!