×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

  • Mötesmagi. Illustration: Lotta Sjöberg

    Mötesmagi. Illustration: Lotta Sjöberg

Gör det själv: Så blir mötet meningsfullt

2016-09-07

Chefen i Fokus nr 3 2016. Är du less på att leda möten där alla pratar på om sina käpphästar och aldrig lyssnar? Eller där deltagarna kollar mejlen och Facebook på mobilen samtidigt? Så här gör du för att bryta mönstret och skapa verklig mötesmagi!

Man sitter i samma konferensrum som alltid. På samma stolar. De som brukar pratar mycket gör det. De som brukar vara tysta håller mun. Som mötesledare försöker du få igång engagemanget hos alla. Då börjar du prata lite för mycket. Du bannar dig själv inombords. Du märker att få har läst agendan innan mötet. De flesta kollar mejlen eller sociala medier med jämna mellanrum.

– Det blir som en inrepeterad teaterpjäs som upprepas gång på gång utan att något förändras, säger Per Hörberg, organisationskonsult och författare till boken Mötas på riktigt – professionellt och personligt.

Självklart finns det behov av olika slags möten. För ett informationsmöte behövs till exempel inte så mycket mer än att ni sätter er ner och att du eller den som leder mötet, berättar kortfattat om något. En tumregel är dock att inte fylla på med för mycket information (inte fler än fem power point-bilder, enligt Per Hörberg). Men för att kunna mötas på riktigt, och uppnå det som brukar beskrivas som en känsla av gemensamt flow och total närvaro, krävs något helt annat. Men det är väl värt ansträngningen. Den som varit med om ett riktigt möte, där alla i diskussionen är här och nu och strävar mot samma mål, glömmer aldrig den magiska känslan när kreativiteten och värmen börjar flöda i rummet och man gemensamt finner lösningar som varje individ aldrig skulle ha kunnat se på egen hand.

 –Att lära sig hålla i bra möten är en viktig del i ledarrollen. Som mötesledare har du stor makt över dina medarbetares tid och livskvalitet. Ingen mår bra av att sitta av meningslösa möten, konstaterar Per Hörberg.

Så hur gör man då? Börja med de tre A:na.
1.Finns det en tydlig avsikt med mötet? Kommunicera ut avsikten till dina medarbetare i god tid. 2. Skicka ut en agenda. Skriv helst inte i punktform, sammanfatta hellre i en lockande rubrik och skriv några rader om vad du vill att ni ska prata om. Exempelvis ”Så ger vi våra äldre maximal livskvalitet”. 3. Skapa nya arbetsformer. Skippa konferensbordet, pröva att sitta i en ring i stället. Bannlys mobiler och att anteckna. Byt eventuellt mötesledare. Ta in någon från till exempel HR-avdelningen och låt hen leda mötet på ditt uppdrag.

– Att anteckna och kolla mobilen fungerar som ett skydd mot att vara verkligt närvarande och gör det svårare att senare minnas vad ni pratat om. Det är också mötesledarens roll att fördela ordet. Stoppa pratkvarnarna och ställ frågor till de tysta, säger Per Hörberg.

För att skapa ett gemensamt flow, eller som det också kallas kollektiv intelligens, krävs att man som mötesledare jobbar på sitt förhållningssätt. En förutsättning för ett bra möte är att deltagarna känner sig sedda och respekterade. Ställ dig frågan: vad behöver du själv för att känna dig sedd och respekterad? Förmodligen samma saker dina medarbetare. Är det klokt att alla sitter runt ett bord och du står framme vid en tavla och pratar om du vill ha aktiva mötesdeltagare? Det är också viktigt att allt eventuellt ränkspel läggs åt sidan. Att alla bara sitter och bevakar ”sina” hjärtfrågor och driver på dem under ett möte leder ingenstans.

– Om du som mötesledare upplever att så är fallet kan du hålla ett förmöte innan själva mötet där du inskärper vikten av att alla strävar mot samma mål, säger Per Hörberg.

Något annat som också kännetecknar ett verkligt möte är att ingen i förväg riktigt vet vad det kommer att leda fram till. Det är lite att ge sig ut på okända vatten att våga möta sina kolleger på riktigt. Och då kan alla slags känslor dyka upp. Därför är det viktigt att du som mötesledare inte är rädd för konflikter.

– Om det uppstår en konflikt i rummet under pågående möte måste du våga adressera den. Annars stoppar den upp allt annat.

Någon kanske invänder att det här med kollektiv intelligens och gemensamt flow låter ganska flummigt. Det är något som Per Hörberg inte håller med om:

– Nej. Däremot anser jag att väldigt många möten som vi har i dag är flummiga. Det vill säga, möten utan syfte och där ledaren inte vet vad hen vill uppnå. Det är flum!

Kommentarer

Vi strävar efter att kommentarerna håller hög kvalitet. Inlägg med rasistiskt eller sexistiskt innehåll är inte tillåtna och kommer inte att publiceras. Vi förbehåller oss också rätten att inte publicera inlägg med kränkande personangrepp eller som på annat sätt bryter mot Visions villkor för kommentarer. Genom att publicera kommentarer nedan godkänner du våra villkor för publicering.

comments powered by Disqus

Artiklar

Illustration: Erica Jacobson

Lätt gå vilse i testdjungeln

Majoriteten av kommunerna och landstingen låter personlighetstester väga tungt vid chefsrekryteringar, visar Chefen i fokus granskning. Trots det används tester som saknar vetenskapligt stöd av många arbetsgivare.  2018-01-29

Enhetschefen Sofia Claesson tycker att flyktingströmmen har gjort att samverkan mellan olika aktörer har förbättrats. Foto: Rickard Kilström

”Flyktingar bidrar positivt”

Mer än varannan chef upplever positiva förändringar i verksamheten i samband med att fler människor har flytt till Sverige de senaste åren. Det visar Visions färska rapport om flyktingsituationen.  2018-01-29

Kristina Henriksson hoppas på mer lön i ­jämställdhetens namn. Foto: Tomas Bergman

Jämställd lön ger extra tusenlappar

Chefer inom socialförvaltningen i Kalix kommun får ett extra lönepåslag med upp till några tusen kronor. Detta sedan en kartläggning visat på löneskillnader som inte kan förklaras med annat än kön.  2018-01-29

Foto: Mostphotos

Så stoppar du sextrakasserier

Metoo-uppropet har visat hur vanligt det är med sexuella kränkningar. Som chef är det ditt ansvar att se till att sådana inte ­förekommer på din ­arbetsplats. Så här gör du för att förebygga, ­utreda och stoppa trakasserierna.  2018-01-29

Till arkivet

Testa kulturen på din arbetsplats

Var mötet bra? Helst ska tre av tre kriterier vara uppfyllda, då är det ett ”grönt” möte. Om två av tre är uppfyllda är det ett ”gult” möte. Om du inte kan bocka av någon av punkterna är det ett ”rött” möte = bortkastad tid.

1. Finns det en tydlig avsikt med mötet?

2. Är min roll som mötesledare/deltagare tydlig? Förstår jag varför jag ska leda/vara med på mötet? Har det koppling till mitt arbete?

3. Vet jag vad jag ska göra efter mötet och bidrog det till en förstärkt känsla av sammanhang?

Checklista för att lyckas.

stäm av detta innan du kallar/ går till möte:

1. Vilken är min roll på just det här mötet? Vill jag vara med eller är jag bara med för att jag inte vågar säga ifrån? Vilka ambitioner har jag med mötet?

2. Vilka är de andra som också deltar på mötet? Kan vi samarbeta eller ska vi konkurrera? Kan vi hitta gemensamma intressen, eller ska vi jobba var och en för sig?

3. Vad ska vi uppnå med ­mötet? Hur kan jag bidra?

4. Hur ska vi jobba för att nå målet? Finns det nya arbetsformer som leder till att vi snabbare når målet?

Ledare: "Övergreppet var mitt straff""

Lotta Ekstedt, chefredaktör

Läs ledaren här!