×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

  • ''Raka rör vid svåra samtal.'' Illustration: Ida Holmedal

    ''Raka rör vid svåra samtal.'' Illustration: Ida Holmedal

Gör det själv: raka rör vid svåra samtal

2017-01-25

Chefen i Fokus nr 1 2017. De flesta chefer måste göra det, de flesta chefer våndas inför det. Anders Börjesson ger tips om hur du bäst genomför det svåra, enskilda samtalet med en anställd.

Svaga prestationer på jobbet, uppsägning, omplacering, dålig hygien eller misstanke om alkoholmissbruk. Det finns en mängd situationer i arbetslivet där chefen behöver ta ett känsligt samtal med en medarbetare. Vissa samtal är svårare än andra, och för den chef som inte är osedvanligt hårdhudad kan reaktionen bli att man skjuter upp samtalet.

– Det stora problemet är att vi väntar med att leverera budskapet, i stället för att ta tag i det när det är mindre. Konsekvensen kan bli att andra medarbetare tycker att du som chef inte gör något åt problemet, säger Anders Börjesson, affärskonsult på IHM Business school som håller utbildningar i ”det nödvändiga samtalet”.

Det bästa, framhåller han, är förstås att man som chef skapar en kultur på arbetsplatsen som gör att det, i vissa fall, inte behövs enskilda svåra samtal. Ett feedbackklimat där man har för vana att direkt ta upp frågor innan de växer och blir ett problem.

Men när det väl är dags för ett besvärligt samtal gäller det att följa en struktur.

– Allt bygger på kommunikation. Svårigheten ligger i att vi ofta försöker linda in budskapet, vilket leder till att du kan bli misstolkad och personen du pratar med inte vet vad som gäller. Det är oftast där samtalen brister, säger Anders Börjesson.

Som exempel tar han ett samtal där en person ska bli uppsagd på grund av arbetsbrist.

– I stället för att vara tydlig börjar man prata om hur bra personen är, att man tittar på bemanningen och så vidare. Helt fel. Leverera budskapet: ”Jag behöva säga upp dig”.

I Anders Börjessons struktur delas samtalet upp i före, under och efter.

I förberedelsen ingår att träna sig i att vara tydlig, att välja en bra tid och plats för samtalet, och att fundera på olika scenarier.

– Du kan förstås inte förutse fullt ut hur samtalet blir. Alla är vi olika, och du kan inte veta hur någon kommer att reagera. Folk kan bli arga, börja gråta, vara likgiltiga, förneka. Men det gäller att inse att vi har olika beteenden.

När det gäller själva samtalet är återigen den viktigaste punkten att vara tydlig, samt att få accept, det vill säga försäkra sig om att medarbetaren verkligen förstått budskapet.  

Beroende på vad samtalet handlar om finns det olika modeller att använda.

– Om budskapet till exempel är att du tar för stor plats på möten och inte låter andra komma till tals kan man använda sig av coachning, att genom frågor se till att medarbetaren själv kommer fram till en lösning: ”Vi pratar om hur du är i gruppmöten, hur upplever du det?”

Men om det handlar om ett samtal där man som chef inte har fakta att luta sig mot. Till exempel misstanke om att en anställd har alkoholproblem?

– Då kan man använda sig av det tredelade jag-budskapet: Jag beskriver vad jag känner när jag ser att du kommer sent till jobbet och är röd kring ögonen. För oavsett vad du säger kan du inte ta ifrån mig känslan jag beskriver. Och sedan kan man ta samtalet vidare därifrån.

På sina utbildningar låter Anders Börjesson deltagarna träna på olika scenarier i rollspel. Han understryker vikten av att man som chef är noggrann med att medarbetaren accepterar budskapet.

Därefter är det dags att tillsammans göra en handlingsplan.

– En viktig punkt är att så snart som möjligt ha ett första uppföljningsmöte. Det ska göras oavsett om personen säger att det inte behövs. Helst dagen efter.

Handlingsplanen ska innehålla konkreta och konstruktiva saker som personen behöver göra för att komma vidare, och tidpunkter för avstämning. Om det är en uppsägning kan det handla om att jobba med ett cv, att skriva ett personligt ansökningsbrev och se till att personen kan få hjälp med det om det behövs.

– Alla samtal är olika och människor kan reagera helt olika beroende på beteeendestil. Men om du hanterar samtalet professionellt och följer en struktur har du bättre förutsättningar att landa rätt, säger Anders Börjesson. 

Mårten Kierkegaard

marten.kierkegaard@vision.se

Kommentarer

Vi strävar efter att kommentarerna håller hög kvalitet. Inlägg med rasistiskt eller sexistiskt innehåll är inte tillåtna och kommer inte att publiceras. Vi förbehåller oss också rätten att inte publicera inlägg med kränkande personangrepp eller som på annat sätt bryter mot Visions villkor för kommentarer. Genom att publicera kommentarer nedan godkänner du våra villkor för publicering.

comments powered by Disqus

Artiklar

Illustration: Erica Jacobson

Lätt gå vilse i testdjungeln

Majoriteten av kommunerna och landstingen låter personlighetstester väga tungt vid chefsrekryteringar, visar Chefen i fokus granskning. Trots det används tester som saknar vetenskapligt stöd av många arbetsgivare.  2018-01-29

Enhetschefen Sofia Claesson tycker att flyktingströmmen har gjort att samverkan mellan olika aktörer har förbättrats. Foto: Rickard Kilström

”Flyktingar bidrar positivt”

Mer än varannan chef upplever positiva förändringar i verksamheten i samband med att fler människor har flytt till Sverige de senaste åren. Det visar Visions färska rapport om flyktingsituationen.  2018-01-29

Kristina Henriksson hoppas på mer lön i ­jämställdhetens namn. Foto: Tomas Bergman

Jämställd lön ger extra tusenlappar

Chefer inom socialförvaltningen i Kalix kommun får ett extra lönepåslag med upp till några tusen kronor. Detta sedan en kartläggning visat på löneskillnader som inte kan förklaras med annat än kön.  2018-01-29

Foto: Mostphotos

Så stoppar du sextrakasserier

Metoo-uppropet har visat hur vanligt det är med sexuella kränkningar. Som chef är det ditt ansvar att se till att sådana inte ­förekommer på din ­arbetsplats. Så här gör du för att förebygga, ­utreda och stoppa trakasserierna.  2018-01-29

Till arkivet

Det svåra samtalet- steg för steg

Före samtalet
1. Fundera på olika scenarier. Människor reagerar på olika sätt på liknande besked.
2. Välj lämplig tid och plats. Välj en dag som gör det möjligt att inom kort, helst nästa dag, ha ett uppföljningssamtal. Fredag eftermiddag är alltså inte en bra tidpunkt. Platsen bör vara enskild och personen du har mötet med bör kunna gå därifrån efter mötet utan att känna sig obekväm.
3. Öva. Träna på att kunna leverera budskapet rakt så att det inte kan bli missförstått.

Under samtalet
1.
Tydlighet. Var tydlig med budskapet.
2.
Få accept. Var noga med att med­arbetaren förstår vad du har sagt.
3.
Känslor. Gå vidare med frågor om hur han eller hon känner efter beskedet.
4.
Utveckla. Frågor om varför personen känner si eller så.
5.
Gör en handlingsplan. Ska innehålla tidpunkter för avstämningssamtal, konkreta punkter om vad som ska göras.

Efter samtalet
1.
Dokumentera. Det du nedtecknar ska inte vara mer konfidentiellt än att personen det berör kan läsa vad du skrivit.
2.
Uppföljningsmöte snarast möjligt. Om det gäller uppsägning ska det vara dagen efter, för att se hur personen mår.
3.
Se till att handlingsplanen följs. Avstämningsmöten.

Ledare: "Övergreppet var mitt straff""

Lotta Ekstedt, chefredaktör

Läs ledaren här!