×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

  • ''Vi vill vässa oss, och inte prata på tre olika sätt med verksamheterna.'' säger Åsa Svensson, utvecklingschef (till höger). Här med sina rumskamrater Tanja Levin, HR-chef, och Ulrika Johansson, ekonomichef. Foto: Anna Rehnberg

    ''Vi vill vässa oss, och inte prata på tre olika sätt med verksamheterna.'' säger Åsa Svensson, utvecklingschef (till höger). Här med sina rumskamrater Tanja Levin, HR-chef, och Ulrika Johansson, ekonomichef. Foto: Anna Rehnberg

HR i takt med chefernas behov

2016-09-07

Chefen i Fokus nr 3 2016. Enheterna för HR, ekonomi och utveckling i Östra Göteborg jobbar hårt för att samordna sig och vara lyhörda för chefernas ­behov. Allt för att verkligen uppfattas som stöd- och inte störfunktion.

Många enhetschefer i offentliga verksamheter upplever en konflikt mellan de olika delarna av sitt uppdrag: Att å ena sidan vara närvarande i sin verksamhet, och å andra sidan sköta administration och tillfredsställa krav som kommer uppifrån.

I Östra Göteborg har stödfunktionerna sedan några år jobbat enträget för att samordna sig – både med varandra och med de chefer de har uppdrag att stötta. Därigenom vill de minimera risken för att chefer känner sig översköljda av information, eller får rapporteringsuppdrag mitt i en stressig period.

– Det gäller att alltid hålla koll på var cheferna befinner sig, så att vi inte planerar för saker som inte stämmer med deras behov, säger Åsa Svensson, som är stadsdelens utvecklingschef.

Det är även viktigt att cheferna har rimliga förväntningar, menar hon. I den servicedeklaration som stödfunktionerna har tagit fram framgår för varje område vilket ansvar chef respektive stödfunktion har.

– Vi försöker vara tydliga – detta är vad vi levererar och vad du kan få av oss.

När stadsdelarna Bergsjön och Kortedala gick samman 2011 tog Åsa Svensson och de andra stödfunktionscheferna chansen att göra en nystart och knyta ett närmare samarbete.

Det första steget blev att bilda en ledningsgrupp och formulera en gemensam vision och verksamhetsidé. Där handlar ett av målen om att medarbetarna ska arbeta proaktivt, utifrån en förståelse för kundernas verksamhet.

För att få en sådan inblick är HR-ansvariga, ekonomer och kommunikatörer numera med på ledningsgruppsmötena för de verksamheter de har uppdrag att stötta.

– Om vi förstår deras förutsättningar blir det lättare att ge bra analysstöd, och att föreslå förbättringar innan problem har eskalerat, säger Åsa Svensson.

Som ett sätt att kolla av vilken service som efterfrågas görs regelbundna enkäter till alla chefer. Resultaten gås igenom på gemensamma planeringsdagar, där man tar fram förbättringsförslag i smågrupper med deltagare från alla stödenheter.

Ett exempel på vad som förändrats är att all information numera samordnas.

– Cheferna sa ifrån. Tidigare kunde de nästan inte öppna sin mejlbox utan att det kom något från ekonomifunktionen eller andra, säger Åsa Svensson.

Nu skickas ett chefsbrev ut varje månad, med ett bifogat bildspel som gör att chefer enkelt kan föra vidare relevant info på arbetsplatsträffar.

– Däremellan ska de inte få ett enda mejl från oss.

I de senaste årens medarbetarenkäter har stödfunktionerna fått höga betyg. Men det finns alltid saker kvar att jobba på, konstaterar Åsa Svensson. En sak man vill bli bättre på är att serva cheferna med färdiga underlag.

– När cheferna frågar vill de inte få svaret ”sök där och där”. De vill få siffrorna framtagna och instoppade i systemen, så att de i stället kan ägna sig åt att göra analyserna.

Kommentarer

Vi strävar efter att kommentarerna håller hög kvalitet. Inlägg med rasistiskt eller sexistiskt innehåll är inte tillåtna och kommer inte att publiceras. Vi förbehåller oss också rätten att inte publicera inlägg med kränkande personangrepp eller som på annat sätt bryter mot Visions villkor för kommentarer. Genom att publicera kommentarer nedan godkänner du våra villkor för publicering.

comments powered by Disqus

Artiklar

Illustration: Erica Jacobson

Lätt gå vilse i testdjungeln

Majoriteten av kommunerna och landstingen låter personlighetstester väga tungt vid chefsrekryteringar, visar Chefen i fokus granskning. Trots det används tester som saknar vetenskapligt stöd av många arbetsgivare.  2018-01-29

Enhetschefen Sofia Claesson tycker att flyktingströmmen har gjort att samverkan mellan olika aktörer har förbättrats. Foto: Rickard Kilström

”Flyktingar bidrar positivt”

Mer än varannan chef upplever positiva förändringar i verksamheten i samband med att fler människor har flytt till Sverige de senaste åren. Det visar Visions färska rapport om flyktingsituationen.  2018-01-29

Kristina Henriksson hoppas på mer lön i ­jämställdhetens namn. Foto: Tomas Bergman

Jämställd lön ger extra tusenlappar

Chefer inom socialförvaltningen i Kalix kommun får ett extra lönepåslag med upp till några tusen kronor. Detta sedan en kartläggning visat på löneskillnader som inte kan förklaras med annat än kön.  2018-01-29

Foto: Mostphotos

Så stoppar du sextrakasserier

Metoo-uppropet har visat hur vanligt det är med sexuella kränkningar. Som chef är det ditt ansvar att se till att sådana inte ­förekommer på din ­arbetsplats. Så här gör du för att förebygga, ­utreda och stoppa trakasserierna.  2018-01-29

Till arkivet

Detta har de gjort

  • Gemensamma planeringsdagar för all personal på stödfunktionerna.
  • Gemensam verksamhetsidé, samt en servicedeklaration som tydliggör ansvarsfördelning mellan stödfunktioner och chefer.
  • Personal från HR, ekonomi och kommunikation är med på ledningsmöten för respektive sektor i stadsdelen.
  • Regelbundna enkäter för att ta reda på vad chefer har för behov.
  • Ett nyhetsbrev till chefer som går ut en gång i månaden, med samlad info från stödfunktionerna.

Ledare: "Övergreppet var mitt straff""

Lotta Ekstedt, chefredaktör

Läs ledaren här!