×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

  • Visions ordförande Veronica Magnusson. Foto: Rickard Kilström

    Visions ordförande Veronica Magnusson. Foto: Rickard Kilström

Fler chefer ska ge lägre sjukfrånvaro

2016-09-07

Chefen i Fokus nr 3 2016. Att första linjens chefer har ett rimligt antal direktrapporterande medarbetare. Det är en viktig punkt i den överenskommelse som parterna tagit i hand på för att undkomma hotet om att tvingas betala för sjukpenningen.

Regeringens förslag om att arbetsgivarna skulle bli tvungna att betala 25 procent av medarbetarnas sjukpenning efter 90 dagar tog skruv. Det fick fart på facken och arbetsgivarna som nu kommit överens om ett omfattande åtgärdspaket för att stoppa de skenande sjuktalen. Ett paket som innehåller flera skarpa förslag som ska få stor betydelse för cheferna.

– Det känns starkt! Det här är en stor grej som kommer kräva mycket av oss på Vision, både centralt och lokalt, säger Visions ordförande Veronica Magnusson.

En väsentlig punkt är att stärka chefernas förutsättningar att jobba med arbetsmiljön. För att klara det måste antalet underställda medarbetare per chef vara rimligt.

– Vi kan utbilda chefer i all oändlighet, men vi måste också titta på vilka sammanhang de befinner sig i, säger Caroline Olsson sektionschef på Sveriges Kommuner och Landsting och fortsätter:

– Det som är nytt att vi på ett tydligare sätt pekar på chefernas förutsättningar som viktigt för arbetsmiljön. Och första linjens chefer förfogar inte över dem själva. Därför måste vi ge incitament till politikerna att förändra förutsättningarna.

Tanken är att de stressrelaterade sjukskrivningarna ska bromsas upp ganska snart.

– Vår ambition är att sjuktalen ska börja vända under nästa år och ha halverats till 2020. Men tanken är också ska att fler ska slippa bli sjukskrivna, säger Veronica Magnusson.

Kommentarer

Vi strävar efter att kommentarerna håller hög kvalitet. Inlägg med rasistiskt eller sexistiskt innehåll är inte tillåtna och kommer inte att publiceras. Vi förbehåller oss också rätten att inte publicera inlägg med kränkande personangrepp eller som på annat sätt bryter mot Visions villkor för kommentarer. Genom att publicera kommentarer nedan godkänner du våra villkor för publicering.

comments powered by Disqus

Artiklar

Illustration: Erica Jacobson

Lätt gå vilse i testdjungeln

Majoriteten av kommunerna och landstingen låter personlighetstester väga tungt vid chefsrekryteringar, visar Chefen i fokus granskning. Trots det används tester som saknar vetenskapligt stöd av många arbetsgivare.  2018-01-29

Enhetschefen Sofia Claesson tycker att flyktingströmmen har gjort att samverkan mellan olika aktörer har förbättrats. Foto: Rickard Kilström

”Flyktingar bidrar positivt”

Mer än varannan chef upplever positiva förändringar i verksamheten i samband med att fler människor har flytt till Sverige de senaste åren. Det visar Visions färska rapport om flyktingsituationen.  2018-01-29

Kristina Henriksson hoppas på mer lön i ­jämställdhetens namn. Foto: Tomas Bergman

Jämställd lön ger extra tusenlappar

Chefer inom socialförvaltningen i Kalix kommun får ett extra lönepåslag med upp till några tusen kronor. Detta sedan en kartläggning visat på löneskillnader som inte kan förklaras med annat än kön.  2018-01-29

Foto: Mostphotos

Så stoppar du sextrakasserier

Metoo-uppropet har visat hur vanligt det är med sexuella kränkningar. Som chef är det ditt ansvar att se till att sådana inte ­förekommer på din ­arbetsplats. Så här gör du för att förebygga, ­utreda och stoppa trakasserierna.  2018-01-29

Till arkivet

Viktiga punkter i överenskommelsen

  • Verka för att chefstätheten på arbetsplatserna gör ett personligt och närvarande arbetsmiljöarbete möjligt.
  • Säkra att chefer har kunskap om hur de kan arbeta med arbetsanpassning och rehabilitering.
  • Utveckla ett stödpaket till kommuner, landsting och regioner med hög sjukfrånvaro, som innehåller förslag till åtgärder avseende exempelvis bemanning och arbetsorganisation.
  • Påbörja ett utvecklingsarbete kring hur kostnader för sjukfrånvaro kan bli en del av den ekonomiska styrningen och uppföljningen.

Ledare: "Övergreppet var mitt straff""

Lotta Ekstedt, chefredaktör

Läs ledaren här!